ທີມງານຈັດຫາງານ CVCONNECT

General Manager / Admin

ທີມງານຈັດຫາງານ CVCONNECT

Find all jobs of ທີມງານຈັດຫາງານ CVCONNECT

location_on ບ້ານ ຊໍາເກດ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 1 monthago

date_range 14/06/2019 to 14/08/2019


Company Industry

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ ຄືພະແນກໜຶ່ງຂອງບໍລິສັດເຮົາຈະເຮັດໜ້າທີ່ຈັດຫາຄົນໃຫ້ກັບບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ເປັນລູກຄ້າເຮົາ ສະນັ້ນໃຜທີ່ສະໝັກວຽກຕຳແໜ່ງນີ້ໝາຍເຖິງຈະໄດ້ເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດອື່ນບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດຊີວີຄອນເນັກໂດຍກົງ,  ໂດຍທ່ານສາມາດກົດສະໝັກວຽກຜ່ານເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາໄດ້ລຸ່ມນີ້

CVConnect recruitment team is a group of people at CVConnect company working together to hire for a new positions or positions within an organization. This may consist of two HR professionals, the entire office, or any number of individuals in between. Likewise, the location and practices of the recruitment team may vary.

ທ່ານສາມາດກົດສະໝັກວຽກຜ່ານເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາໄດ້ລຸ່ມນີ້

you can submit your resume by click on "Apply for this job" button below

Job Description:

-ເພດຍິງ

- ອາຍຸ 26 ປີຂື້ນໄປ

- ລະດັບການສຶກສາຊັ້ນກາງຂີ້ນໃປ ( ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ )

- ມີປະສົບການທາງດ້ານບັນຊີ

- ສື່ສານພາສາອັງກິດໄດ້ໃນລະດັບດີ

- ປະສານງານພາຍໃນ

- ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້, ຄຸມພະນັກງານ ໄດ້. ມີບຸກຄະລິກກະພາບດີ

- ເງີນເດືອນ 500-700 $

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

14/08/2019


Job Status Available
Job Type Full-Time
Job Functions Accounting

Create Resume

Create your Resume , we'll let employers find your resume so that will increase your opportunity to get job

mode_edit Create Now