Anousith Logistics CO.,LTD

ພະນັກງານບັນຊີ

Anousith Logistics CO.,LTD

Find all jobs of Anousith Logistics CO.,LTD

location_on ບ້ານ ໂພນໄຊ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 5 dayago

date_range 21/09/2022 to 01/10/2022


Company Industry

Job Description:

ບໍລິສັດ ອານຸສິດ ໂລຈິສຕິກ ຈຳກັດ

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຕຳແໜ່ງ  ບັນຊີ  1 ຕໍາແໜ່ງ      ( ດ່ວນ )

ບ່ອນປະຈໍາການ ສໍານັກງານໃຫ່ຍ ບ້ານ ໂພນໄຊ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ເເຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

   ໜ້າທີ່:

1. ຕິດຕາມ ເເລະ ບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນຊີທະນາຄານ.

2. ຕິດຕາມ ເເລະ ບັນທຶກການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນຊີເງີນສົດ.

3. ຮັບ-ບັນທຶກຊັບສີນ ເເລະ ລົງທະບຽນຄວບຄຸມຊັບສີນຂອງອົງກອນ.

4. ກວດນັບຊັບສີນຂອງອົງກອນອີງຕາມນະໂຍບາຍຂອງອົງກອນ.

5. ຄິດໄລ່ຄ່າຫຼຸ້ຍຫຼ້ຽນຂອງຊັບສີນຖາວອນໃນເເຕ່ລະລາຍການ.

6. ປະຕິບັດງານອື່ນໆຕາມທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ.

  ເງື່ອນໄຂສະໝັກວຽກ:

- ເພດຍີງ ຫຼື ຊາຍ ອາຍຸ 25 ປີຂຶ້ນໄປ

- ລະດັບການສຶກສາ:ປະລີນຍາຕີ ຂື້ນໄປ ໃນສາຂາ ບັນຊີ-ການເງີນ, ການທະນາຄານ, ບໍລິຫານທຸລະກິດ ເເລະ ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂອງ.

- ມີປະສົບການເຮັດວຽກ ໃນຂະແໜງດັ່ງກ່າວ 1 ປີ ຂຶ້ນໄປ

- ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ດ້ານພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິ້ວເຕີ( Word, Excel and Power point )

- ມີທັກສະການສື່ສານທີ່ດີ, ມີຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້

- ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ, ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້

  ເອກະສານປະກອບມີ: ແບບຟອມສະໝັກວຽກຂອງບໍລິສັດ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ, ໃບຮັບປະກັນ ( ເບີ ເເລະ ບັດປະຈໍາຕົວຜູ້ຮັບປະກັນ ), ສໍາເນົາໃບປະກາດ/ໃບຄະເເນນ/ໃບຜ່ານງານ, ສໍາເນົາໃບສັກວັກຊີນ COVID-19, ໃບແຈ້ງໂທດ, ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ.

(ເອກະສານທີ່ຍື່ນແລ້ວບໍ່ສາມາດຖອນຄືນໄດ້)

  ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ຄືດັ່ງຂ້າງເທິງນັ້ນ ທີ່ສົນໃຈສະໝັກສາມາດຕິດຕໍ່ມາໄດ້ທີ່ເບີ:

 020 2308 2220 / 020 5546 6376 (ຝ່າຍບຸກຄາລາກອນ) ໃນວັນ ແລະ ເວລາລັດຖະການ.

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

01/10/2022