cvConnect ຊີວີຄອນເນັກ ຫາຄົນເຮັດວຽກຢ່າງມືອາຊີບ

search ປະກາດສະໝັກວຽກ

ຊີວີຄອນເນັກມີວຽກຈາກບໍລິສັດໃນທົ່ວປະເທດມາໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກ


timer ເລືອກເວລາເຮັດວຽກ

work ຕຳແໜ່ງກ່ຽວກັບ

place ແຂວງ


ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ
ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ  - cvConnect

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ----

language ພາສາ

timer

call ຕິດຕໍ່ 030 9552823

mouse Website: www.cvconnect.la

ໜ້າ 1 / 2 / 3 / ສະແດງຜົນ 1 - 30 ວຽກ ຈາກທັງໝົດ 86 ວຽກ

search ວຽກທີ່ກຳລັງເປີດຮັບ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ພະນັກງານຫ້ອງການ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານສີຖານເໜືອ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 4 ມື້ກ່ອນ

date_range 16/01/2019 to 28/02/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ພະນັກງານຂາຍ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານນາຊາຍ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ບ້ານດອນໜູນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 4 ມື້ກ່ອນ

date_range 16/01/2019 to 28/02/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ຫົວໜ້າຝ່າຍການຕະຫຼາດ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານນາຊາຍ, ເມືອງນາຊາຍທອງ, ບ້ານດອນໜູນ, ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 4 ມື້ກ່ອນ

date_range 16/01/2019 to 28/02/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ແມ່ບ້ານ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ໂພນເຄັງ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 6 ມື້ກ່ອນ

date_range 14/01/2019 to 14/02/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

Admin officer

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ອາທິດກ່ອນ

date_range 29/12/2018 to 28/02/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

Warehouse (ຈັດຊື້)

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ອາທິດກ່ອນ

date_range 29/12/2018 to 28/02/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

Accounting

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ເມືອງໄຊເສດ, ຖານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ອາທິດກ່ອນ

date_range 28/12/2018 to 28/02/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

Human Resources (HR)

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ອາທິດກ່ອນ

date_range 28/12/2018 to 28/02/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

SALES

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 20/12/2018 to 31/01/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

Event Manager

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານຫັດສະດີ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 20/12/2018 to 31/01/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ວີຊາການຄຸມພາກສະໜາມ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານໂພນເຄັງ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 05/12/2018 to 28/12/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ຜູ້ຊ່ວຍລະເບີດຫີນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານນາໄກ່ເຂ່ຍ, ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 04/12/2018 to 31/01/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານລະເບີດຫີນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານນາໄກ່ເຂ່ຍ, ເມືອງທ່າແຂກ, ແຂວງຄໍາມ່ວນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 04/12/2018 to 31/01/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] Senior sales

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 27/11/2018 to 15/01/2019

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ພະນັກງານຂາຍ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານທົ່ງຂັນຄໍາ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 20/11/2018 to 07/12/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ໄອທີ IT Support

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານທົ່ງຂັນຄໍາ, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 19/11/2018 to 07/12/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານສີຫອມ ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 16/11/2018 to 30/11/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ພະນັກງານເສີບ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານສີຫອມ ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 16/11/2018 to 30/11/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ພະນັກງານບາເທັນເດີ (Bartender)

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານສີຫອມ ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 16/11/2018 to 30/11/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານ ແລະ ກາເຟ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານນາໄຊ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 03/12/2018 to 31/12/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ພະນັກງາານຕ້ອນຮັບ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານນາຄໍາ ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 07/11/2018 to 21/11/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ບັນຊີ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ເດືອນກ່ອນ

date_range 12/10/2018 to 31/10/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ພະນັກງານປະຈໍາຮ້ານດອກໄມ້

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານດົງປ່າລານ ເມືອງສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 22/10/2018 to 05/11/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ພະນັກງານຫ້ອງການ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານໂພນໄຊ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ເດືອນກ່ອນ

date_range 15/10/2018 to 31/10/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ຜູ້ຈັດການຝ່າຍການຕະຫຼາດ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ເດືອນກ່ອນ

date_range 12/10/2018 to 31/10/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ຜູ້ຈັດການຮ້ານ ອາຫານ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານນາໄຊ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ເດືອນກ່ອນ

date_range 09/10/2018 to 30/10/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ພໍ່ຄົວ/ແມ່ຄົວ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານວັດຈັນ - ເມືອງຈັນທະບູລີ - ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ເດືອນກ່ອນ

date_range 02/10/2018 to 19/10/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ຊູເຊບ ( Chef Assistant)

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານວັດຈັນ - ເມືອງຈັນທະບູລີ - ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ເດືອນກ່ອນ

date_range 02/10/2018 to 19/10/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] Senior Graphic Design

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງ

timer 4 ເດືອນກ່ອນ

date_range 17/09/2018 to 15/10/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] Shipping staff

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ----

timer 4 ເດືອນກ່ອນ

date_range 15/09/2018 to 30/09/2018

ໜ້າ 1

ac_unit ຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

LaoRealEstate

Lao Real estate Expo 2019 by Yula.la

ຕຳແໜ່ງວຽກທັງໝົດ

ຄົ້ນຫາວຽກຜ່ານຕຳແໜ່ງວຽກ

ການຕະຫຼາດ / ໂຄສະນາ / ປະຊາສຳພັນ (1)

ການສຶກສາ (0)

ການເງິນ / ສິນເຊືອ / ກວດສອບ (0)

ກົດໝາຍ / ທະນາຍ (0)

ຂັບລົດ (0)

ຂາຍ / ຂາຍປີກ (3)

ຂົນສົ່ງ / ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ / ລຳລຽງ (0)

ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ (0)

ຈັດຊື້ / ດູແລສະຕ໋ອກສິນຄ້າ (1)

ຊິບປິ້ງ / ເອກກະສານ (0)

ຊ່າງໄຟ / ປ້າຍ / ຊ່າງສ້ອມແປງ / ຊ່າງຈອດ (0)

ດູແລຫ້ອງການ / ບໍລິຫານຫ້ອງການ (2)

ຕັດຕໍ່ວິດິໂອ / ຜູ້ກຳກັບ (0)

ຕັດຫຍິບ / ຕຳຫູກ / ຫຍິບເຄື່ອງ (0)

ທີ່ປຶກສາ (1)

ທ່ອງທ່ຽວ / ໂຮງແຮມ (0)

ນວດ / ສະປາ (0)

ນັກຂຽນ (0)

ນັກຂ່າວ / ບັນນາທິການ (0)

ນັກວິເຄາະຂໍ້ມູນ (0)

ນາຍໜ້າ / ໂຕແທນ / ຜູ້ກາງ (0)

ບັນຊີ / ສາງ (1)

ບຸກຄະລາກອນ / ຈັດຫາບຸກຄະລາກອນ (1)

ບໍລິການລູກຄ້າ / ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ / ເສີບ (1)

ບໍລິຫານແບຣນສິນຄ້າ / ບໍລິຫານຜະລິດຕະພັນ (0)

ປະສານງານ / ກົນລະຍຸດ / ວາງແຜນ (0)

ຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານ / ຮ້ານກາເຟ (0)

ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ທົ່ວໄປ / ຮອງຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ / ຜູ້ບໍລິຫານ (2)

ຜູ້ບໍລິຫານອາວຸໂສ / ປະທານ / ຮອງປະທານ (0)

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ / ກຳມະກອນ / ຄົນສວນ (0)

ຝຶກງານທົ່ວໄປ (0)

ຝ່າຍຜະລິດ (0)

ພິທິກອນ / ໂຄສົກ / ດີເຈ (0)

ພໍ່ຄົວ / ແມ່ຄົວ / ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ (0)

ວິຊາການ / ພາກລັດ (0)

ວິສະວະກຳ (2)

ວິໄຈ ແລະ ວິທະຍາສາດ (0)

ສອນ / ການຝຶກອົບຮົມ / ຄູ (0)

ສ້ອມແປງ / ກົນຈັກ (0)

ອອກແບບ / ສິລະປະ / ສ້າງສັນ (0)

ອື່ນໆ (0)

ຮັກສາຄວາມປອດໄພ / ຍາມ (0)

ເລຂານຸການ / ຜູ້ຊ່ວຍ (2)

ແປພາສາ / ລ່າມ (0)

ແມ່ບ້ານ / ອານາໄມ (1)

ໄອທີ / ຂຽນໂປຣແກຣມ / ວາງລະບົບ (1)

ໝໍ / ແພດ (0)

pageview ເບິ່ງບໍລິສັດອື່ນໆ