assessment ໝວດຂໍ້ມູນ: Infographicທັງໝົດ

ທັງໝົດ 65 ຮູບ

play_arrow
photo ການສູນເສຍຈາກເຫດເຂື່ອນແຕກໃນປະຫວັດສາດຜ່ານມາ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ລາຍຊື່ບໍລິສັດ ອົງກອນທີ່ບໍລິຈາກເງິນຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພ ທີ່ເມືອງສະໜາມໄຊ ແຂວງອັດຕະປື
pie_chart ໄພນ້ຳຖ້ວມຈາກສັນເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo 6 ປະເທດທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອລາວ
pie_chart ໄພນ້ຳຖ້ວມຈາກສັນເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດ ໃນຈີນ ແລະ ອາຊຽນລະຫວ່າງປີ 2016 -2018
pie_chart ລັດຖະບານ / ເອກກະສານ / ເສດຖະກິດ

timer 25/07/2018

play_arrow
photo ພັກຜ່ອນ (ນອນຫຼັບ) ສະບັບຜູ້ບໍລິຫານ
pie_chart ເຄັດລັບ / ວຽກງານ

timer 24/07/2018

play_arrow
photo 15 ອັນດັບສາຍວຽກທີ່ມີໃນຖານຂໍ້ມູນ CVConnect.la
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 14/12/2018

play_arrow
photo ທະນາຄານທຸລະກີດທັງໝົດໃນ ສປປ ລາວ
pie_chart ທຸລະກິດ / ການຄ້າ

timer 14/12/2018

play_arrow
photo 7 ບໍລິສັດມະຫາຊົນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
pie_chart ທຸລະກິດ / ການຄ້າ

timer 14/12/2018

play_arrow
photo ລາຍລະອຽດເຂື່ອນເຊປຽນ - ເຊນ້ຳນ້ອຍ ທີ່ສັນເຂື່ອນແຕກ
pie_chart ໄພນ້ຳຖ້ວມຈາກສັນເຂື່ອນເຊປຽນ-ເຊນ້ຳນ້ອຍແຕກ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ຂົວມິດຕະພາບ ລາວ-ໄທ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 14/12/2018

play_arrow
photo ຈຳນວນພາຫະນະໃນລາວແຍກຕາມປະເພດ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 24/07/2018

play_arrow
photo 7 ຂັ້ນຕຳແໜ່ງລະດັບສູງຂອງການນຳ
pie_chart ລັດຖະບານ / ເອກກະສານ / ເສດຖະກິດ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ຄ່າແຮງຂັ້ນຕ່ຳຂອງປະເທດ AEC ສະເລ່ຍເປັນລາຍວັນ
pie_chart ສະຖິຕິ / ຂໍ້ມູນສຳຄັນ / ປຽບທຽບ

timer 13/12/2018

play_arrow
photo ຄຳສັ່ງ ຂອງທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນັບແຕ່ດຳລົງຕຳແໜ່ງ
pie_chart ລັດຖະບານ / ເອກກະສານ / ເສດຖະກິດ

timer 14/12/2018

play_arrow
photo 6 ໄລຍະອາຍຸ ຄວາມສຳເລັດຂອງແຈັກມາ
pie_chart ເຄັດລັບ / ວຽກງານ

timer 14/12/2018