assessment ໝວດຂໍ້ມູນ

person ບົດສຳພາດ

assignment ບົດຄວາມ

 • assignment ບົດສຳພາດ

  ບົດສຳພາດ ທ່ານ ປະລິນຍາກອນ ປັນຍາທິບ ແລະ ທ່ານ ເດວິດ ບັນທົງສັກ ເຈົ້າຂອງຮ້ານ ANNA BELLE

  timer 17/05/2019

  ບົດສຳພາດ ທ່ານ ອິນທີ ເດືອນສະຫວັນ ຜຸ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ອິນທິລາ ກຣຸບ

  timer 09/05/2019

  ບົດສຳພາດ ທ່ານ ເດຊາ ລາດຊະວົງ ເຈົ້າຂອງຮ້ານ ສາຍລົມເຢັນ ຄາເຟ

  timer 08/05/2019

  ຮຽນບໍ່ເກັ່ງ ເກຮດບໍ່ດີ ແຕ່ຫາວຽກດີໆໄດ້ຄືກັນ

  timer 10/04/2019

  ເປັນຫຍັງນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ Start ເງິນເດືອນບໍ່ເທົ່າກັນ

  timer 08/04/2019

  Work-Life Balance ປັບແນວຄິດເພື່ອສົມດຸດຊິວິດກັບການເຮັດວຽກ

  timer 06/04/2019

  15 ບົດຮຽນໃນໂລກຂອງການເຮັດວຽກຈະສອນເຈົ້າ

  timer 05/04/2019

  5 ເທັກນິກເພື່່ອເພີ່ມສະມາທິໃນການເຮັດວຽກ

  timer 04/04/2019

  ເຄັດບໍ່ລັບ ໃນການເລີມຕົ້ນເຮັດວຽກໃໝ່ເທື່ອທຳອິດ

  timer 02/04/2019

  6 ຂໍ້ຄິດກ່ອນສະໝັກວຽກສໍາລັບເດັກຈົບໃໝ່

  timer 29/03/2019