ຮຽນບໍ່ເກັ່ງ ເກຮດບໍ່ດີ ແຕ່ຫາວຽກດີໆໄດ້ຄືກັນ

timer

remove_red_eye 1,292 views


cvConnect.la - ຮຽນບໍ່ເກັ່ງ ເກຮດບໍ່ດີ ແຕ່ຫາວຽກດີໆໄດ້ຄືກັນ

ຄົນເຮົາສາມາດປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວິດໃດ້ຫຼາກຫຼາຍຂຶ້ນຢູ່ກັບພອນສະຫັວນ ແລະພອນສະແຫວງບາງຄົນເກັ່ງໃນຕຳລາບາງຄົນເກັ່ງໃນການລົງມືປະຕິບັດຕົງຈີງຄົນທີ່ຮຽນເກັ່ງກໍບໍ່ໃດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະເປັນຄົນທີ່ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ມືທັກສະພາສາໃນການສືສານທີ່ດີ ຫຼື ສັງຄົມເກັ່ງໄປນຳທັກສະນອກຫ້ອງຮຽນເຫຼົ່ານີ້ເປັນທັກສະທີ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງມີໃນການປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນໂລກຂອງການເຮັດວຽກດັ່ງນັ້ນຖ້າເຈົ້າເປັນໜຶ່ງໃນຄົນທີ່ຈົບການສຶກສາໃໝທີ່ໃດເກດຄ່ອນຂ້າງໜ້ອຍ ໝັ້ນໃຈໃວ້ກ່ອນເພາະບາງທີ່ເກຮດສະເລ່ຍບໍ່ແມ່ນຕົວວັດໃນການປະສົບຜົນສຳເລັດໃນອາຊີບພະນັກງານສະເໝີໄປ.

ຫຼາຍຕໍ່ລາຍເທຶ່ອທີ່ເຮົາພົບເຫັນບຸກຄົນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຫຼາກຫຼາຍມີເຫດໃຫ້ຕ້ອງຢດຸຕີການຮຽນກາງປີເພາະໄອເດຍຫຼືຄວາມຄິດສ້າງສັນທີ່ເຂົາມີໄປສ້າງສິ່ງທີ່ໂລກຕ້ອງຈະລື່ງໃນໂລກຂອງການເຮັດວຽກນອກເໜຶອມະຫາວິທະຍາໄລ ກຸ່ມຄົນເຫຼົ່ານີ້ເຊັ່ນ: ຣີຊາສ໌, ແບນສັນ,ສຕີຟ ຈອບ,ໂອປຮາເປັນຕົ້ນ.

ການໃດ້ເກຮດເອລວດ ຫຼື ໃດ້ເກຮດສູງສຸດເປັນສີ່ງທີ່ດີແຕ່ເກຮດເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ແມ່ນສິ່ງດຽວທີ່ເປັນຕົວວັດວຸດທິພາວະຄວາມສະຫຼາດທາງອາລົມຫຼືຄຸນລັກສະນະອື່ນໆ.ເຊັ່ນ ກນເອົາຕົວຫຼອດນອກສະຖານທີ່ຄວາມຮອບຄອບໃນເລື້ອງຕ່າງໆ.ຄວາມຄິດລິເລີ່ມສ້າງສັນເປັນຕົ້ນ.

ຖ້າເຈົ້າເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ຫາກໍ່ຮຽນຈົບທີ່ມີເກຮດສະເລ່ຍບໍ່ສູງຫຼາຍຢ່າໃຫ້ເກຮດນິຍົມມາເປັນບັນຫາໃນການຕາມຫາຝັນຂອງຕົ້ນເອງ. JobsDBມີແນວຄວາມຄິດດີໆທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານສ້າງໂອກາດໃດ້ວຽກທີ່ດີໂດຍບໍ່ຕ້ອງເພີ່ງເກຮດສະເລ່ຍເລີຍ.

1  ທົດລອງໄປຝຶກງານທີ່ບລິສັດທີ່ມີຊື່ສຽງຫຼາຍຽແຫ່ງ

ການມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກມາອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານໃດ້ປຽບແລະໃນບາງກໍລະນີເຮັດໃຫ້ມີຫັຍງຫຼາຍກວ່າການມີເກຮດທີ່ງາມແລະສູງ ບາງບໍລິສັດຕ້ອງການເດັກຈົບໃໝທີ່ພ້ອມຈະເຮັດວຽກໃດ້ຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງການຄົນມາເບິ່ງສອນຫຼາຍຄະນະທີ່ຮຽນທ່ານຄວນຫາໂອກາດໄປຝຶກງານຕາມບໍລິສັດທີ່ມີຂື້ສຽງຫຼາຍແຫ່ງປະສົບການໃນການຝຶກງານຫຼາຍໆໜຶ່ງແຫ່ງໃນບໍລິສັດທີ່ເຊື້ອຖືໃດ້ຈະເປັນການຮັບຮອງທາງອ້ອມໃຫ້ບໍລິສັດເຫັນວ່າເຈົ້າມີຄວາມສາມາດແລະຄວາມໜ້າເຊື້ອຖືໃນການເຮັດວຽນໃນລະດັບໜຶ່ງ.

2 ເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆໃນມະຫາວິທະຍາໄລໃຫ້ໃດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້

ເຖິງວ່າທ່ານຈະບໍ່ແມ່ນນັກສຶກສາທີ່ຈົບມາໃນເກຮດສະເລ່ຍທີ່ສູງ ແຕ່ເປັນຄົນທີ່ເຮັດ ກິດຈະກຳຫຼາຍໆກໍເຮັດໃຫ້ທ່ານໃດ້ຮັບການສົ່ງເສີມປະສົບການດ້ານຕ່າງໆການເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊີກຂອງກຸ່ມສະມາຄົມຕ່າງໆທີ່ມີໃນມະຫາວິທະຍາໄລຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມ ແລະ ຝຶກຜົນທັກສະການເຂົ້າສັງຄົມການມີຄວາມຄິດລິເລີ່ມສ້າງສັນ ແລະ ໃນຄະນະດຽວກັນກໍຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຄົ້ນຫາຕົວເອງວ່າມີຄວາມມັກແລະສາມາດໃນດ້ານໃດເປັນພິເສດໄດ້ອີກດ້ວຍການໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊີກກຸ່ມເຮັດກິດຈະກຳນອກຫຼັກສຸດຍັງຈະຊ່ວຍຝືກທັກສະຄວາມເປັນຜູ້ນຳແລະເປິດໂອກາດໃຫ້ໄດ້ຝຶກການຈັດການງານຕ່າງໆໄດ້ກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ປຽບຜູ້ສະໝັກຄົນອື່ນໆທີ່ອາດມີດີພຽງແຕ່ເກຮດພຽງຢ່າງດຽວ.

3 ເຮັດວຽກອາສາສະໝັັກເປັນຈິດອາໄສ

ການອາສາສະໝັກເຮັດວຽກເປັນຈິດອາສາໃຫ້ກັບອົງກອນການກຸສົນຕ່າງໆເປັນຫົນທາງໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ ແລະຍັງໄດ້ຊ່ວຍເຫຼຶອຜູ້ອື່ນທັງນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຈ້າງໄດ້ເຫັນອີກດ້ານຂອງທ່ານວ່າເປັນຄົນທີ່ມີຈິດໃຈເມດຕາທີ່ຢາກຈະຊ່ວຍເຫຼຶອສັງຄົມ.

4 ໃຊ້ຈູດແຂງດ້ານໂຊຊ່ຽວມິເດຍໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ

ຫາກເຈົ້າເປັນນັກສຶກສາທີ່ຈົບໃຫ່ມໃນຕອນນີ້ນັ້ນໝາຍຄວາມວ່າທ່ານໄດ້ປຽບທີ່ເປັນຄົນຣຸ້ນໃໝທີ່ເປັນຍຸກທີ່ເທັກໂນໂລຊີກຳລັງຄອງໂລກກະລຸນາຈື່ໃວ້ວ່າຕົນຍຸກມີນເລນເນີຍລເຊັ່ນຄຸນຄືກຸ່ມເປົ້າໝາຍທາງການຕະລາດກຸ່ມຫຼັກຂອງທຸລະກິດແຟນຊາຍ ແລະ ນາຍຈ້າງສ່ວນໃຫ່ຍໃນປະຈຸບັນສະນັ້ນນີ້ແມ່ນໂອກາດອັນດີຂອງທ່ານທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ວ່າທີ່ນາຍຈ້າງປະທັບໃຈໃນທັກສະການໃຊ້ໂຊຊ່ຽວມີເດຍ ແລະ ຄວາມຮູ້ທາງເທັກໂນໂລຢີທ່ານໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ.

ຄຸນຄວານຈະຮັກສາທັກສະຖານະພາບທາງໂຊຊ່ຽວມີເດຍຂອງທ່ານໃຫ້ມີຄວາມໜ້າເຊື້ອຖືໝັ່ນອຳໂຫລດບອ໋ກສ່ວນຕ່ວນຂອງທ່ານແລະມີໄອຄາວໃນອີນສະຕາແກມຫຼືຍູທູບແລະສ້າງຄອນເທນໃໝໆທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ສັງຄົມຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີອາດຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໄດ້ຖ້າທ່ານສົນໃຈໃນອາຊີບນັ້ນ

5 ມຸ່ງເນັ້ນໄປທີ່ທັກສະຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ຖ່າຍທອດຜ່ານວຽກຕ່າງໆທີ່ນອກເໜຶອຈາກຜົນການຮຽນ

ທັກສະການເຮັດວຽກທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບ ແລະ ຝຶກຝົນຜ່ານການເຮັດວຽກ ແລະ ຜ່ານການເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆ(Transferable Skills)ມີຄວາມສຳຄັນເທົ່າກັບທັກສະທາງເທັກນິກຫຼຶອົງຄວາມຮູ້ທີ່ທ່ານໄດ້ຮັບຈາກຕຳລາຮຽນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍມີວິໄນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບໃນຄະນະທີ່ການມີທັກສະການຕິດຕໍ່ສື່ສານ ແລະ ການເຂົ້າສັງຄົມຢ່າງມີກາລະເທສະຂ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຮັດວຽກກັບຄົນອື່ນໄດ້ຢ່າງລາບລືນສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ເປັນທັກສະທາງດ້ານການເຮັດວຽກພື້ນຖານທີ່ທ່ານຕ້ອງມີຝຶກຜົນເພື່ອຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຳເລັດໃນໂລກຂອງການເຮັດວຽກ

ການທີ່ທ່ານມີເກຮດສະເລ່ຍຕ່ຳຫຼືຜົນການຮຽນບໍ່ດີບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າອານາຄົດຂອງເຮົາຈະດັບສູນໄປຄົນເປັນເດັກຈົບໃໝທີ່ຍັງມີໂອກາດຖ້າເຮົາຢູ່ຫຼາກຫຼາຍຄຳຖາມຄືທ່ານຈະໃຊ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ທັກສະໃນການເຮັດວຽກແນວໃດແລະໃຊ້ເຮັດຫັຍງພວກເຮົາລ້ວນແຕ່ມີພອນສະຫັວນ ແລະ ພອນສະແຫວງທີ່ຕ່າງກັນ ແລ້ວແຕ່ທ່ານຈະໃຊ້ມັນໃຫ້ເກິດປະໂຫຍດ ແລະ ຄຸ່ມຄ່າທີ່ສຸດ.

Tags: #ຮຽນບໍ່ເກັ່ງ #job # ເກຮດບໍ່ດີ #working #ຫາວຽກດີໆ #ເຮັດວຽກ

Share on your timeline:


Popular article:

ບົດສຳພາດ: ທ່ານ ຢາສຸໂອະ ພິລາພັນເດຊ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສຳພາດ: ທ່ານ ຢາສຸໂອະ ພິລາພັນເດຊ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ

timer


ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ກິຣິຍາ ບັນຈົງພັກດີ ຫົວໜ້າບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາ ບໍລິສັດ ຫຍ້າສີຟ້າ BlueGrass Design Group - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ກິຣິຍາ ບັນຈົງພັກດີ ຫົວໜ້າບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາ ບໍລິສັດ ຫຍ້າສີຟ້າ BlueGrass Design Group

timer


ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ກິພອນ ວົງສະຫວັດ ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວລາວເຊັນເຊັສ - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ກິພອນ ວົງສະຫວັດ ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວລາວເຊັນເຊັສ

timer


ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ຄໍາພະໄພວັນ ວົງໄຊ ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ ບໍລິສັດ ລາວອຸດສາຫະກໍາ ກະສິກໍາ ຈໍາກັດ - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ຄໍາພະໄພວັນ ວົງໄຊ ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ ບໍລິສັດ ລາວອຸດສາຫະກໍາ ກະສິກໍາ ຈໍາກັດ

timer


ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ບຸນນະຜົນ ອິນທະຊຸມ ອໍານວຍການ ME SHOP - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ບຸນນະຜົນ ອິນທະຊຸມ ອໍານວຍການ ME SHOP

timer


ບົດສໍາພາດ: Mr Giuseppe PERUZZI (Pino) ເຈົ້າຂອງຮ້ານ Villa Opera Italiane Cuisine & 1931 Bar - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: Mr Giuseppe PERUZZI (Pino) ເຈົ້າຂອງຮ້ານ Villa Opera Italiane Cuisine & 1931 Bar

timer


ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ນາງ ຈາລີ່ ລັດຕະນະວົງ ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ ເສື່ອນອນ ດາວເພັດ - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ນາງ ຈາລີ່ ລັດຕະນະວົງ ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ ເສື່ອນອນ ດາວເພັດ

timer


ບົດສຳພາດ: ທ່ານ ຫຸມດາວເພັດ ອິນທະລາດ ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານທຸລະກິດໂຮງງານນໍ້າດື່ມພຽວເລ່ - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສຳພາດ: ທ່ານ ຫຸມດາວເພັດ ອິນທະລາດ ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານທຸລະກິດໂຮງງານນໍ້າດື່ມພຽວເລ່

timer


ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ສົມບູນ ແກ້ວວິມານ ຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານ ZEUS - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ສົມບູນ ແກ້ວວິມານ ຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານ ZEUS

timer


ບົດສໍາພາດ: ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ວິທະຍາໄລ ເຄວສ ແລະ ທິບວາລີ - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ວິທະຍາໄລ ເຄວສ ແລະ ທິບວາລີ

timer


ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ພົງປຣະເສີດ ກັນລະຍາ ປະທານບໍລິສັດ Bazaar-B Cash & Carry - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ພົງປຣະເສີດ ກັນລະຍາ ປະທານບໍລິສັດ Bazaar-B Cash & Carry

timer


ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ວິສະນຸພອນ ແສງພົມເພັດ ເຈົ້າຂອງຮ້ານ LOKO Clothing - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ວິສະນຸພອນ ແສງພົມເພັດ ເຈົ້າຂອງຮ້ານ LOKO Clothing

timer


ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ອຸໄທ ໄຊອຸດົມ  C.T.O  ແລະ ເປັນຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ບໍລິສັດ ລາວໄອທີພັດທະນາ ຈໍາກັດ ຫຼື Lao IT Dev Co., Ltd - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ອຸໄທ ໄຊອຸດົມ C.T.O ແລະ ເປັນຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ບໍລິສັດ ລາວໄອທີພັດທະນາ ຈໍາກັດ ຫຼື Lao IT Dev Co., Ltd

timer


ບົດສໍາພາດ : ທ່ານ ຄໍາມີ ດວງສະຫວັນ ເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານ Retro - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ : ທ່ານ ຄໍາມີ ດວງສະຫວັນ ເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານ Retro

timer


ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ກາຣຸນ ຫຼວງໂຄດ  ເຈົ້າຂອງຮ້ານ Bakery by Boris - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ກາຣຸນ ຫຼວງໂຄດ ເຈົ້າຂອງຮ້ານ Bakery by Boris

timer


ເປັນຫຍັງນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ Start  ເງິນເດືອນບໍ່ເທົ່າກັນ - cvConnect Find Jobs in Laos

ເປັນຫຍັງນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ Start ເງິນເດືອນບໍ່ເທົ່າກັນ

timer


Work-Life Balance ປັບແນວຄິດເພື່ອສົມດຸດຊິວິດກັບການເຮັດວຽກ - cvConnect Find Jobs in Laos

Work-Life Balance ປັບແນວຄິດເພື່ອສົມດຸດຊິວິດກັບການເຮັດວຽກ

timer


pageview Read more