ບົດສຳພາດ ທ່ານ ນ ວິໄລລັກ ບູລົມ ຮອງປະທານສູນທີ່ປຶກສາແທັກໂດ TACDO Consulting Center

timer

remove_red_eye 1,850 views


cvConnect.la - ບົດສຳພາດ ທ່ານ ນ ວິໄລລັກ ບູລົມ ຮອງປະທານສູນທີ່ປຶກສາແທັກໂດ TACDO Consulting Center

ມື້ນີ້ທີມງານ ຊີວີຄອນເນັກ ໄດ້ມີໂອກາດເຂົ້າສຳພາດ ທ່ານ ນາງ ວິໄລລັກ ບູລົມ ຮອງປະທານສູນ TACDO Consulting Center  ເຊິ່ງເປັນສູນທີ່ປືກສາແຫ່ງທຳອິດຂອງ ສປປລາວ ເຊີ່ງເນັ້ນການຝຶກອົບຮົມພັດທະນາບຸກຄະລາກອນເປັນຫລັກ ເຊີນທ່ານມາຮູ້ຈັກສູນທີ່ປຶກສາດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຜ່ານບົດສໍາພາດນີ້ເລີຍ. 

  1. ຄວາມເປັນມາ ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງການເປີດສູນທີ່ປຶກສາແທັກໂດ ? ເປີດມາໄດ້ດົນປານໃດແລ້ວ ?

ສູນທີ່ປຶກສາແທັກໂດໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 1999 ໂດຍທ່ານ ຄຳພັດ ບູລົມ, ເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນເປັນບໍລິສັດທີ່ປຶກສານ້ອຍໆ ແລ້ວຕໍ່ມາປີ 2000 ກໍ່ໄດ້ເຫັນໂອກາດໃນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດຫັນປ່ຽນມາເປັນສູນທີ່ປຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມລຸ້ນບຸກເບີກແຫ່ງທຳອິດຂອງ ສປປລາວ.

ເປັນເວລາ 19ປີ ສູນທີ່ປຶກສາແທັກໂດ ໄດ້ໃຫ້ບໍລິການໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ແລະ ອົງກອນພັດທະນາຊຸມຊົນທາງພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ NGOs ໂດຍຈຸດປະສົງໃນການເປີດສູນທີ່ປຶກສາແມ່ນຢາກໃຫ້ຕ່າງປະເທດໄດ້ຮູ້ວ່າຄົນລາວເຮົາກໍ່ສາມາດມີບຸກຄະລາກອນທີ່ເກັ່ງ ແລະ ທຽບເທົ່າກັບສາກົນໄດ້ ໂດຍຕັ້ງສູນທີ່ປຶກສາ ແລະ ຝຶກອົບຮົມທີ່ເກັ່ງໄດ້ ໂດຍທີ່ເອົາຄົນລາວມາເປັນຄູຝຶກ.

2. ເປົ້າຫມາຍຂອງສູນທີ່ປຶກສາແທັກໂດແມ່ນຫຍັງ ?

  1. ເພື່ອເປັນບ່ອນພັດທະນາຄວາມຮູ້ຂອງວິຊາການລາວໃນຫລາຍໆດ້ານ
  2. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ບຸກຄະລາກອນທີ່ຜ່ານຫລັກສູດຂອງແທັກໂດໄດ້ຮັບປະສົບການຈິງ ແລະ ສາມາດໄປປັບໃຊ້ໄດ້ໃນທັນທີ ແລະ ຖືກກັບຊີວິດການເຮັດວຽກຕົວຈິງ ( ບໍ່ແມ່ນທິດສະດີ )

+ ພວກເຮົາພະຍາຍາມໃຫ້ມີການພັດທະນາທັງຫຼັກສູດ, ວິທີການຝຶກ ແລະ ຄຸນນະພາບທຸກໆດ້ານຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກທ່ານ

+ ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າ ພວກເຮົາເປັນໂຄສ, ສ່ວນພວກທ່ານເປັນນັກເຕະບານແຊ້ມໂລກ ຫຼື ມືອາຊີບ

+ ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງມີຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ເພິ່ງພາອາໄສເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈຕະຫຼອດໄປ.

3. ຈຸດເດັ່ນທີ່ສາມາດດຶງດູດໃຫ້ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການຂອງສູນທີ່ປຶກສາແທັກໂດ ?

ອີງໃສ່ຄຸນນະພາບເປັນສ່ວນໃຫຍ່ ແລະ ສັງເກດຕາມແນວໂນ້ມຂອງຕະຫລາດໃນປະຈຸບັນ.

4. ມີລະບົບໃນການສົ່ງຄວາມຮູ້ໃຫ້ນັກສຳມະນາກອນແນວໃດ ? ຫລັກສູດທີ່ເປີດໃຫ້ຝຶກອົບຮົມມີຫລັກສູດໃດແນ່ ?

ແທັກໂດຈະມີທັກສະແຕກຕ່າງຈາກບ່ອນອື່ນ ແລະ ຄັດເລືອກຄູຝຶກໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມນັ້ນໆ, ຫລັກທາງເຮົາຈະເນັ້ນ 60% 40%, ເຊິ່ງ 60% ເປັນການຮຽນຮູ້ຈາກການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ແລະ ການເຮັດຕົວຈິງ 40% ແມ່ນມາຈາກພາກທິດສະດີທົ່ວໄປຂອງຫລັກສູດ ແລະ ປະສົບການຂອງຄູຝຶກ.

ຫລັກສູດທີ່ເຮົາເປີດຝຶກອົບຮົມແມ່ນມີຫລາຍຫລັກສູດ ແຕ່ຈະແບ່ງເປັນ 3 ພາກໃຫຍ່ຄື: ພາກທຸລະກິດ, ພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ການເງິນຈຸລະພາກ.

5. ບັນຫາທີ່ເຮົາພົບພໍ້ຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມເປີດສູນມາມີຫຍັງແນ່ ? ແລະ ມີການແກ້ໄຂແນວໃດ ?

ປັດໃຈຫລັກກໍ່ແມ່ນເລື່ອງການຕະຫລາດ, ການແຂ່ງຂັນໃນປະຈຸບັນ, ການບໍລິການບໍລຫານຈັດການ, ຫລັກສູດ ແລະ ເສດຖະກິດມີການຜັນໂຕ. ປະຈຸບັນແມ່ນພະຍາຍາມປັບປຸງໂຕເອງຢູ່ຕະຫລອດເພື່ອໃຫ້ແທດເຫມາະກັບທີ່ສັງຄົມຕ້ອງການ ແລະ ເທົ່າທີ່ເຮົາຈະເຮັດໄດ້.

 6. ທ່ານຄິດວ່າສູນທີ່ປຶກສາແທັກໂດ ປະສົບຜົນສຳເລັດແລ້ວ ຫລື ຍັງ ?

ຄິດວ່າມີຜົນສຳເລັດໃນລະດັບລະດັບຫນື່ງເພາະສູນພວກເຮົາຕັ້ງມາປີທີ 19 ແລ້ວ ແລະ ກໍ່ໄດ້ຢູ່ຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາບຸກຄະລາກອນຂອງປະເທດຊາດທົ່ວປະເທດ, ແຕ່ກໍ່ຍັງຕ້ອງປັບປຸງໄປເລື້ອຍໆ ອີງຕາມການຂະຫຍາຍໂຕຂອງສັງຄົມ.

ຖ້າຈະເວົ້າວ່າປະສົບຜົນສຳເລັດ ຫລື ຍັງ ນັ້ນກໍ່ບໍ່ສາມາດເວົ້າໄດ້ ເພາະວ່າໃນກົດເກນຕາມຫລັກຂອງຜູ້ນຳແລ້ວຈະມີຫລາຍກົດເກນ ຖ້າທຽບໃສ່ປະຈຸບັນແລ້ວກໍ່ຖືວ່າປະສົບຄວາມສຳເລັດໄປແລ້ວສ່ວນຫນື່ງ ແລະ ຍັງຕ້ອງພັດນາອົງກອນໄປເລື້ອຍໆເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບຍຸກສັງຄົມປະຈຸບັນ.

 7. ວາງແຜນອະນາຄົດໄວ້ແນວໃດ ?

ແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າ ແມ່ນການສືບຕໍ່ວິໄສທັດຂອງຜູ້ກໍ່ຕັ້ງສູນ ຄືສ້າງສູນໃຫ້ພັດທະນາໄປຕາມຄວາມເຫມາະສົມຂອງຕະຫລາດ, ພັດທະນາຫລັກສູດ, ພັດທະນາທີມຄູຝຶກ ແລະ ສ້າງສັນຜົນງານທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດຕໍ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອກໍາໄລຢ່າງດຽວ ແຕ່ວ່າພວກເຮົາຢາກສ້າງບຸກຄະລາກອນໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນ ກໍ່ສືບຕໍ່ສ້າງຊື່ສຽງໃຫ້ປະເທດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ໃຫ້ວຽກງານຂອງພວກເຮົາໃຫ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບໃນພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ເພື່ອໃຫ້ສົມກັບຄຳຂວັນຂອງແທັກໂດທີ່ວ່າ: ” ແທັກໂດ ຊ່ວຍໃຫ້ວຽກຂອງທ່ານງ່າຍຂື້ນ

ຂໍຂອບໃຈທ່ານ ນ ວິໄລລັກ ບູລົມ ຮອງປະທານສູນທີ່ປຶກສາແທັກໂດ TACDO Consulting Center

ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 485 108

ທີ່ຢູ່: ບ້ານດອນປ່າໃຫມ່, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

 

 

 

Tags: #TACDO Consulting Center #ສູນທີ່ປຶກສາແທັກໂດ #ແທັກໂດຊ່ວຍໃຫ້ວຽກຂອງທ່ານງ່າຍຂື້ນ #ທ່ານ ນ ວິໄລລັກ ບູລົມ #ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ #ພັດທະນາອົງກອນ

Share on your timeline:


Popular article:

ບົດສຳພາດ ທ່ານ ນ ໂພມະນີ ແກ້ວປະເສີດ ເຈົ້າຂອງຮ້ານ ຫອມກາເຟ - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສຳພາດ ທ່ານ ນ ໂພມະນີ ແກ້ວປະເສີດ ເຈົ້າຂອງຮ້ານ ຫອມກາເຟ

timer


ບົດສຳພາດ ທ່ານນາງ ນ້ອຍ ແສງຈັນທະວົງ ຜູ້ບໍລິຫານ 34 ສະເຕຊັນ - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສຳພາດ ທ່ານນາງ ນ້ອຍ ແສງຈັນທະວົງ ຜູ້ບໍລິຫານ 34 ສະເຕຊັນ

timer


ບົດສຳພາດ ທ່ານ ປະລິນຍາກອນ ປັນຍາທິບ ແລະ ທ່ານ ເດວິດ ບັນທົງສັກ ເຈົ້າຂອງຮ້ານ ANNA BELLE - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສຳພາດ ທ່ານ ປະລິນຍາກອນ ປັນຍາທິບ ແລະ ທ່ານ ເດວິດ ບັນທົງສັກ ເຈົ້າຂອງຮ້ານ ANNA BELLE

timer


ບົດສຳພາດ ທ່ານ ອິນທີ ເດືອນສະຫວັນ ຜຸ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ອິນທິລາ ກຣຸບ - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສຳພາດ ທ່ານ ອິນທີ ເດືອນສະຫວັນ ຜຸ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ອິນທິລາ ກຣຸບ

timer


ບົດສຳພາດ ທ່ານ ເດຊາ ລາດຊະວົງ ເຈົ້າຂອງຮ້ານ ສາຍລົມເຢັນ ຄາເຟ - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສຳພາດ ທ່ານ ເດຊາ ລາດຊະວົງ ເຈົ້າຂອງຮ້ານ ສາຍລົມເຢັນ ຄາເຟ

timer


ບົດສຳພາດ: ທ່ານ ຢາສຸໂອະ ພິລາພັນເດຊ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສຳພາດ: ທ່ານ ຢາສຸໂອະ ພິລາພັນເດຊ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ

timer


ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ກິຣິຍາ ບັນຈົງພັກດີ ຫົວໜ້າບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາ ບໍລິສັດ ຫຍ້າສີຟ້າ BlueGrass Design Group - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ກິຣິຍາ ບັນຈົງພັກດີ ຫົວໜ້າບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາ ບໍລິສັດ ຫຍ້າສີຟ້າ BlueGrass Design Group

timer


ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ກິພອນ ວົງສະຫວັດ ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວລາວເຊັນເຊັສ - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ກິພອນ ວົງສະຫວັດ ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວລາວເຊັນເຊັສ

timer


ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ຄໍາພະໄພວັນ ວົງໄຊ ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ ບໍລິສັດ ລາວອຸດສາຫະກໍາ ກະສິກໍາ ຈໍາກັດ - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ຄໍາພະໄພວັນ ວົງໄຊ ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ ບໍລິສັດ ລາວອຸດສາຫະກໍາ ກະສິກໍາ ຈໍາກັດ

timer


ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ບຸນນະຜົນ ອິນທະຊຸມ ອໍານວຍການ ME SHOP - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ບຸນນະຜົນ ອິນທະຊຸມ ອໍານວຍການ ME SHOP

timer


ບົດສໍາພາດ: Mr Giuseppe PERUZZI (Pino) ເຈົ້າຂອງຮ້ານ Villa Opera Italiane Cuisine & 1931 Bar - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: Mr Giuseppe PERUZZI (Pino) ເຈົ້າຂອງຮ້ານ Villa Opera Italiane Cuisine & 1931 Bar

timer


ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ນາງ ຈາລີ່ ລັດຕະນະວົງ ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ ເສື່ອນອນ ດາວເພັດ - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ນາງ ຈາລີ່ ລັດຕະນະວົງ ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ ເສື່ອນອນ ດາວເພັດ

timer


ບົດສຳພາດ: ທ່ານ ຫຸມດາວເພັດ ອິນທະລາດ ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານທຸລະກິດໂຮງງານນໍ້າດື່ມພຽວເລ່ - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສຳພາດ: ທ່ານ ຫຸມດາວເພັດ ອິນທະລາດ ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານທຸລະກິດໂຮງງານນໍ້າດື່ມພຽວເລ່

timer


ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ສົມບູນ ແກ້ວວິມານ ຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານ ZEUS - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ສົມບູນ ແກ້ວວິມານ ຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານ ZEUS

timer


ບົດສໍາພາດ: ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ວິທະຍາໄລ ເຄວສ ແລະ ທິບວາລີ - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ວິທະຍາໄລ ເຄວສ ແລະ ທິບວາລີ

timer


ຮຽນບໍ່ເກັ່ງ ເກຮດບໍ່ດີ ແຕ່ຫາວຽກດີໆໄດ້ຄືກັນ - cvConnect Find Jobs in Laos

ຮຽນບໍ່ເກັ່ງ ເກຮດບໍ່ດີ ແຕ່ຫາວຽກດີໆໄດ້ຄືກັນ

timer


ເປັນຫຍັງນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ Start  ເງິນເດືອນບໍ່ເທົ່າກັນ - cvConnect Find Jobs in Laos

ເປັນຫຍັງນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ Start ເງິນເດືອນບໍ່ເທົ່າກັນ

timer


pageview Read more