cvConnect ຊີວີຄອນເນັກ ຫາຄົນເຮັດວຽກຢ່າງມືອາຊີບ

search ປະກາດສະໝັກວຽກ

ຊີວີຄອນເນັກມີວຽກຈາກບໍລິສັດໃນທົ່ວປະເທດມາໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກ


timer ເລືອກເວລາເຮັດວຽກ

work ຕຳແໜ່ງກ່ຽວກັບ

place ແຂວງ

ຝາກປະຫວັດເພີ່ມໂອກາດເຮັດວຽກ

ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດໄດ້ວຽກງານເພີ່ມຂຶ້ນ ຝາກປະຫວັດໄວ້ນຳພວກເຮົາ
ພຽງໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີໃນການກອກປະຫວັດ

mode_edit ສ້າງປະຫວັດເລີຍ

ຫຼືທ່ານມີບັນຊີຢູ່ແລ້ວ?

ຊີວີຄອນເນັກ ເຮົາຄັດເລືອກແຕ່ພະນັກງານມີຄຸນນະພາບໃຫ້ທ່ານ cvConnect we are only Find best candidates for you

search ວຽກທີ່ກຳລັງເປີດຮັບ

SEOGWOO CONSTRUCTION CO., LTD (VN) - cvConnect

Personal assistant to Chairman

SEOGWOO CONSTRUCTION CO., LTD (VN)

location_on 7th flr, Kolao building, 23rd Singha road, Vientiane., Lao PDR

timer 14 ຊົ່ວໂມງກ່ອນ

date_range 17/01/2019 to 24/01/2019

ໂຮງແຮມ H&P Hostel - cvConnect

ພະນັກງານເຄົາເຕີ

ໂຮງແຮມ H&P Hostel

location_on ບ້ານຫາຍໂສກ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ມື້ກ່ອນ

date_range 15/01/2019 to 29/01/2019

Banque Franco-Lao Ltd., - cvConnect

Communication and Content Manager

Banque Franco-Lao Ltd.,

location_on Lane Xang Avenue, Hatsady Village, Chanthabouly District, Vientiane Capital, Lao PDR

timer 1 ອາທິດກ່ອນ

date_range 08/01/2019 to 22/01/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect

SALES

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 4 ອາທິດກ່ອນ

date_range 20/12/2018 to 31/01/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect

ແມ່ບ້ານ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ໂພນເຄັງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ມື້ກ່ອນ

date_range 14/01/2019 to 14/02/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect

ພະນັກງານຫ້ອງການ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານສີຖານເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ມື້ກ່ອນ

date_range 16/01/2019 to 28/02/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານລະເບີດຫີນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານນາໄກ່ເຂ່ຍ, ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 04/12/2018 to 31/01/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect

ພະນັກງານຂາຍ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານນາຊາຍ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ບ້ານດອນໜູນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ມື້ກ່ອນ

date_range 16/01/2019 to 28/02/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect

Accounting

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ເມືອງໄຊເສດ, ຖານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ອາທິດກ່ອນ

date_range 28/12/2018 to 28/02/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect

ຜູ້ຊ່ວຍລະເບີດຫີນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານນາໄກ່ເຂ່ຍ, ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 04/12/2018 to 31/01/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect

Admin officer

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ອາທິດກ່ອນ

date_range 29/12/2018 to 28/02/2019

Thai Polyester CO., LTD - cvConnect

Regional Sale-Coordinator

Thai Polyester CO., LTD

location_on Bangkuntien-Chaitaley Other

timer 3 ອາທິດກ່ອນ

date_range 25/12/2018 to 25/01/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect

Human Resources (HR)

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ອາທິດກ່ອນ

date_range 28/12/2018 to 28/02/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect

ຫົວໜ້າຝ່າຍການຕະຫຼາດ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານນາຊາຍ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ບ້ານດອນໜູນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ມື້ກ່ອນ

date_range 16/01/2019 to 28/02/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect

Event Manager

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 4 ອາທິດກ່ອນ

date_range 20/12/2018 to 31/01/2019

Banque Franco-Lao Ltd., - cvConnect

Deputy Head of IT Department

Banque Franco-Lao Ltd.,

location_on Lane Xang Avenue, Hatsady Village, Chanthabouly District, Vientiane Capital, Lao PDR

timer 1 ອາທິດກ່ອນ

date_range 08/01/2019 to 22/01/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect

Warehouse (ຈັດຊື້)

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ອາທິດກ່ອນ

date_range 29/12/2018 to 28/02/2019

UNODC Country Office for Lao PDR - cvConnect

Consultant on coffee processing and zero-waste models (International Reside in Lao)

UNODC Country Office for Lao PDR

location_on P.O. Box 345 Sisangvone Road. Vientiane, Lao PDR

timer 1 ອາທິດກ່ອນ

date_range 10/01/2019 to 24/01/2019

pageview ເບິ່ງວຽກທັງໝົດ

ac_unit ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

LaoRealEstate

Lao Real estate Expo 2019 by Yula.la

ຕຳແໜ່ງວຽກທັງໝົດ

ຄົ້ນຫາວຽກຜ່ານຕຳແໜ່ງວຽກ

ການຕະຫຼາດ / ໂຄສະນາ / ປະຊາສຳພັນ

ການສຶກສາ

ການເງິນ / ສິນເຊືອ / ກວດສອບ

ກົດໝາຍ / ທະນາຍ

ຂັບລົດ

ຂາຍ / ຂາຍປີກ

ຂົນສົ່ງ / ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ / ລຳລຽງ

ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ

ຈັດຊື້ / ດູແລສະຕ໋ອກສິນຄ້າ

ຊິບປິ້ງ / ເອກກະສານ

ຊ່າງໄຟ / ປ້າຍ / ຊ່າງສ້ອມແປງ / ຊ່າງຈອດ

ດູແລຫ້ອງການ / ບໍລິຫານຫ້ອງການ

ຕັດຕໍ່ວິດິໂອ / ຜູ້ກຳກັບ

ຕັດຫຍິບ / ຕຳຫູກ / ຫຍິບເຄື່ອງ

ທີ່ປຶກສາ

ທ່ອງທ່ຽວ / ໂຮງແຮມ

ນວດ / ສະປາ

ນັກຂຽນ

ນັກຂ່າວ / ບັນນາທິການ

ນັກວິເຄາະຂໍ້ມູນ

ນາຍໜ້າ / ໂຕແທນ / ຜູ້ກາງ

ບັນຊີ / ສາງ

ບຸກຄະລາກອນ / ຈັດຫາບຸກຄະລາກອນ

ບໍລິການລູກຄ້າ / ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ / ເສີບ

ບໍລິຫານແບຣນສິນຄ້າ / ບໍລິຫານຜະລິດຕະພັນ

ປະສານງານ / ກົນລະຍຸດ / ວາງແຜນ

ຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານ / ຮ້ານກາເຟ

ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ທົ່ວໄປ / ຮອງຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ / ຜູ້ບໍລິຫານ

ຜູ້ບໍລິຫານອາວຸໂສ / ປະທານ / ຮອງປະທານ

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ / ກຳມະກອນ / ຄົນສວນ

ຝຶກງານທົ່ວໄປ

ຝ່າຍຜະລິດ

ພິທິກອນ / ໂຄສົກ / ດີເຈ

ພໍ່ຄົວ / ແມ່ຄົວ / ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ

ວິຊາການ / ພາກລັດ

ວິສະວະກຳ

ວິໄຈ ແລະ ວິທະຍາສາດ

ສອນ / ການຝຶກອົບຮົມ / ຄູ

ສ້ອມແປງ / ກົນຈັກ

ອອກແບບ / ສິລະປະ / ສ້າງສັນ

ອື່ນໆ

ຮັກສາຄວາມປອດໄພ / ຍາມ

ເລຂານຸການ / ຜູ້ຊ່ວຍ

ແປພາສາ / ລ່າມ

ແມ່ບ້ານ / ອານາໄມ

ໄອທີ / ຂຽນໂປຣແກຣມ / ວາງລະບົບ

ໝໍ / ແພດ

pageview ເບິ່ງບໍລິສັດອື່ນໆ

public ບົດຄວາມ