cvConnect ຊີວີຄອນເນັກ ຫາຄົນເຮັດວຽກຢ່າງມືອາຊີບ

search ປະກາດສະໝັກວຽກ

ຊີວີຄອນເນັກມີວຽກຈາກບໍລິສັດໃນທົ່ວປະເທດມາໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກ


timer ເລືອກເວລາເຮັດວຽກ

work ຕຳແໜ່ງກ່ຽວກັບ

place ແຂວງ


ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ
ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ  - cvConnect

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ----

language ພາສາ

timer

call ຕິດຕໍ່ 030 9552823

mouse Website: www.cvconnect.la

ໜ້າ 1 / 2 / 3 / ສະແດງຜົນ 1 - 30 ວຽກ ຈາກທັງໝົດ 64 ວຽກ

search ວຽກທີ່ກຳລັງເປີດຮັບ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ພະນັກງານຫ້ອງການ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານໂພນໄຊ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ມື້ກ່ອນ

date_range 15/10/2018 to 31/10/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ບັນຊີ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 4 ມື້ກ່ອນ

date_range 12/10/2018 to 31/10/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ຜູ້ຈັດການຝ່າຍການຕະຫຼາດ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານຮ່ອງໄກ່ແກ້ວ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 4 ມື້ກ່ອນ

date_range 12/10/2018 to 31/10/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ຜູ້ຈັດການຮ້ານ ອາຫານ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານນາໄຊ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ອາທິດກ່ອນ

date_range 09/10/2018 to 30/10/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ພໍ່ຄົວ/ແມ່ຄົວ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານວັດຈັນ - ເມືອງຈັນທະບູລີ - ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ອາທິດກ່ອນ

date_range 02/10/2018 to 19/10/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ຊູເຊບ ( Chef Assistant)

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານວັດຈັນ - ເມືອງຈັນທະບູລີ - ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ອາທິດກ່ອນ

date_range 02/10/2018 to 19/10/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] Senior Graphic Design

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານໂພນສີນວນ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫລວງ

timer 4 ອາທິດກ່ອນ

date_range 17/09/2018 to 15/10/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] Shipping staff

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ----

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 15/09/2018 to 30/09/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] Senior Accountant

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ໂພນສີນວນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 23/08/2018 to 30/09/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] Senior Sales

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ໂພນສີນວນ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 23/08/2018 to 30/09/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] Project Manager

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ຫຼວງນ້ຳທາ

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 13/08/2018 to 08/09/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] IT Programmer

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ອານຸ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 31/07/2018 to 09/09/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] Geologist Engineering

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on Luangnamtha Province

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 30/07/2018 to 09/09/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] Project Manager

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 26/07/2018 to 09/09/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ຜູ້ຊ່ວຍຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ໂພນປາເປົ້າ ເມືອງ ສີສັດຕະນກາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 18/07/2018 to 09/09/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ຫົວໜ້າຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ

timer 3 ເດືອນກ່ອນ

date_range 14/07/2018 to 15/08/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ບໍລິຫານໂຄງການ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ທົ່ງຂັນຄຳ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ເດືອນກ່ອນ

date_range 12/07/2018 to 07/09/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ສະຖາປະນິດ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ທົ່ງຂັນຄຳ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ເດືອນກ່ອນ

date_range 12/07/2018 to 15/08/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ວິສະວະກອນເຄຫາ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ທົ່ງຂັນຄຳ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ເດືອນກ່ອນ

date_range 12/07/2018 to 31/07/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ບັນຊີ - ການເງີນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ທົ່ງຂັນຄຳ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ເດືອນກ່ອນ

date_range 12/07/2018 to 31/07/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on  ບ້ານ ທົ່ງຂັນຄຳ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ເດືອນກ່ອນ

date_range 12/07/2018 to 31/07/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] Technical Manager

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ໂພນທັນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ເດືອນກ່ອນ

date_range 12/07/2018 to 15/08/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] Graphic Design / Media Creation

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ. ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ເດືອນກ່ອນ

date_range 11/07/2018 to 15/08/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ພະນັກງານ ໄອທີ 1 ຕຳແໜ່ງ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ອານຸ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ເດືອນກ່ອນ

date_range 11/07/2018 to 31/07/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ຈັດຊື້ / ການຕະຫຼາດ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ສາຍນ້ຳເງິນ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 3 ເດືອນກ່ອນ

date_range 06/07/2018 to 27/07/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] Project Manager

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ

timer 3 ເດືອນກ່ອນ

date_range 20/06/2018 to 11/07/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] Consultant Assistant

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on Khamphengmuang road Thon than Neua Saysettha Vientiane Capital

timer 4 ເດືອນກ່ອນ

date_range 13/06/2018 to 30/06/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ຜູ້ຊ່ວຍຝ່າຍບຸກຄົນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ໂພນປ່າເປົ້າ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 4 ເດືອນກ່ອນ

date_range 29/05/2018 to 27/06/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ຜູ້ບໍລິຫານຝ່າຍບຸກຄົນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ໂພນປ່າເປົ້າ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 4 ເດືອນກ່ອນ

date_range 29/05/2018 to 27/06/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] Technical Manager

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ໂພນທັນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 4 ເດືອນກ່ອນ

date_range 29/05/2018 to 27/06/2018

ໜ້າ 1

ຕຳແໜ່ງວຽກທັງໝົດ

ຄົ້ນຫາວຽກຜ່ານຕຳແໜ່ງວຽກ

ການຕະຫຼາດ / ໂຄສະນາ / ປະຊາສຳພັນ (1)

ການສຶກສາ (0)

ການເງິນ / ສິນເຊືອ / ກວດສອບ (0)

ກົດໝາຍ / ທະນາຍ (1)

ຂັບລົດ (0)

ຂາຍ / ຂາຍປີກ (0)

ຂົນສົ່ງ / ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ / ລຳລຽງ (0)

ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ (0)

ຈັດຊື້ / ດູແລສະຕ໋ອກສິນຄ້າ (0)

ຊິບປິ້ງ / ເອກກະສານ (0)

ຊ່າງໄຟ / ປ້າຍ / ຊ່າງສ້ອມແປງ / ຊ່າງຈອດ (0)

ດູແລຫ້ອງການ / ບໍລິຫານຫ້ອງການ (1)

ຕັດຕໍ່ວິດິໂອ / ຜູ້ກຳກັບ (0)

ຕັດຫຍິບ / ຕຳຫູກ / ຫຍິບເຄື່ອງ (0)

ທີ່ປຶກສາ (0)

ທ່ອງທ່ຽວ / ໂຮງແຮມ (0)

ນວດ / ສະປາ (0)

ນັກຂຽນ (0)

ນັກຂ່າວ / ບັນນາທິການ (0)

ນັກວິເຄາະຂໍ້ມູນ (0)

ນາຍໜ້າ / ໂຕແທນ / ຜູ້ກາງ (0)

ບັນຊີ / ສາງ (2)

ບຸກຄະລາກອນ / ຈັດຫາບຸກຄະລາກອນ (1)

ບໍລິການລູກຄ້າ / ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ / ເສີບ (0)

ບໍລິຫານແບຣນສິນຄ້າ / ບໍລິຫານຜະລິດຕະພັນ (0)

ປະສານງານ / ກົນລະຍຸດ / ວາງແຜນ (0)

ຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານ / ຮ້ານກາເຟ (1)

ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ທົ່ວໄປ / ຮອງຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ / ຜູ້ບໍລິຫານ (0)

ຜູ້ບໍລິຫານອາວຸໂສ / ປະທານ / ຮອງປະທານ (0)

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ / ກຳມະກອນ / ຄົນສວນ (0)

ຝຶກງານທົ່ວໄປ (0)

ຝ່າຍຜະລິດ (0)

ພິທິກອນ / ໂຄສົກ / ດີເຈ (0)

ພໍ່ຄົວ / ແມ່ຄົວ / ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ (2)

ວິຊາການ / ພາກລັດ (0)

ວິສະວະກຳ (1)

ວິໄຈ ແລະ ວິທະຍາສາດ (0)

ສອນ / ການຝຶກອົບຮົມ / ຄູ (0)

ສ້ອມແປງ / ກົນຈັກ (0)

ອອກແບບ / ສິລະປະ / ສ້າງສັນ (0)

ອື່ນໆ (0)

ຮັກສາຄວາມປອດໄພ / ຍາມ (0)

ເລຂານຸການ / ຜູ້ຊ່ວຍ (0)

ແປພາສາ / ລ່າມ (0)

ແມ່ບ້ານ / ອານາໄມ (0)

ໄອທີ / ຂຽນໂປຣແກຣມ / ວາງລະບົບ (1)

ໝໍ / ແພດ (0)

pageview ເບິ່ງບໍລິສັດອື່ນໆ