assessment ໝວດຂໍ້ມູນ

person CEO Interview

assignment Article

 • assignment CEO Interview

  ບຸກຕະຫຼາດ Social Network ແນວໃດໃຫ້ໄດ້ຜົນ

  timer 06/02/2019

  "ເງິນ" ບໍ່ແມ່ນປັດໄຈຫຼັກໃນການເຮັດທຸລະກິດ

  timer 07/02/2019

  10 ພະຍາດທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ພະນັກງານລັດ ແລະ ເອກະຊົນ

  timer 07/02/2019

  ບົດສໍາພາດ:​ ທ່ານ ວັນນະເລດ ພິມພະຈັນ ຜູ້ຈັດການ ບໍລິສັດ BigBlue Agency Laos

  timer 06/02/2019

  7 ຄວາມສ່ຽງທີ່ຕ້ອງພົບເມື່ອຕັດສິນໃຈເຮັດວຽກ Freelance

  timer 02/02/2019

  ສະໝັກວຽກບໍ່ຜ່ານ 7 ສິ່ງທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ພາດ

  timer 02/02/2019

  ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ຈັນທະວົງ ພາມີສິດ ຜູ້ບໍລິຫານ ຮ້ານຄໍາພູວົງ

  timer 06/02/2019

  ວິທີນໍາສະເໜີຕົນເອງເພື່ອຕອບໂຈດໃນການສໍາພາດວຽກ

  timer 31/01/2019

  5 ວິທີພັດທະນາຕົນເອງໃຫ້ເຮັດວຽກແບບມືອາຊີບ

  timer 29/01/2019

  ການແຕ່ງຕົວໃຫ້ສະຫຼາດໃນມື້ເລີ່ມເຮັດວຽກໃໝ່

  timer 28/01/2019