Anousith Logistics CO.,LTD

Administration ສາຂາ ເກົ້າລ້ຽວ

Anousith Logistics CO.,LTD

Find all jobs of Anousith Logistics CO.,LTD

location_on ບ້ານ ເກົ້າລ້ຽວ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 1 monthago

date_range 17/12/2020 to 31/01/2021


Company Industry

Job Description:

ບໍລິສັດ Anousith Logistics ຮັບສະໝັກພະນັກງານຕຳແໜ່ງ: Administration ສາຂາ ເກົ້າລ້ຽວ

ໜ້າທິ່

   -  ລົງບັນຊີລາຍຈ່າຍປະຈຳວັນ ແລະ ເກັບເງິນນຳພະນັກງານ

   -  ດູແລຈັດສາຍການສົ່ງເຄື່ອງໃຫ້ພະນັກງານຂົນສົ່ງ

   -  ຮັບເຄື່ອງຈາກລູກຄ້າທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການ

ເງື່ອນໄຂສະໝັກວຽກ

   -   ອາຍຸ 22 ປີຂຶ້ນໄປ

   -  ເຮັດວຽກ 8:00-17:30 ອາທິດໜຶ່ງພັກ 1 ມື້

   -  ລະດັບການສຶກສາ: ຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

   -  ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ດ້ານພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ ( word, excel and power point )

   - ມີທັກສະດ້ານການສົນທະນາ ແກ້ໄຂບັນຫາ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ

   - ມີທັກສະໃນການໃຊ້ຄອມ, ຄີຂໍ້ມູນຕ່າງໆ

   - ເປັນຄົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ

     ເບີໂທຕິດຕໍ່ 23082220 ຫຼື ກົດສະໝັກຕາມລິ້ງດ້ານລຸ່ມເລີຍ

   - ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ຫ້ອງການອານຸສິດໂລຈິສຕິກ ສາຂາ ເກົ້າລ້ຽວ ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

31/01/2021