ຂັ້ນຕອນການຝາກຊີວະປະຫວັດກັບຊີວີຄອນເນັກຢາງຖືກຕ້ອງ

timer

remove_red_eye 638 views


cvConnect.la - ຂັ້ນຕອນການຝາກຊີວະປະຫວັດກັບຊີວີຄອນເນັກຢາງຖືກຕ້ອງ

1. ໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານໂດຍບໍ່ໃສ່ຄຳນຳໜ້າ ທ້າວ ຫຼື ນາງ, ໃສ່ເບີມືຖື ໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃສ່ 020 ນຳໜ້າ

 

2. ຕັ້ງລະຫັດຜ່ານຂອງທ່ານທີ່ຈື່ງ່າຍ ແລະ ປອດໄພ ຢ່າງໜ້ອຍ 6 ໂຕ

3.ໃສ່ຮູບໃສ່ເສື້ອສຸພາບເທົ່ານັ້ນ

4. ໃສ່ຊື່ສະຖາບັນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ພ້ອມລາຍລະອຽດການສຶກສາໃຫ້ຄົບຖ້ວນ

5. ໃສ່ຊື່ສບໍລິສັດທີ່ເຄີຍເຮັດວຽກຜ່ານມາ ພ້ອມລາຍລະອຽດໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຄົບຖ້ວນ

 

6. ບອກກ່ຽວກັບໂຕທ່ານ ເຊັ່ນ: ມີຄວາມດຸໝັ່ນ , ຕົງເວລາ, ມີຄວາມອົດທົນ, ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້ ເປັນຕົ້ນ...

- ບອກຄວາມສາມາດກ່ຽວກັບໂຕທ່ານເຊັນ:ສາມາດອອກວຽກນອກໄດ້, ເຮັດນອກເວລາໄດ້ ເປັນຕົ້ນ...

ພຽງເທົ່ານີ້ກໍ່ສຳເລັດແລ້ວ ລໍຖ້າເຮັດວຽກໄດ້ເລີຍ


Share on your timeline:


ຝາກປະຫວັດເພີ່ມໂອກາດເຮັດວຽກ

ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດໄດ້ວຽກງານເພີ່ມຂຶ້ນ ຝາກປະຫວັດໄວ້ນຳພວກເຮົາ
ພຽງໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີໃນການກອກປະຫວັດ

mode_edit ສ້າງປະຫວັດເລີຍ

ວຽກທີ່ກຳລັງເປີດຮັບ at cvConnect.la

ທີມງານຈັດຫາຄົນຂອງຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect.la

ພະນັກງານບັນຊີ

ບັນຊີ / ສາງ

Investment and Hydro Power Consultant Sole Co; Ltd, - cvConnect.la

ຜູ້ຊ່ວຍໂຄງການ 2 ຕໍາແໜ່ງ

ເລຂານຸການ / ຜູ້ຊ່ວຍ

ທີມງານຈັດຫາຄົນຂອງຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect.la

ພະນັກງານຝຶກງານ

ຝຶກງານທົ່ວໄປ

ທີມງານຈັດຫາຄົນຂອງຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect.la

ບັນຊີສັງລວມ

ບັນຊີ / ສາງ

5N Plus Lao Industrial Resource Sole Co., LTD - cvConnect.la

Environment, Health and Safety (EHS) Assistant Manager

ເລຂານຸການ / ຜູ້ຊ່ວຍ

ທີມງານຈັດຫາຄົນຂອງຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect.la

ວິຊາການກໍ່ສ້າງ ສະຖາປະນິກ

ວິສະວະກຳ

ທີມງານຈັດຫາຄົນຂອງຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect.la

ພະນັກງານຂາຍ

ຂາຍ / ຂາຍປີກ

Lao Asia Pacific Satellite Company Limited - cvConnect.la

ວິສະວະກອນສ້ອມບໍາລຸງສາຍໄຍແກ້ວ ຫຼື ສາຍສົ່ງ

ວິສະວະກຳ

Investment and Hydro Power Consultant Sole Co; Ltd, - cvConnect.la

ພະນັກງານການບັນຊີ-ການເງິນ 4 ຕໍາແໜ່ງ

ບັນຊີ / ສາງ

DHL Express Laos Sole Co., Ltd - cvConnect.la

Sales Support Executive

ຂາຍ / ຂາຍປີກ

5N Plus Lao Industrial Resource Sole Co., LTD - cvConnect.la

Assistant Maintenance Manager

ບັນຊີ / ສາງ

ທີມງານຈັດຫາຄົນຂອງຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect.la

ຜູ້ຈັດການຄຸ້ມຄອງໂຄງການ

ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ທົ່ວໄປ / ຮອງຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ / ຜູ້ບໍລິຫານ

LDC import-Export Co., Ltd - cvConnect.la

Area Manager

ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ທົ່ວໄປ / ຮອງຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ / ຜູ້ບໍລິຫານ

ທີມງານຈັດຫາຄົນຂອງຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect.la

Finance Manager

ການເງິນ / ສິນເຊືອ / ກວດສອບ

ທີມງານຈັດຫາຄົນຂອງຊີວີຄອນເນັກ - cvConnect.la

ຄູລ້ຽງເດັກ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍຄູ

ສອນ / ການຝຶກອົບຮົມ / ຄູ

pageview ເບິ່ງວຽກທັງໝົດ