cvConnect ຊີວີຄອນເນັກ ຫາຄົນເຮັດວຽກຢ່າງມືອາຊີບ

search ປະກາດສະໝັກວຽກ

ຊີວີຄອນເນັກມີວຽກຈາກບໍລິສັດໃນທົ່ວປະເທດມາໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກ


timer ເລືອກເວລາເຮັດວຽກ

work ຕຳແໜ່ງກ່ຽວກັບ

place ແຂວງ

ໜ້າ 1 / ສະແດງຜົນ 1 - 14 ວຽກ ຈາກທັງໝົດ 14 ວຽກ

search ວຽກທີ່ກຳລັງເປີດຮັບ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ການຕະຫຼາດ (online)

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານທົ່ງຂັນຄໍາ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ອາທິດກ່ອນ

date_range 15/03/2019 to 30/04/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ບັນຊີ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານດອນກອຍ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ອາທິດກ່ອນ

date_range 15/03/2019 to 30/04/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ການຕະຫຼາດ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານດອນກອຍ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ອາທິດກ່ອນ

date_range 15/03/2019 to 30/04/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ການຕະຫຼາດ (ວິຊາການຮັບຜິດຊອບລູກຄ້າ)

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ຖະໜົນ ອາຊຽນ, ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

timer 2 ອາທິດກ່ອນ

date_range 09/03/2019 to 30/04/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ຜູ້ຊ່ວຍບັນຊີການເງິນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານໜອງບຶກໃຕ້, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ອາທິດກ່ອນ

date_range 28/02/2019 to 31/03/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ເລຂານຸການ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານໜອງບຶກໃຕ້, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ອາທິດກ່ອນ

date_range 27/02/2019 to 31/03/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ຜູ້ຊ່ວຍອອກແບບ (ສະຖາປະນິກ)

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານໂພນເຄັງ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ອາທິດກ່ອນ

date_range 26/02/2019 to 31/03/2019

Anousith Express Co., LTD

ພະນັກງານສົ່ງເຄື່ອງ (Shipping)

Anousith Express Co., LTD

location_on ບ້ານ ຄຳຮຸ່ງ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ອາທິດກ່ອນ

date_range 25/02/2019 to 31/03/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

Site Construction Manager

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on Phonesinuan village, Sisattanak district, Vientiane Capital, Lao PDR.

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 12/02/2019 to 30/04/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

Project Manager

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on Phonesinuan village, Sisattanak district, Vientiane Capital, Lao PDR.

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 12/02/2019 to 30/04/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

Project Director

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on Phonesinuan village, Sisattanak district, Vientiane Capital, Lao PDR.

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 12/02/2019 to 30/04/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ພະນັກງານຫ້ອງການ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານສີຖານເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 16/01/2019 to 01/04/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ພະນັກງານຂາຍ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານນາຊາຍ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ບ້ານດອນໜູນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 16/01/2019 to 01/04/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

Accounting

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ເມືອງໄຊເສດ, ຖານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 28/12/2018 to 31/03/2019

search ວຽກອື່ນໆທີ່ປິດຮັບແລ້ວ

ບໍລິສັດ ປັນຍາທິບ ແພລນບີ ມີເດຍ ຈໍາກັດ - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] Senior Sales

ບໍລິສັດ ປັນຍາທິບ ແພລນບີ ມີເດຍ ຈໍາກັດ

location_on ບ້ານໂພນສີນວນ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ອາທິດກ່ອນ

ບໍລິສັດ ເອັສທີ - ເມືອງໄທ ປະກັນໄພ ຈໍາກັດ  - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] ວິຊາການ ອາວຸໂສ ໄອທີ (IT Senior)

ບໍລິສັດ ເອັສທີ - ເມືອງໄທ ປະກັນໄພ ຈໍາກັດ

location_on ບ້ານອານຸ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ອາທິດກ່ອນ

ບໍລິສັດ ເອັສທີ - ເມືອງໄທ ປະກັນໄພ ຈໍາກັດ  - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] ຫົວໜ້າ ພະແນກ ໄອທີ (IT Manager)

ບໍລິສັດ ເອັສທີ - ເມືອງໄທ ປະກັນໄພ ຈໍາກັດ

location_on ບ້ານອານຸ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ອາທິດກ່ອນ

ອີອອນ AEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] Assistant Manager of Marketing

ອີອອນ AEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd

location_on Asean Road, Sibounheuang, Chanthabouly , Vientiane Capital.

timer 3 ອາທິດກ່ອນ

ອີອອນ AEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] Senior Manager

ອີອອນ AEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd

location_on Asean Road, Sibounheuang, Chanthabouly , Vientiane Capital.

timer 3 ອາທິດກ່ອນ

ອີອອນ AEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] Assistant Manager - Manager

ອີອອນ AEON Leasing Service (Lao) Co., Ltd

location_on Vientiane Capital

timer 3 ອາທິດກ່ອນ

ສະມາຄົມເພື່ອສຸຂະພາບ LaoPHA  Lao Positive Health Assosiation - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] Technical support for a strategic assessment of LaoPHA and the development of LaoPHA’s 2019-2023 strategic plan,

ສະມາຄົມເພື່ອສຸຂະພາບ LaoPHA Lao Positive Health Assosiation

location_on ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ອາທິດກ່ອນ

UNODC Country Office for Lao PDR - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] Programme / Admin assistant

UNODC Country Office for Lao PDR

location_on P.O. Box 345 Sisangvone Road. Vientiane, Lao PDR

timer 3 ອາທິດກ່ອນ

ບໍລິສັດ ເພັງໄຊການຄ້າ ຂາອອກ- ຂາເຂົ້າ - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] ພະນັກງານບັນຊີ

ບໍລິສັດ ເພັງໄຊການຄ້າ ຂາອອກ- ຂາເຂົ້າ

location_on ບ້ານນາຄໍາ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ  - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] ປະກາດສະິໝັກງານທົ່ວໄປ ປະຈໍາວັນທີ 17 ກຸມພາ 2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ  - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] ປະກາດຮັບສະໝັກງານປະຈໍາວັນທີ 16 ກຸມພາ 2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ  - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] ປະກາດສະໝັກງານທົ່ວໄປ ປະຈໍາວັນທີ 15 ກຸມພາ 2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ  - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] ປະກາດສະໝັກວຽກທົ່ວໄປ ປະຈໍາວັນທີ 14 ກຸມພາ 2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

CVConnect Co., LTD - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] Anousith Express Shipper

CVConnect Co., LTD

location_on ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ  - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] ປະກາດສະໝັກງານທົ່ວໄປ ປະຈໍາວັນທີ 13 ກຸມພາ 2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ  - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] ປະກາດສະໝັກງານທົ່ວໄປ ປິຈໍາວັນທີ 12 ກຸມພາ 2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

ໜ້າ 1

ac_unit ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ຕຳແໜ່ງວຽກທັງໝົດ

ຄົ້ນຫາວຽກຜ່ານຕຳແໜ່ງວຽກ

ການຕະຫຼາດ / ໂຄສະນາ / ປະຊາສຳພັນ (3)

ການສຶກສາ (0)

ການເງິນ / ສິນເຊືອ / ກວດສອບ (0)

ກົດໝາຍ / ທະນາຍ (0)

ຂັບລົດ (0)

ຂາຍ / ຂາຍປີກ (1)

ຂົນສົ່ງ / ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ / ລຳລຽງ (0)

ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ (0)

ຈັດຊື້ / ດູແລສະຕ໋ອກສິນຄ້າ (0)

ຊິບປິ້ງ / ເອກກະສານ (1)

ຊ່າງໄຟ / ປ້າຍ / ຊ່າງສ້ອມແປງ / ຊ່າງຈອດ (0)

ດູແລຫ້ອງການ / ບໍລິຫານຫ້ອງການ (1)

ຕັດຕໍ່ວິດິໂອ / ຜູ້ກຳກັບ (0)

ຕັດຫຍິບ / ຕຳຫູກ / ຫຍິບເຄື່ອງ (0)

ທີ່ປຶກສາ (0)

ທ່ອງທ່ຽວ / ໂຮງແຮມ (0)

ນວດ / ສະປາ (0)

ນັກຂຽນ (0)

ນັກຂ່າວ / ບັນນາທິການ (0)

ນັກວິເຄາະຂໍ້ມູນ (0)

ນາຍໜ້າ / ໂຕແທນ / ຜູ້ກາງ (0)

ບັນຊີ / ສາງ (3)

ບຸກຄະລາກອນ / ຈັດຫາບຸກຄະລາກອນ (0)

ບໍລິການລູກຄ້າ / ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ / ເສີບ (0)

ບໍລິຫານແບຣນສິນຄ້າ / ບໍລິຫານຜະລິດຕະພັນ (0)

ປະສານງານ / ກົນລະຍຸດ / ວາງແຜນ (0)

ຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານ / ຮ້ານກາເຟ (0)

ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ທົ່ວໄປ / ຮອງຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ / ຜູ້ບໍລິຫານ (1)

ຜູ້ບໍລິຫານອາວຸໂສ / ປະທານ / ຮອງປະທານ (1)

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ / ກຳມະກອນ / ຄົນສວນ (0)

ຝຶກງານທົ່ວໄປ (0)

ຝ່າຍຜະລິດ (0)

ພິທິກອນ / ໂຄສົກ / ດີເຈ (0)

ພໍ່ຄົວ / ແມ່ຄົວ / ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ (0)

ວິຊາການ / ພາກລັດ (0)

ວິສະວະກຳ (1)

ວິໄຈ ແລະ ວິທະຍາສາດ (0)

ສອນ / ການຝຶກອົບຮົມ / ຄູ (0)

ສ້ອມແປງ / ກົນຈັກ (0)

ອອກແບບ / ສິລະປະ / ສ້າງສັນ (1)

ອື່ນໆ (0)

ຮັກສາຄວາມປອດໄພ / ຍາມ (0)

ເລຂານຸການ / ຜູ້ຊ່ວຍ (1)

ແປພາສາ / ລ່າມ (0)

ແມ່ບ້ານ / ອານາໄມ (0)

ໄອທີ / ຂຽນໂປຣແກຣມ / ວາງລະບົບ (0)

ໝໍ / ແພດ (0)

pageview ເບິ່ງບໍລິສັດອື່ນໆ