ບໍລິສັດ ທິບໂກ້ ອັດຟັນສ ລາວ ຈຳກັດ

[ປິດຮັບແລ້ວ] Electrical Engineer

ບໍລິສັດ ທິບໂກ້ ອັດຟັນສ ລາວ ຈຳກັດ

ເບິ່ງວຽກທັງໝົດຂອງ ບໍລິສັດ ທິບໂກ້ ອັດຟັນສ ລາວ ຈຳກັດ

location_on ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

language ພາສາ lao

timer ລົງປະກາດເມື່ອ: 1 ອາທິດກ່ອນ

date_range 11/11/2018 to 18/11/2018


ບໍລິສັດກ່ຽວກັບ

ລາຍລະອຽດວຽກ:

      1. ມາດຕະຖານເງື່ອນໄຂ

 • ເພດຊາຍ.
 • ຈົບປະລິນຍາຕີ ສາຂາ ວິສະວະກອນໄຟຟ້າ ຫລື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
 • ມີປະສົບການທາງດ້ານ ວິສະວະກຳໄຟຟ້າ ຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ ຂຶ້ນໄປ.
 • ສາມາດຂຽນ, ອ່ານ, ເວົົ້າ ພາສາອັງກິດໄດ້ປານກາງ
 • ສາມາດນໍາໃຊ້ໂປແກຼມ (Microsoft Word and Excel), Microsoft Office.
 • ສາມາດນໍາໃຊ້ໂປແກຼມ AutoCAD and Electrical Design, MS Project
 • ມີມະນຸດສາພັນດີ.
 • ສາມາດແກ້ບັນຫາສະເພາະໜ້າໄດ້ເປັນຍ່າງດີ.
 • ມີຄວາມລະອຽດຮອບຄອບ.
 • ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ມະນຸດສໍາພັນດີກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ.
 • ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ຫ້າວຫັນ
 • ສາມາດເຮັດວຽກພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້.
 • ສາມາດເຮັດວຽກກັບຕ່າງປະເທດໄດ້ ຫຼື ທີມທີ່ມາຈາກຕ່າງສະຖານທີ່ໄດ້   

     2. ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ

 • ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແບບວິສະກຳໄຟຟ້າ ກ່ອນອະທິບາຍໃຫ້ຜູ້ຮັບເຫມົາ
 • ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຜູ້ຮັບເຫມົາໄດ້ຮັບ ຂໍ້ມູນເຕັກນິກ ຄົບຖ້ວນໃນການຕິດຕັ້ງ ລະບົບໄຟຟ້າ ຕາມການອອກແບບຢ່າງຖືກຕ້ອງ
 • ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມແຜນວຽກປະຈຳອາທິດ ເລື່ອງເຕັກນິກ ອອກແບບ ກັບຜູ້ຮັບເຫມົາ  ແລະ  ທີມອອກແບບ.
 • ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຜູ້ຮັບເຫມົາ ປະຕິບັດຕາມ ບັນດາ ຂໍ້ກຳນົດ ດັ່ງນີ້:
  • ມີການປະສານ ເລື່ອງການອອກແບບ ລະບົບໄຟຟ້າໂຮງງານ ຫລື ລະບົບ ອິນສະຕຣູເມັ້ນ
  • ມີກຳນົດໄລຍະເວລາ ກໍ່ສ້າງລະບົບໄຟຟ້າ ຕາມການອອກແບບ
  • ກຳນົດໄລະຍາເວລາ ການສັ່ງ ແລະ ສະຫນອງວັດຖຸ, ວັດສະດຸ
  • ມີການລາຍງານຄວາມຄືບຫນ້າຂອງວຽກ
  • ມີການບັນທຶກ ການກວດສອບ ແລະ ການທົດສອບ
 • ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໂຄງການເປັນປະຈຳ
 • ຕິດຕາມຄວາມຄືບຫນ້າ ແລະ ລາຍງານໂຄງການ ຕໍ່ຜູ້ຈັດການ ໂຄງການ
 • ສະຫນອງ ການລາຍງານໂຄງການ ຕໍ່ທີມ ແລະ ຜູ້ຈັດການໂຄງການ
 • ເອົາໃຈໃສ່ ຕິດຕາມກວດວຽກຫນ້າສະຫນາມ ກັບ ຜູ້ຮັບເຫມົາ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ວຽກການຕິດຕັ້ງ ແລະ ຕິດຕັ້ງ ລະບົບໄຟຟ້າ ເປັນໄປຕາມ ການອອກແບບ.
 • ປະຕິບັດງານ ແລະ ປັບການຄິດໄລ່ປະລິມານສໍາລັບວັດຖຸປະສົງໃນໜ້າວຽກ ແລະ ງົບປະມານ.
 • ປະສານງານກັບ ທີມງານ ໃນສະໜາມ ເພື່ອເກີດຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ຄວາມສອດຄ່ອງໃນການເຮັດວຽກໃນໂຄງການ.
 • ກວດສອບສະຖານທີ່ໂຄງການ, ຄວມຄຸມເຕັກນິກຕ່າງໆຂອງໜ້າວຽກທີ່ກ່ຽວຂອງກັບວຽກລະບົບ ໄຟຟ້າ ໃຫ້ທີມງານດໍາເນີນງານໄປ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
 • ກວດສອບຄຸນນະພາບ ຂອງຫນ້າວຽກ
 • ລາຍງານທຸກຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງຫນ້າວຽກ ໃຫ້ທີມງານໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາເພື່ອແກ້ໄຂທັນທີ
 • ປະສານງານຜູ້ຮັບເຫມົາ ສ້າງແບບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມບຳລຸງ ຫລັງຈາກວຽກສຳເລັດ
  • ແບບສະເຫມືອນການຕິດຕັ້ງ
  • ແບບການດຳເນີນງານ ແລະ ສ້ອມບຳລຸງ
 •  ປະສານງານ ການກວດສອບ ແລະ ການທົດສອບ ລະບົບ ກັບທີມງານໂຄງການ ແລະ ຜູ້ຮັບເຫມົາ ຕາມເຕັກນິກ ວິຊາການ.
 • ມີການກວດສອບ ຢືນຢັນຄວາມຖືກຕ້ອງ ແຕ່ລະຂໍ້ກຳນົດຂອງຫນ້າວຽກ ຕິດຕັ້ງ ແລະ ກໍ່ສ້າງຫນ້າສະຫນາມ ເຊັ້ນ: ວຽກໄຟຟ້າລະບົບ, ອຸປະກອນໄຟຟ້າຕ່າງໆ ຂອງອາຄານ ແລະ ໂຮງງານ
 • ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຜູ້ຮັບເຫມົາໄດ້ ໃສ່ໃຈໃນຫລັກການປະຕິບັດ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບ ເຊີ່ງຈະຕ້ອງ ມີກອງປະຊຸມ ດ້ານຄວາມປອດໄພ ກ່ອນການເລີ່ມວຽກສະເຫມີ
 • ມີການລາຍງານ ແລະ ຂັດຂວາງ ທຸກກິດຈະກຳ ຂອງຜູ້ຮັບເຫມົາ ທີ່ເຫັນວ່າ ບໍ່ມີຄວາມປອດໄພ

     3. ກໍານົດການບັນຈຸຕໍາແໜ່ງ

ນັບແຕ່ ເດືອນ ເມສາ ເຖິງ ເດືອນ ກໍລະກົດ 2019 (ສາມາດຕໍ່ສັນຍາໄດ້ ກໍລະນີ ຫນ້າວຽກມີຄວາມຈຳເປັນ).

 

ກຳນົດເວລາຮັບເອກະສານສະໝັກງານເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 09/11/2018 ຫາວັນທີ 30/11/2018

ຖ້າທ່ານໃດມີຄວາມສົນໃຈ : ກະລຸນາສົ່ງ CV ມາທີ່ E-mail : sathid_dou@tipcoasphaltlao.com

ຫຼື chanmalai_bou@tipcoasphaltlao.com

ຫື ຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ທິບໂກ້ ອັດຟັນສ ລາວ ຈຳກັດ,

ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

ເບີໂທຕິດຕໍ່: 021 262872-3

ຫຼື ຕິດຕໍ່ ນາງ ສາທິດ, ເບີໂທ: 030 520 3373

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

ເງິນເດືອນ

ບໍ່ລະບຸ

ປິດຮັບວັນທີ່

18/11/2018


ສະຖານະ Expired
ເວລາເຮັດວຽກ Full-Time
ໝວດວຽກ ຊ່າງໄຟ / ປ້າຍ / ຊ່າງສ້ອມແປງ / ຊ່າງຈອດ

ສ້າງຊີວະປະຫວັດ

ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດໄດ້ວຽກງານເພີ່ມຂຶ້ນ ຝາກປະຫວັດໄວ້ນຳພວກເຮົາ
ພຽງໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີໃນການກອກປະຫວັດ

mode_edit ສ້າງປະຫວັດເລີຍ

JOBS YOU MAY LIKE

cvConnect.la - German-Lao Association for Development (GLAD)

PROGRAM MANAGER

ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ທົ່ວໄປ / ຮອງຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ / ຜູ້ບໍລິຫານ

cvConnect.la - Toyota Laos Co., Ltd.

Technical Leader

ໄອທີ / ຂຽນໂປຣແກຣມ / ວາງລະບົບ

cvConnect.la - ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ພະນັກງານຂາຍ

ຂາຍ / ຂາຍປີກ

cvConnect.la - ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານ

ຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານ / ຮ້ານກາເຟ

cvConnect.la - Clinton Health Access Initiative (CHAI)

Provincial Program Officer

ໄອທີ / ຂຽນໂປຣແກຣມ / ວາງລະບົບ

cvConnect.la - EXO Travel

English speaking and German Speaking Travel consultant

ທີ່ປຶກສາ

cvConnect.la - ຢູລິນີເວີ Unilever Services Laos(Sole) Co.,ltd

Customer Service Executive

ບໍລິການລູກຄ້າ / ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ / ເສີບ

cvConnect.la - ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານ ແລະ ກາເຟ

ຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານ / ຮ້ານກາເຟ

cvConnect.la - ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ພະນັກງານບາເທັນເດີ (Bartender)

ບໍລິການລູກຄ້າ / ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ / ເສີບ

cvConnect.la - ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ALLIANZ GENERAL LAOS (AGL)

Human Resource Manager

ບຸກຄະລາກອນ / ຈັດຫາບຸກຄະລາກອນ

cvConnect.la - Clinton Health Access Initiative (CHAI)

Project Coordinators

ອື່ນໆ

cvConnect.la - ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ພະນັກງານເສີບ

ບໍລິການລູກຄ້າ / ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ / ເສີບ

cvConnect.la - MMG LXML Sepon

ຊ່າງສ້ອມແປງເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ

ວິສະວະກຳ

cvConnect.la - ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ໄອທີ IT Support

ໄອທີ / ຂຽນໂປຣແກຣມ / ວາງລະບົບ

pageview ເບິ່ງວຽກທັງໝົດ