BigTree convenience store

Cashier (ແຄັດເຊຍ )

BigTree convenience store

Find all jobs of BigTree convenience store

location_on ບ້ານສາຍລົມ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 3 weekago

date_range 01/05/2022 to 31/05/2022


Company Industry

BigTree ຮ້ານສະດວກຊື້ຍຸກໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ 4 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Job Description:

ບໍລິສັດ ບິກທຣີ ການຄ້າ ຈໍາກັດ ມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງນິ້:

ພະນັກງານ Cashier (ແຄັດເຊຍ ) ປະຈໍາກະແລງ ຈໍານວນ1ຕໍາແໜ່ງ

➢ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:

- ບໍ່ຈໍາກັດເພດ

- ອາຍຸ 18-30 ປີ

- ວຸດທິການສຶກສາ ຈົບມໍ7ຂື້ນໄປ ແລະ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານພາສາອັງກິດແລະຄອມພິວເຕີ Microsoft office

- ສາມາດເຮັດວຽກ ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້,ເຮັດວຽກເປັນທີມ,ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້ 

- ມີມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ

- ເປັນຄົມມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ

- ດຸໝັ່ນ ຊື່ສັດ ອົດທົນ

➢ ໜ້າວຽກທີ່ຮັບຜີດຊອບ:

- ຄິດໄລ່ສິນຄ້າຮັບເງິນຈາກລູກຄ້າ

- ເວລາເຂົ້າເຮັດວຽກ 14:30ໂມງ - 23: 00ໂມງ

- ເຕີມສິນຄ້າໃສ່ຊັ້ນວາງພາຍໃນຮ້ານ

- ກວດເຊັກສິນຄ້າເປັນປະຈໍາພ້ອມກວດເຊັດຮັບສິນຄ້າເຂົ້າຮ້ານ

- ກວດເຊັກຈັດລຽງສິນຄ້າໃຫ້ຖືກໝວດໝູ່ ແລະ ກວດເບິ່ງວັນໝົດອາຍຸຂອງສິນຄ້າ

- ດູແລຈັດການພາຍໃນຮ້ານໃຫ້ສະອາດແລະເປັນລະບຽບ

- ມີຄວາມຮັບຜີດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ

➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດ1ຊຸດ 

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ (ສະບັບແທ້)

- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ

- ໃບກວດສຸຂະພາບ

- ໃບສັກຢາຄົບ 3 ເຂັມ

-ໃບແຈ້ງໂທດ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

31/05/2022


Job Status Available
Job Type Full-Time
Job Functions Customer Service / Receptionist

Create Resume

Create your Resume , we'll let employers find your resume so that will increase your opportunity to get job

mode_edit Create Now