Anousith Logistics CO.,LTD

ບຸກຄາລາກອນ

Anousith Logistics CO.,LTD

Find all jobs of Anousith Logistics CO.,LTD

location_on ບ້ານ ໂພນໄຊ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 1 monthago

date_range 18/04/2022 to 30/06/2022


Company Industry

Job Description:

ບໍລິສັດ Anousith Logistics ຮັບສະໝັກພະນັກງານຕຳແໜ່ງ ບຸກຄາລາກອນ ປະຈໍາ ສໍານັກງານໃຫຍ່ 2 ຕໍາແໜ່ງ ດັ່ງລາຍລະອຽດຕໍ່ໄປນີ້:
# ໜ້າທີ່:

1. ເກັບກໍາຖານຂໍ້ມູນຂອງພະນັກງານ
2. ສໍາພາດຜູ້ສະໝັກງານ ໃນແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງ 
3. ຕິດຕາມການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ
4. ປະສານງານເລື່ອງການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານ
# ເງື່ອນໄຂສະໝັກວຽກ:
- ເພດ:ຍິງ  
- ອາຍຸ 25 ປີຂຶ້ນໄປ
- ລະດັບການສຶກສາ: ປະລິນຍາຕີ ໃນ ສາຂາ ກົດໝາຍປົກຄອງ, ເສດຖະສາດ, ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ ສາຂາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
- ມີປະສົບການເຮັດວຽກ ໃນຂະແໜງດັ່ງກ່າວ 1 ປີ ຂຶ້ນໄປ
- ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ດ້ານພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ ( word, excel and power point )
- ມີຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມ
- ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ
# ເອກະສານປະກອບມີ: 
- ຟອມສະໝັກວຽກຂອງບໍລິສັດ
- ສໍາເນົາໃບປະກາດ/ໃບຄະເເນນ/ໃບຜ່ານງານ
- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ຂອງຜູ້ສະໝັກ
- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ ຂອງຜູ້ສະໝັກ
- ໃບຮັບປະກັນ 
- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຂອງຜູ້ຮັບປະກັນ
- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ ຂອງຜູ້ຮັບປະກັນ
- ສໍາເນົາໃບສັກວັກຊີນ COVID-19
- (ເອກະສານທີ່ຍື່ນແລ້ວບໍ່ສາມາດຖອນຄືນໄດ້)

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ບ້ານໂພນໄຊ ເມືອງໄຊເສດຖາ ເເຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
 ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ຄືດັ່ງຂ້າງເທິງນັ້ນ ທີ່ສົນໃຈສະໝັກສາມາດຕິດຕໍ່ມາໄດ້ທີ່ເບີ:
          020 2308 2220 ຫຼື 020 5546 6376 (ຝ່າຍບຸກຄາລາກອນ) ໃນວັນ ແລະ ເວລາລັດຖະການ.

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

30/06/2022


Job Status Available
Job Type Full-Time
Job Functions Human Resources / Recruitment

Create Resume

Create your Resume , we'll let employers find your resume so that will increase your opportunity to get job

mode_edit Create Now