cvConnect ຊີວີຄອນເນັກ ຫາຄົນເຮັດວຽກຢ່າງມືອາຊີບ

search ປະກາດສະໝັກວຽກ

ຊີວີຄອນເນັກມີວຽກຈາກບໍລິສັດໃນທົ່ວປະເທດມາໃຫ້ທ່ານໄດ້ເລືອກ


timer ເລືອກເວລາເຮັດວຽກ

work ຕຳແໜ່ງກ່ຽວກັບ

place ແຂວງ


ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ
ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ  - cvConnect

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ----

language ພາສາ

timer

call ຕິດຕໍ່ 030 9552823

mouse Website: www.cvconnect.la

ໜ້າ 1 / 2 / ສະແດງຜົນ 1 - 30 ວຽກ ຈາກທັງໝົດ 49 ວຽກ

search ວຽກທີ່ກຳລັງເປີດຮັບ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ຫົວໜ້າຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ

timer 3 ມື້ກ່ອນ

date_range 14/07/2018 to 31/07/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ບໍລິຫານໂຄງການ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ທົ່ງຂັນຄຳ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 5 ມື້ກ່ອນ

date_range 12/07/2018 to 31/07/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ສະຖາປະນິດ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ທົ່ງຂັນຄຳ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 5 ມື້ກ່ອນ

date_range 12/07/2018 to 31/07/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ວິສະວະກອນເຄຫາ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ທົ່ງຂັນຄຳ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 5 ມື້ກ່ອນ

date_range 12/07/2018 to 31/07/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ບັນຊີ - ການເງີນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ທົ່ງຂັນຄຳ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 5 ມື້ກ່ອນ

date_range 12/07/2018 to 31/07/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on  ບ້ານ ທົ່ງຂັນຄຳ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 5 ມື້ກ່ອນ

date_range 12/07/2018 to 31/07/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

Technical Manager

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ໂພນທັນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 5 ມື້ກ່ອນ

date_range 12/07/2018 to 31/07/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

Graphic Design / Media Creation

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ. ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 6 ມື້ກ່ອນ

date_range 11/07/2018 to 31/07/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ພະນັກງານ ໄອທີ 1 ຕຳແໜ່ງ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ອານຸ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 6 ມື້ກ່ອນ

date_range 11/07/2018 to 31/07/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ຈັດຊື້ / ການຕະຫຼາດ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ສາຍນ້ຳເງິນ, ເມືອງ ໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ອາທິດກ່ອນ

date_range 06/07/2018 to 27/07/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] Project Manager

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ

timer 3 ອາທິດກ່ອນ

date_range 20/06/2018 to 11/07/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] Consultant Assistant

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on Khamphengmuang road Thon than Neua Saysettha Vientiane Capital

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 13/06/2018 to 30/06/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ຜູ້ຊ່ວຍຝ່າຍບຸກຄົນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ໂພນປ່າເປົ້າ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 29/05/2018 to 27/06/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ຜູ້ບໍລິຫານຝ່າຍບຸກຄົນ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ໂພນປ່າເປົ້າ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 29/05/2018 to 27/06/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] Technical Manager

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ໂພນທັນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 29/05/2018 to 27/06/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ພະນັັກງານການຕະຫຼາດ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ສີບຸນເຮືອງ, ຖະໜົນອາຊຽນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 1 ເດືອນກ່ອນ

date_range 21/05/2018 to 10/06/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] Graphic Designer

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ໂພນທັນ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 17/05/2018 to 31/05/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ພະນັກງານຂາຍໂທລະສັບ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ຕະຫຼາດເຊົ້້າ

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 17/05/2018 to 31/05/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ຜູ້ຈັດການຮ້ານຂາຍໂທລະສັບ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ຕະຫຼາດເຊົ້າ

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 15/05/2018 to 31/05/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ພະນັກງານ Cashier

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ແຄມຂອງ

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 07/05/2018 to 31/05/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] Management Accountant

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ໂພນທັນໄຕ້

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 07/05/2018 to 31/05/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] Customer Service and Order Management officer

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on Ban Fai, Nongbone Road, Saysetha District, Vientiane Capital

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 04/05/2018 to 31/05/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ພະນັກງານແນະນຳສິນຄ້າ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ດົງປາລານ ເມືອງສີສັດຕະນາດ

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 03/05/2018 to 31/05/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ພະນັກງານບັນຊີ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ດອນກອຍ, ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽກຈັນ

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 03/05/2018 to 30/05/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ຜູ້ຈັດການຝ່າຍການຂາຍ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on Sisangvone Road, Ban Naxay, Xaysettha District, Vientiane, Laos

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 26/04/2018 to 30/05/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on Sisangvone Road, Ban Naxay, Xaysettha District, Vientiane, Laos

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 26/04/2018 to 30/05/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ເລຂາ ຈໍານວນ 2 ຕໍາແໜ່ງ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ອານຸ, ຖະໜົນ ສາມແສນໄທ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 25/04/2018 to 31/05/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ນັກກົດໝາຍ

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ອານຸ, ຖະໜົນ ສາມແສນໄທ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 25/04/2018 to 31/05/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] ວິຊາການ IT Programmer

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ບ້ານ ອານຸ, ຖະໜົນ ສາມແສນໄທ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 25/04/2018 to 31/05/2018

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

[ປິດຮັບແລ້ວ] Junior Finance and Cost Control Manager

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on Phonsinuan Village, Sisattanak District, Vientiane Capital

timer 2 ເດືອນກ່ອນ

date_range 20/04/2018 to 11/05/2018

ໜ້າ 1

ຕຳແໜ່ງວຽກທັງໝົດ

ຄົ້ນຫາວຽກຜ່ານຕຳແໜ່ງວຽກ

ການຕະຫຼາດ / ໂຄສະນາ / ປະຊາສຳພັນ (1)

ການສຶກສາ (0)

ການເງິນ / ສິນເຊືອ / ກວດສອບ (1)

ກົດໝາຍ / ທະນາຍ (0)

ຂັບລົດ (1)

ຂາຍ / ຂາຍປີກ (1)

ຂົນສົ່ງ / ການຈັດສົ່ງສິນຄ້າ / ລຳລຽງ (0)

ຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ (0)

ຈັດຊື້ / ດູແລສະຕ໋ອກສິນຄ້າ (0)

ຊິບປິ້ງ / ເອກກະສານ (0)

ຊ່າງໄຟ / ປ້າຍ / ຊ່າງສ້ອມແປງ / ຊ່າງຈອດ (0)

ດູແລຫ້ອງການ / ບໍລິຫານຫ້ອງການ (0)

ຕັດຕໍ່ວິດິໂອ / ຜູ້ກຳກັບ (0)

ຕັດຫຍິບ / ຕຳຫູກ / ຫຍິບເຄື່ອງ (0)

ທີ່ປຶກສາ (0)

ທ່ອງທ່ຽວ / ໂຮງແຮມ (0)

ນວດ / ສະປາ (0)

ນັກຂຽນ (0)

ນັກຂ່າວ / ບັນນາທິການ (0)

ນັກວິເຄາະຂໍ້ມູນ (0)

ນາຍໜ້າ / ໂຕແທນ / ຜູ້ກາງ (0)

ບັນຊີ / ສາງ (1)

ບຸກຄະລາກອນ / ຈັດຫາບຸກຄະລາກອນ (1)

ບໍລິການລູກຄ້າ / ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ / ເສີບ (2)

ບໍລິຫານແບຣນສິນຄ້າ / ບໍລິຫານຜະລິດຕະພັນ (0)

ປະສານງານ / ກົນລະຍຸດ / ວາງແຜນ (0)

ຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານ / ຮ້ານກາເຟ (0)

ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ທົ່ວໄປ / ຮອງຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ / ຜູ້ບໍລິຫານ (6)

ຜູ້ບໍລິຫານອາວຸໂສ / ປະທານ / ຮອງປະທານ (0)

ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ / ກຳມະກອນ / ຄົນສວນ (0)

ຝຶກງານທົ່ວໄປ (0)

ຝ່າຍຜະລິດ (0)

ພິທິກອນ / ໂຄສົກ / ດີເຈ (0)

ພໍ່ຄົວ / ແມ່ຄົວ / ຜູ້ຊ່ວຍຄົວ (0)

ວິຊາການ / ພາກລັດ (0)

ວິສະວະກຳ (6)

ວິໄຈ ແລະ ວິທະຍາສາດ (0)

ສອນ / ການຝຶກອົບຮົມ / ຄູ (1)

ສ້ອມແປງ / ກົນຈັກ (0)

ອອກແບບ / ສິລະປະ / ສ້າງສັນ (1)

ອື່ນໆ (6)

ຮັກສາຄວາມປອດໄພ / ຍາມ (0)

ເລຂານຸການ / ຜູ້ຊ່ວຍ (1)

ແປພາສາ / ລ່າມ (0)

ແມ່ບ້ານ / ອານາໄມ (1)

ໄອທີ / ຂຽນໂປຣແກຣມ / ວາງລະບົບ (2)

ໝໍ / ແພດ (0)

pageview ເບິ່ງບໍລິສັດອື່ນໆ

domain ຊອກວຽກຜ່ານບໍລິສັດ

5 ບໍລິສັດ ຈາກທັງໝົດ 15 ບໍລິສັດ

Agoda.com

location_on Rue Burichane Vientiane

Boart Longyear Company

location_on Phonthan Neua Saysettha Vientiane Capital

Burapha Agroforestry Co., Ltd

location_on Kaysone Phomvihane Road Phonesaath Village Saysettha District Vientiane Capital

COUNTRY GARDEN

location_on 5th Floor in Vientiane Center,Vientiane Laos Vientiane Capital

Diep Vu Co., Ltd

location_on Dongdok - Sikeuth Shamket Sikhottabong Vientiane Capital

Excellency Restaurant

location_on Kaysone Phomvihane Avenue Phonpapao Village Saysettha District Vientiane Capital

Investment and Hydro Power Consultant Sole Co; Ltd,

location_on New Road 450 Don Nokhoum Sisattanak Vientiane Capital

Lux-Development

location_on Dongpayna Road Saphanthong Neua Sisattanak Vientiane Capital

Mekong River Commission (MRC)

location_on 184 Fa Ngoum Road sitharn Neua Sikhottabong Vientiane Capital

MMG LXML Sepon

location_on P.O. Box 4486 Phonsinuan Village Sisattanak District Vientiane Capital

Phongsavanh Group

location_on Sibounheuang Road Sibounheuang Village Chanthabouly District Vientiane Capital

RMA Lao Co.,Ltd ບໍລິສັດ ອາເອມເອລາວ ຈຳກັດ

location_on Sisattanak District, Ban Beungkhayong Tay Village, Unit 18, P.O. Box 6030, Vientiane Capital, Lao PDR

Teledirect Telecommerce

location_on Thailand Other

World Education

location_on Vientiane Capital

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

location_on ----

pageview ເບິ່ງບໍລິສັດອື່ນໆ