assessment ໝວດຂໍ້ມູນ

person CEO Interview

assignment Article

 • assignment CEO Interview

  “ສະຫຼຸບເກັບຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຈາກ Facebook Live: ນັກການເງິນ Talk, EP.1” ໂດຍ ວິລັດຕະກອນ ພະທິດມີໄຊ

  timer 24/04/2017

  ຜູ້ບໍລິຫານຕ້ອງບໍລິຫານເງິນສົດໃຫ້ເປັນ ບໍລິສັດສາມາດຂາດທຶນໄດ້ ແຕ່ຢ່າໃຫ້ບໍລິສັດຂາດເງິນສົດເດັດຂາດ

  timer 20/04/2017

  ວາງລະບົບໃຫ້ທຸລະກິດດຳເນີນໄປໄດ້ໃນໂຕຂອງມັນເອງ ລະບົບນັ້ນສຳຄັນຫຼາຍ ລະບົບທີ່ດີຈະດຶງດູດຄົນເກັ່ງໆເອງ

  timer 19/04/2017

  ການປະຕິເສດເງິນ 1 ລ້ານໂດລາຂອງ Mark Zuckerberg ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ Facebook

  timer 19/04/2017

  ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນອົງກອນໃດໜຶ່ງຄື ຜູ້ນຳ ຂອງອົງກອນນັ້ນຕ່າງຫາກ

  timer 20/04/2017

  ງົບປະມານທະຫານອາເມລິກາສູງກວ່າ ຈີນ, ລັດເຊຍ ແລະ ມະຫາອຳນາດລວມກັນ

  timer 13/04/2017

  ຜູ້ນຳຄືຜູ້ສ້າງວັດທະນະທຳຂອງອົງກອນ ທີ່ຈະດຶງດູດຄົນເກັ່ງໆໃຫ້ເຮັດວຽກນຳ

  timer 11/04/2017

  ປື້ມຄິດແບບນັກທຸລະກິດ, ຄິດແບບນັກບໍລິຫານ ແລະ ຄິດແບບນັກການຕະຫຼາດ

  timer 27/09/2017

  ສິ່ງໃດທີ່ເປັນອຸປະສັກຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດລາວ?

  timer 19/02/2017

  ເປັນຫຍັງເຮົາຕ້ອງເປີດປະເທດຮັບການລົງທຶນ?

  timer 03/02/2017