BigTree convenience store

ຜູ້ຊ່ວຍບັນຊີ

BigTree convenience store

Find all jobs of BigTree convenience store

location_on ບ້ານ ໜອງໜ່ຽງ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 1 weekago

date_range 13/09/2021 to 30/09/2021


Company Industry

BigTree ຮ້ານສະດວກຊື້ຍຸກໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ 4 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Job Description:

 

igTree Convenience Store ຮັບສະໝັກພະນັກງານຕຳແໜ່ງ: ຜູ້ຊ່ວຍບັນຊີ

ໜ້າທິ່

   -  ລົງບັນຊີລາຍຈ່າຍປະຈຳວັນ 

   -  ດູແລເອກະສານຕ່າງໆຂອງບໍລິສັດ

ເງື່ອນໄຂສະໝັກວຽກ

   -   ອາຍຸ 22 ປີຂຶ້ນໄປ

   -  ລະດັບການສຶກສາ: ຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

   -  ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ດ້ານພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ ( word, excel and power point )

   -  ມີທັກສະດ້ານການສົນທະນາ ແກ້ໄຂບັນຫາ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ

   -  ມີທັກສະໃນການໃຊ້ຄອມ, ຄີຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

   -  ເປັນຄົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້

ເອກະສານປະກອບມີ: 

            - ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ

            - ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

            - ໃບຮັບປະກັນ

            - ໃບຂັບຂີ່

            - ໃບປະກາດ/ໃບຄະເເນນ/ໃບຜ່ານງານ

ກົດສະໝັກວຽກລຸ່ມນີ້:

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

30/09/2021