ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ນາງ ເລືອງສິຣິ ສະທິຣະກຸລ ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ປັນຍາທິບ ແພລນບີ ມີເດຍລາວ ຈໍາກັດ

timer

remove_red_eye 0 views


cvConnect.la - ບົດສໍາພາດ:  ທ່ານ ນາງ ເລືອງສິຣິ ສະທິຣະກຸລ ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່  ບໍລິສັດ ປັນຍາທິບ ແພລນບີ ມີເດຍລາວ ຈໍາກັດ

 

          ມື້ນີ້ທີມງານ ຊີວີຄອນເນັກ ໄດ້ມີໂອກາດສໍາພາດ ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ ຂອງ ບໍລິສັດ ປັນຍາທິບ ແພລນບີ ມີເດຍ ລາວຈໍາກັດ ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດທີ່ຮ່ວມຮຸ້ນກັນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ປັນຍາທິບ (ປະເທດລາວ) ແລະ ບໍລິສັດ Plan-B Media (ປະເທດໄທ) ເປັນບໍລິສັດທີ່ເຮັດກ່ຽວກັບສື່ໂຄສະນາ ກໍຄືບັນດາປ້າຍໂຄສະນາທີ່ຢູ່ຕາມແຄມຖະໜົນຫົນທາງບາງສະຖານທີ່ນັ້ນເອງ. ມາຮູ້ຈັກບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນຜ່ານບົດສໍາພາດນີ້ເລີຍ.

 

 

1. ຄວາມເປັນມາຂອງ ບໍລິສັດ ປັນຍາທິບ ແພລນບີ ມີເດຍລາວ ຈໍາກັດ ? ຈຸດປະສົງໃນການເປີດບໍລິສັດດັັ່ງກ່າວ? ເປີດມາໄດ້ດົນປານໃດແລ້ວ? ເປັນບໍລິສັດປະເພດໃດ?

          ບໍລິສັດ ປັນຍາທິບ ແພລນບີ ມີເດຍລາວ ຈໍາກັດ ມີຄວາມເປັນມາລະຫວ່າງບໍລິສັດ Plan-B media ຂອງໄທ ເຂົ້າມາຮ່ວມຮຸ້ນກັບບໍລິສັດ ປັນຍາທິບ ຢູ່ລາວ ເຊິ່ງພວກເຮົາຮ່ວມຮຸ້ນກັນແມ່ນ 50-50, ສ່ວນບໍລິສັດ Plan-B media ເປັນບໍລິສັດທີ່ເຮັດກ່ຽວກັບ ສື່ໂຄສະນານອກບ້ານ ທີ່ພົວພັນຢູ່ໃນຕະຫຼາດຕະຫຼອດໄລຍະເວລາ 15ປີ ມີສື່ມວນຊົນຫຼາຍປະເພດເຊັ່ນ: ສື່ການເຄື່ອນໄຫວທາງສາທາລະນະທົ່ວໄປ, ສື່ດີຈິຕັອລ (digital), ສື່ ປ້າຍໂຄສະນາ, ສື່ ເຟີນີເຈີ້  ຢູ່ຕາມສະໜາມບິນຕ່າງໆ

          ສໍາລັບຈຸດປະສົງທີ່ມາເປີດບໍລິສັດຢູ່ລາວ ເນື່ອງຈາກທາງບໍລິສັດພວກເຮົາເຫັນສະພາບການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງຕະຫຼາດ, ມີສັກກະຍາພາບຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ຊ່ອງທາງໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕຢູ່ລາວຂ້ອນຂ້າງດີກໍເລີຍໄດ້ເຫັນດີມາລົງທຶນຢູ່ລາວ ແລະ ບໍລິສັດນີ້ເລີ່ມລົງທຶນໄດ້ກໍ່ສ້າງເປັນເວລາ2ປີ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2017 ແລະ ເປັນການຮ່ວມຮຸ້ນກັບບໍລິສັດ ປັນຍາທິບອີກດ້ວຍ.

          ການບໍລິການສ່ວນໃຫຍ່ຈະຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການໃຫ້ບໍລິການຕິດປ້າຍໂຄສະນາຕ່າງໆ ເຊິ່ງມີ 78 ປ້າຍ ແລະ ເປັນໂລໂກ້. ນອກຈາກນັ້ນ, ພວກເຮົາຍັງເນັ້ນຕິດປ້າຍຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງເສັ້ນທາງທຽວຫຼັກຂອງປະຊາຊົນ, ເສັ້ນທາງເຂົ້າ-ອອກນອກເມືອງ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ສາຖານີຂົນສົ່ງຕ່າງໆ.

 

 

2. ແມ່ນຫຍັງທີ່ເປັນຈຸດເດັັ່ນຂອງ ບໍລິສັດ ປັນຍາທິບ ແພລນບີ ມີເດຍລາວ ຈໍາກັດ? ກຸ່ມລູກຄ້າແມ່ນກຸ່ມປະເພດໃດ?

          ສິ່ງທີ່ເປັນຈຸດເດັ່ນຂອງບໍລິສັດພວກເຮົາກໍມີຫຼາຍຢ່າງເປັນຕົ້ນ ພວກເຮົາມີປະສົບການທາງດ້ານການດໍາເນີນງານທາງສື່ໂຄສະນາທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ສາມາດຍົກລະດັບສື່ໂຄສະນາ, ສື່ມວນຊົນຂອງປະເທດລາວເພື່ອຕໍ່ຍອດໃຫ້ເປັນຄືລະດັບມາດຕະຖານສາກົນ, ມີລະບົບຂັ້ນຕອນຕ່າງໆຕາມມາດຕະຖານສາກົນ, ຄຸນນະພາບຂອງສື່ຕ່າງໆ, ມາດຕະຖານຂອງພວກເຮົາມີຄວາມເໝາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ.

          ກຸ່ມລູກຄ້າສ່ວນຫຼາຍຂອງພວກເຮົາຈະແມ່ນປະເພດ ລາຍຍ່ອຍ SME, ສິນຄ້າທີ່ເປັນ ແບຣນຂອງຄົນລາວ ແລະ ແບຣນລະດັບສາກົນ (international),​ ສິນຄ້າທີ່ນໍາເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ລູກຄ້າທີ່ຢູ່ປະເທດໄທເພື່ອພະຍາຍາມນໍາສິນຄ້າຈາກປະເທດໄທມາໂຄສະນາ.

 

 

3. ໃຫ້ຍົກຕົວຢ່າງອຸປະສັກທີ່ເຮົາພົບພໍໍ້ໃນການເຮັດທຸລະກິດປະເພດນີ້ ແລະ ມີວິທີແກ້ໄຂບັນຫາດັັ່ງກ່າວແນວໃດ?

           ສໍາລັບອຸປະສັກທີ່ພວກເຮົາມັກພົບກໍຄື ວິທີການເຮັດວຽກທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ມີຄູ່ແຂ່ງຫຼາຍ, ຈໍານວນລູກຄ້າມີຄວາມຈໍາກັດ ແລະ ມີການຂາຍຕັດລາຄາກັນຫຼາຍ ແຕ່ພວກເຮົາກໍມີວິທີແກ້ໄຂ ແລະ ມີຈຸດດຶງດູດລຸກຄ້າກໍຄື ມາດຕະຖານຂອງການເຮັດວຽກທີ່ນໍາເຂົ້າມາລະດັບສາກົນ, ຜ່ານການຝຶກຝົນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ມີການວາງແຜນ, ວິເຄາະ ແລະ ປັບຕົວເຂົ້າກັບທຸລະກິດ, ຄູ່ແຂ່ງທາງດ້ານຕະຫຼາດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບສະພາບເສດຖະກິດຂອງຕະຫຼາດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.

 

 

4. ທ່ານຄິດວ່າ ບໍລິສັດ ປັນຍາທິບ ແພລນບີ ມີເດຍລາວ ຈໍາກັດ ປະສົບຜົນສໍາເລັດແລ້ວຫຼືຍັງ? ຍ້ອນຫຍັງ?

          ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມາເຖິງປັດຈຸບັນບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາແມ່ນປະສົບຜົນສໍາເລັດຢູ່ໃນລະດັບໜຶ່ງ ໃນການສ້າງຕັ້ງບໍລິສັດຂຶ້ນມາ ແລະ ໄດ້ພະນັກງານທີ່ມີຄຸນນະພາບ ເຊິ່ງມີທັງໝົດ 20 ຄົນ ແລະ ພວກເຮົາກໍພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພັດທະນາ, ປະເຊີນກັບບັນຫາຕ່າງໆທີ່ເຂົ້າມາ, ຂ້າພະເຈົ້າຖືວ່າບໍລິສັດສາມາດຕັ້ງໂຕໄດ້ໄວ ເພາະປີທີ່ 2 ບໍລິສັດສາມາດເຕິບໂຕໄດ້ຕາມການວາງແຜນທີ່ຄາດເອົາໄວ້, ເບື້ອງຕົ້ນກໍອາດຈະຫຍຸ້ງຍາກເລື່ອງລະບົບການເຮັດວຽກ, ການບອກສອນກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ພະນັກງານສາມາດເຮັດວຽກຕາມບໍລິສັດທີ່ໄດ້ວາງໄວ້.

 

 

5. ໃນຕໍ່ໜ້າມີການວາງແຜນໃນອະນາຄົດແນວໃດ?

          ໃນອານາຄົດຕໍ່ໜ້າພວກເຮົາມີການວາງແຜນໄວ້ຄື ຢາກຂະຫຍາຍທຸລະກິດໂຄສະນາທາງດີຈິຕັອລ (digital) ພາບເຄື່ອນໄຫວ, ສື່ມວນຊົນທີ່ຕິດຕາມເສັ້ນທາງຕ່າງໆ ແລະ ຢາກເປັນອັນດັບ 1 ກ່ຽວກັບການໂຄສະນາສື່ມວນຊົນ.

 

 

6. ມີຫຍັງຝາກເຖິງຄົນທີ່ກໍາລັງເຮັດ ຫຼື ວາງແຜນຈະເຮັດທຸລະກິດ ?

          ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເຮົາຕ້ອງຮຽນຮູ້, ພັດທະນາຄວາມສາມາດຄວາມຮູ້ຂອງຕົນເອງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ເພາະວ່າຖ້າມື້ໃດມື້ໜຶ່ງເຮົາຂຶ້ນໄປຢູ່ຈຸດທີໜື່ງແລ້ວເຮົາບໍ່ພັດທະນາຕົນເອງກໍຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນແຊງເຮົາໄປໄດ້, ເຖິງວ່າເຮົາຈະເປັນຄົນເກັ່ງສໍ່າໃດກໍຕາມເຮົາຄວນພັດທະນາຕົນເອງຢູ່ຕະຫຼອດ, ຢ່າຄິດວ່າຕົນເອງຈະເກັ່ງຢູ່ສະເໝີ ເພາະອາດຈະມີຄົນເກັ່ງກວ່າເຮົາກໍໄດ້ ເພາະ ຄົນທີ່ບໍ່ເກັ່ງແມ່ນຄົນທີ່ບໍ່ມັກພັດທະນາຕົນເອງ.

 

 

 

ຂໍຂອບໃຈ ທ່ານ ນາງ ເລືອງສິຣິ ສະທິຣະກຸລ ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ປັນຍາທິບ ແພລນບີ ມີເດຍລາວ ຈໍາກັດ

ສອບຖາມຕິດຕໍ່ : 021 263 000

ເວັບໄຊ: ​ www.panyathipmedia.co.th

ສະຖານທີ່: ບ້ານ ໂພນສີນວນ ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Tags: #ປັນຍາທິບແພລນບີມີເດຍ #Plan-B Media #ເລືອງສິຣິ ສະທິຣະກຸລ #ການໂຄສະນາສື່ມວນຊົນ #Senior Manager #ບໍລິສັດປັນຍາທິບ #ສື່ໂຄສະນາ # ສື່ໂຄສະນານອກບ້ານ #ປ້າຍໂຄສະນາ #ປ້າຍໂຄສະນາ #ໂຄສະນາທາງdigital #ລະດັບສາກົນ

Share on your timeline:


ac_unit Our Sponsored

Leaving your resume

Create your Resume , we'll let employers find your resume so that will increase your opportunity to get job

mode_edit Create Now