10 ນິໄສທີ່ເຮັດແລ້ວບໍ່ເປັນມືອາຊີບ ຖ້າບໍ່ຢາກຕົກງານ

timer

remove_red_eye 0 views


cvConnect.la - 10 ນິໄສທີ່ເຮັດແລ້ວບໍ່ເປັນມືອາຊີບ ຖ້າບໍ່ຢາກຕົກງານ

 

          ຫຼາຍໆຄົນຢູ່ບໍລິສັດຫຼາຍກວ່າຢູ່ບ້ານ ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າໃຫ້ເຮົາບອກວ່າບໍລິສັດຄືບ້ານຫຼັງທີ່ສອງກໍບໍ່ຜິດແມ່ນບໍ່ ເພາະເຮົາຈະຕ້ອງໃຊ້ຊີວິດຜູກຕິດຢູ່ກັບການເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດ 8-9 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ມື້ ເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບບໍລິສັດເປັນຢ່າງດີ ຈົນເຮັດໃຫ້ເຮົາເປີດເຜີຍນິໄສສ່ວນຕົວເວລາທີ່ຢູ່ບ້ານອອກມາ ເຊິ່ງອາດຈະເປັນທີ່ຊື່ນຊົມຂອງຄົນໃນບໍລິສັດ ແລະ ບໍ່ມັກກໍມີເຊັ່ນກັນ (ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມຄິດຂອງແຕ່ລະຄົນ). ໃນບົດຄວາມນີ້ ຊີວີຄອນເນັກ ຈະແນະນໍາ 10 ນິໄສທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນເຮັດເມື່ອຢູ່ທີ່ບໍລິສັດໂດຍເດັດຂາດ ບໍ່ຊັ້ນຈະເບິ່ງເປັນຄົນບໍ່ມືອາຊີບຢ່າງແນ່ນອນ.

 

1. ມາເຮັດວຽກຊ້າບໍ່ກົງຕໍ່ເວລາ

         ຢ່າງທີ່ເຮົາຮູ້ກັນດີຢູ່ແລ້ວວ່າ ການທີ່ເຮົາໄປເຮັດວຽກຊ້າເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ດີ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດເປັນຢ່າງຍິ່ງ ເພາະການກົງຕໍ່ເວລາເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນ ໂດຍສະເພາະໃນເວລາເຂົ້າວຽກມີນັດລົມວຽກກັບຜູ້ອື່ນ ດັ່ງນັ້ນ,​ ນິໄສທໍາອິດທີ່ເຮົາຄວນແກ້ກໍຄືການໄປເຮັດວຽກຊ້າ ແລະ ຖ້າຫາກໃນມື້ໃດເຮົາມີນັດລົມວຽກກັບລູກຄ້ານອກສະຖານທີ່ ກໍຄວນທີ່ຈະຕ້ອງໄປຮອດກ່ອນເວລາ ເພື່ອເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນກັບຄົນອື່ນທີ່ເຮົາຕ້ອງພົບ.

 

2. ເຂົ້າປະຊຸມ ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນຕ້ອງຖ້າ

         ເຊິ່ງໃນຂໍ້ນີ້ກໍເປັນທໍານອງດຽວກັນກັບການໄປເຮັດວຽກຊ້າ ຫຼື ພົບລູກຄ້າຊ້າ ເພາະການເຂົ້າປະຊຸມເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ມີຄວາມເຄົາລົບກັບເພື່ອນຮ່ວມງານ (ການປ່ອຍໃຫ້ຄົນອື່ນຖ້າເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ສຸພາບ ແລະ ບໍ່ຄວນເຮັດເປັນຢ່າງຍິ່ງ).

 

3. ລາພັກຫຼາຍເກີນໄປ

          ເຮົາບໍ່ໄດ້ບອກວ່າຫ້າມຄອບພັກ ຖ້າເຮົາບໍ່ສະບາຍແທ້ ແຕ່ຖ້າໃຜມັກລາພັກໃນທຸກໆເດືອນ ຫຼື ລາພັກແບບຕິດໆກັນຫຼາຍມື້ຢູ່ຫຼາຍຄັ້ງ ແບບນີ້ບໍ່ດີປານໃດ ເພາະມັນຈະມີຜົນຕໍ່ການເລື່ອນຕໍາແໜ່ງວຽກຂອງເຮົາອີກດ້ວຍ.

 

4. ກິນອາຫານທີ່ມີກິ່ນເໝັນເທິງໂຕະເຮັດວຽກ

           ໃນບາງບໍລິສັດກໍມີຂໍ້ຫ້າມຢ່າງຊັດເຈນວ່າ ຫ້າມພະນັກງານນໍາອາຫານມາກິນຢູ່ເທິງໂຕະບ່ອນເຮັດວຽກເດັດຂາດ ຫຼື ໃນບາງບໍລິສັດກໍມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນສາມາດໃຫ້ພະນັກງານນໍາອາຫານມາກິນຢູ່ໂຕະເຮັດວຽກໄດ້ (ກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບກົດລະບຽບຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດ) ແຕ່ເຮົາກໍບໍ່ຄວນທີ່ຈະນໍາອາຫານທີ່ມີກິ່ນເໝັນມາກິ່ນບ່ອນໂຕະ ນອຈາກຈະບໍ່ຖືກສຸຂະອະນາໄມ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກຫຼຸດລົງແລ້ວ ຍັງເປັນກັນການໄປລົບກວນເພື່ອນຮ່ວມງານອີກດ້ວຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງສຽງໃນການກິນອາຫານ, ກິ່ນອາຫານ ແລະ ຄວາມເປິເປື້ອນເທິງໂຕະເຮັດວຽກ.

 

5. ແຕ່ງໜ້າຢູ່ໂຕະເຮັດວຽກ

           ການແຕ່ງໜ້າຢູ່ໂຕະເຮັດວຽກ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າທຸກຄົນຈະເຫັນນໍາໃນການແຕ່ງໜ້າຢູ່ໂຕະ ເຊິ່ງບາງຄົນຈະເບິ່ງວ່າເປັນເລື່ອງທີ່ບໍ່ສຸພາບ ຫຼື ອາດຈະເບິ່ງວ່າໂຕະເຮັດວຽກມີໄວ້ເຮັດວຽກບໍ່ແມ່ນຈະມາໃຊ້ສໍາລັບແຕ່ງໜ້າ ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຫາກເຮົາຕ້ອງການແຕ່ງໜ້າເພີ່ມກໍຄວນທີ່ຈະໄປແຕ່ງທີ່ຫ້ອງນໍ້າຈະດີກວ່າ.

 

6. ຕັ້ງຄໍາຖາມຫຼາຍເກີນໄປ ເມື່ອໄດ້ຮັບມອບໝາຍວຽກໃໝ່

          ການຕັ້ງຄໍາຖາມເມື່ອໄດ້ຮັບມອບໝາຍວຽກບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ຜິດ ແຕ່ເຮົາຄວນຈະຮວບຮວມຂໍ້ສົງໄສກ່ຽວກັບວຽກໃໝ່ເອົາໄວ້ທັງໝົດກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງຄ່ອຍຖາມອອກໄປ ບໍ່ແມ່ນຍິງຄໍາຖາມອອກໄປຕະຫຼອດເວລາ ໃນຂະນະທີ່ ກໍາລັງລົມວຽກຢູ່ ຫຼື ກໍາລັງປະຊຸມກັນຢູ່ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນຮູ້ສຶກລໍາຄານໄດ້

 

7. ບໍ່ມີສະມາທິໃນການປະຊຸມ

          ການຫຼິ້ນໂທລະສັບ ສົ່ງຂໍ້ຄວາມລົມກັບຄົນອື່ນໃນລະຫວ່າງການປະຊຸມຢູ່ນັ້ນ ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຮົາບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສໍາຄັນໃນການປະຊຸມຄັ້ງນີ້ເລີຍ ແຕ່ຍັງເປັນການບໍ່ໃຫ້ກຽດຄົນໃນຫ້ອງປະຊຸມອີກດ້ວຍ ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຫາກເຮົາບໍ່ມີຄວາມຈໍາເປັນແທ້ທີ່ຈະຕ້ອງໃຊ້ໂທລະສັບ ກໍຄວນທີ່ຈະຕັ້ງໃຈຟັງການປະຊຸມຈະດີກວ່າ.

 

8.ການເວົ້າຂັດຈັງຫວະຜູ້ອື່ນ

          ການເວົ້າແຊກຂຶ້ນມາຖືວ່າເປັນການຂັດຈັງຫວະຜູ້ອື່ນທີ່ກໍາລັງເວົ້າຢູ່ ເປັນການບໍ່ໃຫ້ກຽດ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ຄົນເວົ້າເລີຍ ເຮົາຄວນທີ່ຈະຖ້າເຂົາເວົ້າໃຫ້ຈົບເສຍກ່ອນ ຈຶ່ງຄ່ອຍເວົ້າ ຫຼື ຖາມຂຶ້ນຈະດີກວ່າ.

 

9. ຂີ້ອວດຈົນເກີນໄປ

          ການທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈໃນຄວາມສໍາເລັດຂອງຕົນເອງເປັນສິ່ງທີ່ດີ ແລະ ຢາກທີ່ຈະແບ່ງປັນເລື່ອງລາວດີໆ ແບບນີ້ໃຫ້ຜູ້ອື່ນໄດ້ຮັບຮູ້ ແຕ່ການທີ່ເຮົາແບ່ງປັນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຈົນເກີນໄປກໍຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ມັກໂອ້ອວດ ແລະ ໃນທີ່ສຸດເພື່ອນຮ່ວມງານໃນບໍລິສັດກໍບໍ່ຢາກທີ່ຈະເວົ້າກັບເຮົາ.

 

10. ສອດຮູ້ສອດເຫັນຈົນເກີນງາມ

          ຈົ່ງຮູ້ເອົາໄວ້ເລີຍວ່າມັນມີເສັ້ນບາງໆ ຂັ້ນລະຫວ່າງຄວາມຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ ແລະ ການສອດຮູ້ສອດເຫັນ ເຊິ່ງເຮົາບໍ່ຄວນທີ່ຈະຂ້າມເສັ້ນນີ້ໄປ ເພາະມັນຈະເຮັດໃຫ້ສຸດທ້າຍແລ້ວເຮົາກາຍເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມີໃຜຄົບ ຫຼື ອາດຈະເລົ່າເລື່ອງຕ່າງໆໃຫ້ຟັງ.

 

          ສໍາລັບນິໄສເຫຼົ່ານີ້ເປັນນິໄສຂັ້ນພື້ນຖານທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງເຄີຍພົບໃນບ່ອນເຮັດວຽກຢູ່ແລ້ວ ເຊິ່ງບາງຄົນອາດຈະເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ ຫຼື ເຄີຍພົບມາກ່ອນ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຄວນທີ່ຈະຕ້ອງປັບຕົວ ຫຼື ແກ້ໄຂນິໄສເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດການເຮັດວຽກຂອງເຮົາມີຄວາມສຸກຍິ່ງຂຶ້ນ (ເມື່ອຕ້ອງເຮັດວຽກກັບຫຼາຍໆຄົນການໂອ້ລົມກັນເປັນເລື່ອງທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ຕົງກັນ.  

 

 

ທີ່ມາ campus.campus-star.com

Tags:

Share on your timeline:


ac_unit Our Sponsored

Leaving your resume

Create your Resume , we'll let employers find your resume so that will increase your opportunity to get job

mode_edit Create Now