cvConnect ຊີວີຄອນເນັກ ຫາຄົນເຮັດວຽກຢ່າງມືອາຊີບ

search ປະກາດສະໝັກວຽກ

ຊີວີຄອນເນັກມີວຽກຈາກບໍລິສັດໃນທົ່ວປະເທດມາໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກ


timer ເລືອກເວລາເຮັດວຽກ

work ຕຳແໜ່ງກ່ຽວກັບ

place ແຂວງ

ໜ້າ 1 / ສະແດງຜົນ 1 - 13 ວຽກ ຈາກທັງໝົດ 13 ວຽກ

search ວຽກທີ່ກຳລັງເປີດຮັບ

ບໍລິສັດ ເພັງໄຊການຄ້າ ຂາອອກ- ຂາເຂົ້າ

ພະນັກງານບັນຊີ

ບໍລິສັດ ເພັງໄຊການຄ້າ ຂາອອກ- ຂາເຂົ້າ

location_on ບ້ານນາຄໍາ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ມື້ກ່ອນ

date_range 19/02/2019 to 26/02/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

Site Construction Manager

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on Phonesinuan village, Sisattanak district, Vientiane Capital, Lao PDR.

timer 1 ອາທິດກ່ອນ

date_range 12/02/2019 to 30/04/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

Project Manager

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on Phonesinuan village, Sisattanak district, Vientiane Capital, Lao PDR.

timer 1 ອາທິດກ່ອນ

date_range 12/02/2019 to 30/04/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

Project Director

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on Phonesinuan village, Sisattanak district, Vientiane Capital, Lao PDR.

timer 1 ອາທິດກ່ອນ

date_range 12/02/2019 to 30/04/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ນັກຂຽນບົດຄວາມ (Freelance)

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on -

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 21/01/2019 to 28/02/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ພະນັກງານຫ້ອງການ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານສີຖານເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 16/01/2019 to 28/02/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ພະນັກງານຂາຍ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານນາຊາຍ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ບ້ານດອນໜູນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 16/01/2019 to 28/02/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ຫົວໜ້າຝ່າຍການຕະຫຼາດ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານນາຊາຍ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ບ້ານດອນໜູນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 16/01/2019 to 28/02/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

Admin officer

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 29/12/2018 to 28/02/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

Warehouse (ຈັດຊື້)

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 29/12/2018 to 28/02/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

Accounting

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ເມືອງໄຊເສດ, ຖານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 28/12/2018 to 31/03/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

Human Resources (HR)

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 28/12/2018 to 28/02/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

SALES

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 20/12/2018 to 01/03/2019

search ວຽກອື່ນໆທີ່ປິດຮັບແລ້ວ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] ປະກາດສະິໝັກງານທົ່ວໄປ ປະຈໍາວັນທີ 17 ກຸມພາ 2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 5 ມື້ກ່ອນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] ປະກາດຮັບສະໝັກງານປະຈໍາວັນທີ 16 ກຸມພາ 2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 5 ມື້ກ່ອນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] ປະກາດສະໝັກງານທົ່ວໄປ ປະຈໍາວັນທີ 15 ກຸມພາ 2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ອາທິດກ່ອນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] ປະກາດສະໝັກວຽກທົ່ວໄປ ປະຈໍາວັນທີ 14 ກຸມພາ 2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ອາທິດກ່ອນ

CVConnect Co., LTD - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] Anousith Express Shipper

CVConnect Co., LTD

location_on ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ອາທິດກ່ອນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] ປະກາດສະໝັກງານທົ່ວໄປ ປະຈໍາວັນທີ 13 ກຸມພາ 2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ອາທິດກ່ອນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] ປະກາດສະໝັກງານທົ່ວໄປ ປິຈໍາວັນທີ 12 ກຸມພາ 2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ອາທິດກ່ອນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] ປະກາດສະໝັກງານທົ່ວໄປ ປະຈໍາວັນທີ 11 ກຸມພາ 2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ອາທິດກ່ອນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] ປະກາດສະໝັກງານທົ່ວໄປ ປະຈໍາວັນທີ 09 ກຸມພາ 2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ອາທິດກ່ອນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] ປະກາດສະໝັກງານທົ່ວໄປປະຈໍາວັນທີ 08 ກຸມພາ 2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງຈັນທະບຸລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ອາທິດກ່ອນ

Digital Classifieds Lao Sole Co., Ltd. - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] Content Writer / Translator

Digital Classifieds Lao Sole Co., Ltd.

location_on Level 7, ANZ Building, 33 Lane Xang Avenue, PO Box 7003, Hatsadee Tai Village, Chanthabury District, Vientiane Capital, Lao PDR

timer 2 ອາທິດກ່ອນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] ປະກາດສະໝັກງານທົ່ວໄປປະຈໍາວັນທີ 07 ກຸມພາ 2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ອາທິດກ່ອນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] ປະກາດສະໝັກງານທົ່ວໄປ ປະຈໍາວັນທີ 06 ກຸມພາ 2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ອາທິດກ່ອນ

Urban-LED II (ICLEI) - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] Capacity Building Expert

Urban-LED II (ICLEI)

location_on Lane Xang Avenue, P.O Box 345 Chanthabouly District Vientiane Capital

timer 2 ອາທິດກ່ອນ

AI KEN PHARMA (Laos) Company Limited - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] Marketing Assistant (Part time Available)

AI KEN PHARMA (Laos) Company Limited

location_on Kamphengmeuang Road Phonthan Village Saysettha District Vientiane Capital

timer 2 ອາທິດກ່ອນ

Tokojaya Lao Assurance Co. Ltd. - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] SALES EXECUTIVE – AGENCY SALES

Tokojaya Lao Assurance Co. Ltd.

location_on Level 1&6, NK Building, Unit 4, Thadeua Road, Beungkhayong Village Sisattanak District Vientiane Capital

timer 2 ອາທິດກ່ອນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect

[ປິດຮັບແລ້ວ] ປະກາດສະໝັກງານທົ່ວໄປປະຈໍາວັນທີ 05 ກຸມພາ 2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງຈັນທະບຸລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ອາທິດກ່ອນ

ໜ້າ 1

ac_unit ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

LaoRealEstate

Lao Real estate Expo 2019 by Yula.la

ຕຳແໜ່ງວຽກທັງໝົດ

ຄົ້ນຫາວຽກຜ່ານຕຳແໜ່ງວຽກ

ການຕະຫຼາດ / ໂຄສະນາ / ປະຊາສຳພັນ (1)

ການສຶກສາ (0)

ການເງິນ / ສິນເຊືອ / ກວດສອບ (0)

ກົດໝາຍ / ທະນາຍ (0)

ຂັບລົດ (0)

ຂາຍ / ຂາຍປີກ (2)

ຂົນສົ່ງ / ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ / ລຳລຽງ (0)

ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ (0)

ຈັດຊື້ / ດູແລສະຕ໋ອກສິນຄ້າ (1)

ຊິບປິ້ງ / ເອກກະສານ (0)

ຊ່າງໄຟ / ປ້າຍ / ຊ່າງສ້ອມແປງ / ຊ່າງຈອດ (0)

ດູແລຫ້ອງການ / ບໍລິຫານຫ້ອງການ (2)

ຕັດຕໍ່ວິດິໂອ / ຜູ້ກຳກັບ (0)

ຕັດຫຍິບ / ຕຳຫູກ / ຫຍິບເຄື່ອງ (0)

ທີ່ປຶກສາ (0)

ທ່ອງທ່ຽວ / ໂຮງແຮມ (0)

ນວດ / ສະປາ (0)

ນັກຂຽນ (1)

ນັກຂ່າວ / ບັນນາທິການ (0)

ນັກວິເຄາະຂໍ້ມູນ (0)

ນາຍໜ້າ / ໂຕແທນ / ຜູ້ກາງ (0)

ບັນຊີ / ສາງ (2)

ບຸກຄະລາກອນ / ຈັດຫາບຸກຄະລາກອນ (1)

ບໍລິການລູກຄ້າ / ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ / ເສີບ (0)

ບໍລິຫານແບຣນສິນຄ້າ / ບໍລິຫານຜະລິດຕະພັນ (0)

ປະສານງານ / ກົນລະຍຸດ / ວາງແຜນ (0)

ຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານ / ຮ້ານກາເຟ (0)

ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ທົ່ວໄປ / ຮອງຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ / ຜູ້ບໍລິຫານ (1)

ຜູ້ບໍລິຫານອາວຸໂສ / ປະທານ / ຮອງປະທານ (1)

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ / ກຳມະກອນ / ຄົນສວນ (0)

ຝຶກງານທົ່ວໄປ (0)

ຝ່າຍຜະລິດ (0)

ພິທິກອນ / ໂຄສົກ / ດີເຈ (0)

ພໍ່ຄົວ / ແມ່ຄົວ / ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ (0)

ວິຊາການ / ພາກລັດ (0)

ວິສະວະກຳ (1)

ວິໄຈ ແລະ ວິທະຍາສາດ (0)

ສອນ / ການຝຶກອົບຮົມ / ຄູ (0)

ສ້ອມແປງ / ກົນຈັກ (0)

ອອກແບບ / ສິລະປະ / ສ້າງສັນ (0)

ອື່ນໆ (0)

ຮັກສາຄວາມປອດໄພ / ຍາມ (0)

ເລຂານຸການ / ຜູ້ຊ່ວຍ (0)

ແປພາສາ / ລ່າມ (0)

ແມ່ບ້ານ / ອານາໄມ (0)

ໄອທີ / ຂຽນໂປຣແກຣມ / ວາງລະບົບ (0)

ໝໍ / ແພດ (0)

pageview ເບິ່ງບໍລິສັດອື່ນໆ