assessment ໝວດຂໍ້ມູນ

person CEO Interview

assignment Article

 • assignment CEO Interview

  ເຄັດບໍ່ລັບ ໃນການເລີມຕົ້ນເຮັດວຽກໃໝ່ເທື່ອທຳອິດ

  timer 02/04/2019

  6 ຂໍ້ຄິດກ່ອນສະໝັກວຽກສໍາລັບເດັກຈົບໃໝ່

  timer 29/03/2019

  ເປັນຫຍັງເຈົ້າຈຶ່ງຄວນເຝິກງານກ່ອນຮຽນຈົບ?

  timer 28/03/2019

  ບົດສຳພາດ: ທ່ານ ຢາສຸໂອະ ພິລາພັນເດຊ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ

  timer 28/03/2019

  ເຄັດບໍ່ລັບ ໃນການເລີ່ມເຮັດວຽກຄັ້ງທໍາອິດ

  timer 27/03/2019

  ເຮັດແນວໃດໃຫ້ມີຄວາມສຸກໃນບ່ອນເຮັດວຽກ

  timer 26/03/2019

  5 ກົນລະຍຸດສ້າງຄວາມໂດດເດັ່ນໃນບ່ອນເຮັດວຽກ

  timer 25/03/2019

  ເຮັດແນວໃດ? ເພື່ອດຶງດູດໃຫ້ HR ສົນໃຈ CV ຂອງເຈົ້າ

  timer 27/03/2019

  ເທັກນິກການພິຈາລະນາ Cover Letter ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ

  timer 21/03/2019

  ເປັນຫຍັງ HR ຈຶ່ງໃຊ້ເວລາດົນເພື່ອຕິດຕໍ່ຜູ້ສະໝັກທີ່ເຂົ້າສໍາພາດວຽກ

  timer 20/03/2019