10 ຂໍ້ດີຂອງການເປັນມະນຸດເງິນເດືອນ

timer

remove_red_eye 0 views


cvConnect.la - 10 ຂໍ້ດີຂອງການເປັນມະນຸດເງິນເດືອນ

          ຫຼາຍຄົນອາດຄິດວ່າການເປັນພະນັກງານເງິນເດືອນ ເປັນວຽກທີ່ໜ້າເບືອ ແຕ່ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າການເຮັດອາຊີບນີ້ມີຂໍ້ດີຢູ່ຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ນີ້ແມ່ນ 10 ຂໍ້ດີຂອງການເປັນມະນຸດເງິນເດືອນ ທີ່ໄດ້ອ່ານແລ້ວອາດຊ່ວຍໃຫ້ປ່ຽນແນວຄິດ ແລະ ມີຄວາມສຸກກັບວຽກທີ່ກໍາລັງເຮັດຢູ່ໄດ້.

 

1. ລາຍໄດ້ທີ່ໝັ້ນຄົງແນ່ນອນ

          ຢາລືມວ່າລາຍໄດ້ຂອງມະນຸດເງິນເດືອນນັ້ນ ບໍ່່ປ່ຽນແປງໄປຕາມຍອດຂາຍແບບອາຊີບອື່ນ ເພາະເງິນເດືອນເປັນລາຍຈ່າຍປະຈໍາທີ່ບໍລິສັດຕ້ອງຈ່າຍໃຫ້ພະນັກງານໃນແຕ່ລະເດືອນ

 

2. ໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ມັກໂດຍບໍ່ຕ້ອງລົງທຶນເອງ

          ເປັນເລື່ອງທີ່ຍາກທີ່ຈົບອອກມາແລ້ວຈະໄດ້ເປັນເຈົ້າຂອງກິດຈະການ ຫຼື ບໍລິສັດໃນສາຍອາຊີບທີ່ຕົນເອງຕ້ອງການໂດຍບໍ່ມີປະສົບການ ຫຼື ພື້ນຖານມາກ່ອນເລີຍ ແຕ່ຕະຫຼາດແຮງງານທຸກມື້ນີ້ມີພື້ນທີ່ໃຫ້ໄວໜຸ່ມທີ່ກໍາລັງມີໄຟໄດ້ອອກໄປພົບປະກັບໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງໃນສາຍອາຊີບນັ້ນໆຢ່າງນັບບໍ່ຖ້ວນ ແລະ ການທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງມັກ ແຖມຍັງມີລາຍໄດ້ເປັນຜົນຕອບຮັບກັບມາພ້ອມ ຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ດີຫຼາຍ.

 

3. ມີເວລາເຮັດວຽກຊັດເຈນ

          ເຈົ້າອາດຈະເບິ່ງວ່າການເຂົ້າວຽກ 8 – 9 ໂມງເຊົ້າ ແລ້ວເລີກວຽກ 4 – 5 ໂມງແລງ ເປັນສິ່ງທີ່ທໍລະມານ, ໜ້າເບື່ອ ຄ້າຍຄືກັບຖືກຂັງໄວ້ ແຕ່ຢ່າລືມວ່າຫຼັງຈາກທີ່ເລີກວຽກໄປແລ້ວ ເຈົ້າຈະໄດ້ມີເວລາພັກຜ່ອນຢ່າງເຕັມທີ່ (ຍົກເວັ້່ນແຕ່ມີວຽກເຂົ້າກະທັນຫັນ ຫຼື ຕ້ອງເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ)

 

4. ມີຕາຕະລາງວັນພັກທີ່ຊັດເຈນ

          ການທີ່ເຮົາມີຕາຕະລາງວັນພັກທີ່ຊັດເຈນນັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າຊ່ວງເວລາໃດທີ່ຈະໄດ້ພັກຜ່ອນ ແລະ ອອກໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ຫຼື ໝູ່ເພື່ອນ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຂໍລາພັກໄປ ເມື່ອຮອດທ້າຍເດືອນມາ ເຈົ້າກໍຍັງໄດ້ຮັບເງິນເດືອນເທົ່າເດີມ.

 

5. ບໍ່ມີທາງທີ່ຈະເປັນບຸກຄົນລົ້ມລະລາຍ

          ຖ້າເຈົ້າສາມາດເຮັດທຸລະກິດໂດຍຂາດການບໍລິຫານຈັດການທີ່ດີ ກໍມີໂອກາດສູງທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂອງເຮົາຂາດທຶນຢ່າງໜັກ ຈົນກາຍສະພາບມາເປັນບຸກຄົນທີ່ລົ້ມລະລາຍໃນທີ່ສຸດ ແລະ ເຖິງແມ່ນວ່າເລື່ອງແບບນີ້ເກີດຂຶ້ນກັບບໍລິສັດທີ່ເຈົ້າກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ ສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນກໍພຽງແຕ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຫວ່າງງານ, ບໍ່ມີລາຍໄດ້ ແຕ່ສະຖານະທາງສັງຄົມບໍ່ຕິດລົບ.

 

6. ມີໂອກາດທີ່ຈະກ້າວໜ້າໃນວຽກງານນັ້ນໆ

          ດ້ວຍຄວາມສາມາດທີ່ມີຢູ່ ແລະ ສະແດງອອກມາທາງຜົນງານຂອງເຈົ້າ ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າສາມາດເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວໃນບໍລິສັດອື່ນອີກຫຼາຍບໍລິສັດ.

 

7. ມີຄວາມອົດທົນຂຶ້ນຫຼາຍຮ້ອຍເທົ່າ

          ການເຮັດວຽກກັບຄົນຈໍານວນຫຼາຍ ເປັນໄປບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຈະບໍ່ຖືກຈົ່ມຂວັນ, ຖືກໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ແຕ່ເລື່ອງແບບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໂດຍບໍ່ຮູ້ຕົວ ແລະ ສາມາດຜ່ານປະສົບການທີ່ບໍ່ດີທຸກຮູບແບບເຫຼົ່ານີ້ໄປໄດ້.

 

8. ມີສ່ວນໃນການພັດທະນາປະເທດຊາດ

          ລາຍໄດ້ຂອງມະນຸດເງິນເດືອນນັ້ນບໍ່ສາມາດປົກປິດ ຫຼື ຫຼີກລ່ຽງທີ່ມາຂອງລາຍໄດ້ໃນແຕ່ລະເດືອນໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ກົມພາສີອາກອນຈຶ່ງບໍຈໍາເປັນຈະຕ້ອງໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຕ້ອງກວດສອບ ແລະ ສາມາດຈັດເກັບພາສີຈາກເຮົາໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ເຊິ່ງຖ້າເວົ້າເຖິງພະນັກງານເງິນເດືອນກໍລ້ວນແລ້ວແຕ່ເປັນພາກສ່ວນທີ່ສໍາຄັນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອໂຄງການທັງຫຼາຍຂອງລັດຖະບານ.

 

9. ໄດ້ພົບປະ ແລະ ຮູ້ຈັກກັບຜູ້ຄົນຫຼາຍຮູບແບບ

          ໃນການເຮັດວຽກຕ່າງໆແມ່ນມີໂອກາດສູງທີ່ໄດ້ຮູ້ຈັກ ແລະ ພົບປະກັບເພື່ອນຮ່ວມງານຕ່າງພະແນກ ເຊິ່ງແຕ່ລະຄົນກໍມີຄວາມຮູ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ແລະ ຄົນປະເພດເຫຼົ່ານີ້ຈະເປັນເຄືອຂ່າຍທີ່ຊ່ວຍຊຸກຍູ້ ແລະ ເປັນທີ່ປຶກສາທີ່ດີໃຫ້ກັບເຮົາໄດ້ໃນອະນາຄົດຕໍ່ໜ້າ.

 

10. ເບື່ອກໍລາອອກ

          ຖ້າຫາກມື້ໜຶ່ງເຈົ້າໄປຈຸດທີ່ຢູ່ຕົວບໍ່ໄປບໍ່ມາກັບສິ່ງທີ່ເຮັດ ຫຼື ຮູ້ສຶກເບື່ອໜ່າຍກັບບັນຍາກາດແບບເກົ່າຊໍ້າໄປຊໍ້າມາ ກັບບັນຫາ ແລະ ວຽກເກົ່າໆ ທີ່ຕ້ອງພົບພໍ້ຢູ່ຕະຫຼອດ ພຽງແຕ່ເຈົ້າຍື່ນໃບຂໍລາອອກນັ້ນໄປແລ້ວມາຊອກຫາວຽກບ່ອນໃໝ່ທີ່ສະຫງົບຫຼາຍຂຶ້ນ, ໃກ້ທີ່ຢູ່ ແລະ ເດີນທາງໄປມາສະດວກຂຶ້ນ ລວມໄປເຖິງໄດ້ຄ່າຕອບແທນທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນ ຫຼື ໄດ້ຮັບວຽກທີ່ທ້າທ້າຍຂຶ້ນ ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ.

 

 

ທີ່ມາ: jobbkk.com

Tags:

Share on your timeline:


ac_unit Our Sponsored

Leaving your resume

Create your Resume , we'll let employers find your resume so that will increase your opportunity to get job

mode_edit Create Now