cvConnect ຊີວີຄອນເນັກ ຫາຄົນເຮັດວຽກຢ່າງມືອາຊີບ

search ປະກາດສະໝັກວຽກ

ຊີວີຄອນເນັກມີວຽກຈາກບໍລິສັດໃນທົ່ວປະເທດມາໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກ


timer ເລືອກເວລາເຮັດວຽກ

work ຕຳແໜ່ງກ່ຽວກັບ

place ແຂວງ


SBB Co., LTD - cvConnect

SBB Co., LTD

location_on Thatkaow Village, Sisattanak District, Vientiane Capital

language ພາສາ

timer

call ຕິດຕໍ່

mouse Website:

ຕຳແໜ່ງວຽກທັງໝົດ

ຄົ້ນຫາວຽກຜ່ານຕຳແໜ່ງວຽກ

ການຕະຫຼາດ / ໂຄສະນາ / ປະຊາສຳພັນ (1)

ການສຶກສາ (0)

ການເງິນ / ສິນເຊືອ / ກວດສອບ (2)

ກົດໝາຍ / ທະນາຍ (0)

ຂັບລົດ (0)

ຂາຍ / ຂາຍປີກ (2)

ຂົນສົ່ງ / ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ / ລຳລຽງ (0)

ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ (0)

ຈັດຊື້ / ດູແລສະຕ໋ອກສິນຄ້າ (0)

ຊິບປິ້ງ / ເອກກະສານ (0)

ຊ່າງໄຟ / ປ້າຍ / ຊ່າງສ້ອມແປງ / ຊ່າງຈອດ (0)

ດູແລຫ້ອງການ / ບໍລິຫານຫ້ອງການ (1)

ຕັດຕໍ່ວິດິໂອ / ຜູ້ກຳກັບ (0)

ຕັດຫຍິບ / ຕຳຫູກ / ຫຍິບເຄື່ອງ (0)

ທີ່ປຶກສາ (1)

ທ່ອງທ່ຽວ / ໂຮງແຮມ (0)

ນວດ / ສະປາ (0)

ນັກຂຽນ (0)

ນັກຂ່າວ / ບັນນາທິການ (0)

ນັກວິເຄາະຂໍ້ມູນ (0)

ນາຍໜ້າ / ໂຕແທນ / ຜູ້ກາງ (0)

ບັນຊີ / ສາງ (0)

ບຸກຄະລາກອນ / ຈັດຫາບຸກຄະລາກອນ (0)

ບໍລິການລູກຄ້າ / ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ / ເສີບ (0)

ບໍລິຫານແບຣນສິນຄ້າ / ບໍລິຫານຜະລິດຕະພັນ (0)

ປະສານງານ / ກົນລະຍຸດ / ວາງແຜນ (4)

ຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານ / ຮ້ານກາເຟ (0)

ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ທົ່ວໄປ / ຮອງຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ / ຜູ້ບໍລິຫານ (3)

ຜູ້ບໍລິຫານອາວຸໂສ / ປະທານ / ຮອງປະທານ (0)

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ / ກຳມະກອນ / ຄົນສວນ (0)

ຝຶກງານທົ່ວໄປ (0)

ຝ່າຍຜະລິດ (0)

ພິທິກອນ / ໂຄສົກ / ດີເຈ (0)

ພໍ່ຄົວ / ແມ່ຄົວ / ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ (0)

ວິຊາການ / ພາກລັດ (0)

ວິສະວະກຳ (1)

ວິໄຈ ແລະ ວິທະຍາສາດ (0)

ສອນ / ການຝຶກອົບຮົມ / ຄູ (4)

ສ້ອມແປງ / ກົນຈັກ (1)

ອອກແບບ / ສິລະປະ / ສ້າງສັນ (0)

ອື່ນໆ (7)

ຮັກສາຄວາມປອດໄພ / ຍາມ (0)

ເລຂານຸການ / ຜູ້ຊ່ວຍ (2)

ແປພາສາ / ລ່າມ (0)

ແມ່ບ້ານ / ອານາໄມ (0)

ໄອທີ / ຂຽນໂປຣແກຣມ / ວາງລະບົບ (1)

ໝໍ / ແພດ (0)

pageview ເບິ່ງບໍລິສັດອື່ນໆ

domain ຊອກວຽກຜ່ານບໍລິສັດ

5 ບໍລິສັດ ຈາກທັງໝົດ 18 ບໍລິສັດ

ADRA Laos

location_on Ban Sapangmor, Xaysetha District, Vientiane, Lao PDR

Alliance International Medical Centre (AIMC)

location_on Wattay Village Sikhottabong District Vientiane Capital

Banque Franco-Lao Ltd ທະນາຄານ ລາວ ຝຣັ່ງ ຈຳກັດ

location_on Vientiane Capital, Laos PDR

CARE international in Lao PDR

location_on Sibounheuang Rd Sibounheuang Village Chanthabouly District Vientiane Capital

COUNTRY GARDEN

location_on 5th Floor in Vientiane Center,Vientiane Laos Vientiane Capital

DKSH LAOS Company Limited.

location_on Ban Phonsinouan, Unit 18, New Road, Sisattanak District, Vientiane 01000 PO BOX 8740

Heathfield International School

location_on Phakhao Village Xaythany District Vientiane Capital

Korea Foundation International Healthcare (KOFIH)

location_on 1F Food & drug Inspection Building Simeaung village Sisattanak District Vientiane Capital

Lao China Bank Co., Ltd

location_on No.268,Unit 12 Sibounheuang Village Chanthabouly District Vientiane Capital

Phongsavanh Bank Limited (PSVB)

location_on Kaysone-Phomvihane (13-South) Road, Phakhao Village Saysettha District Vientiane Capital

Plan International in Laos

location_on PO Box 6026, Vientiane, Lao PDR

RMA Lao Co.,Ltd ບໍລິສັດ ອາເອມເອລາວ ຈຳກັດ

location_on Sisattanak District, Ban Beungkhayong Tay Village, Unit 18, P.O. Box 6030, Vientiane Capital, Lao PDR

SNV Laos

location_on Vientiane Capital

YESUNG INTERNATIONAL SOLE CO LTD

location_on Phonsinouan, sisattanak, Vientiane Capital.

ກຸ່ມບໍລິສັດ ຮຸ້ນສ່ວນພາກໃຕ້ລາວ ຈຳກັດ

location_on ເມື່ອງ ປາກຊ່ອງ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ----

ບໍລິສັດ ລາວແອງແຕກຟາກມາ ຈໍາກັດ

location_on Seekai Village Sikhottabong District Vientiane Capital

ສະມາຄົມພັດທະນາກະສິກຳ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມແບບຍືນຍົງ (SAEDA)

location_on ອາຊຽນມໍ ຕຶກ C, ຫ້ອງເບີ 04 ; PO Box: 4881 Phonthan Village Saysettha District Vientiane Capital

pageview ເບິ່ງບໍລິສັດອື່ນໆ