ບົດສຳພາດ ທ່ານ ເດຊາ ລາດຊະວົງ ເຈົ້າຂອງຮ້ານ ສາຍລົມເຢັນ ຄາເຟ

timer

remove_red_eye 2,169 views


cvConnect.la - ບົດສຳພາດ ທ່ານ ເດຊາ ລາດຊະວົງ ເຈົ້າຂອງຮ້ານ ສາຍລົມເຢັນ ຄາເຟ

 ຮ້ານ Sailomyen café  & Hostel

 1. ແນະນຳຕົວເອງໃນຖານະເຈົ້າຂອງຮ້ານ?

ທ່ານ ເດຊາ ລາດຊະວົງ ອາຍຸ 29 ປີ , ກ່ອນທີ່ຈະມາເປັນ ຮ້ານ Saiomyen café   & Hostel ແຕ່ກ່ອນເຄີຍເປັນບ້ານພັກມາແຕ່ປີ 1994 ແລ້ວມາຮອດ 2016-2017 ໄດ້ມີການປິດປັບປຸງ ໃຫ້ເໝາະສົມກັບຍຸກສະໄໝ

 1. ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃນການເປີດຮ້ານນີ້ຂື້ນມາ?  ເປີດໄດ້ດົນປານໃດແລ້ວ?  

ໂດຍສ່ວນຕົວຂອງທ່ານເດຊາ ເປັນຄົນມັກບັນຍາກາດຂອງຮ້ານຄາເຟ່ ແລະ ມັກລອງໄປຮ້ານຄາເຟ່ຕ່າງໆ ເລີຍເຫັນຄວາມເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເປີດຮ້ານຄ່າເຟ່ຢູ່ບ້ານພັກຂອງຕົນເອງ ຈຶ່ງໄດ້ມີການປັບປ່ຽນບ້ານພັກໃຫ້ມີທັງຄ່າເຟ່ ລວມໃນສະຖານທີດຽວກັນ. ເຊິ່ງຫຼັງຈາກທີ່ມີການປັບປຸງແຕ່ປີ 2017 ຈາກບ້ານພັກທີ່ມີຊື່ວ່າ Sailomyen ມາເປັນ Sailomyen Café & Hostel ມາຮອດປະຈຸບັນຮ້ານເປີດມາໄດ້ 2 ປີແລ້ວ

 1. ກຸ່ມລູກຄ້າແມ່ນກຸ່ມປະເພດໃດ  ? ຊ່ອງໃນການໂປຣໂໝດຮ້ານ ?

ສະໄໝກ່ອນເນື່ອງຈາກຮ້ານຢູ່ໃກ້ຕະຫຼາດເຊົ້າ ກຸ່ມລູກຄ້າຈະແມ່ນຄົນຕ່າງແຂວງທີ່ຂຶ້້ນມານະຄອນຫຼວງແລ້ວມາຊື້ເຄື່ອງຢູ່ຕະຫຼາດເຊົ້າເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ ແຕ່ປັດຈຸບັນກຸ່ມລູກຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ຈະແມ່ນຄົນຕ່ງປະເທດທີ່ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການຫຼາຍ.

 • ບ້ານພັກຂອງເຮົາແມ່ນໄດ້ເຮົາຄວາມນິຍົມຫຼາຍຈາກຕ່າງປະເທດໂດຍສະເພາະ ເວບໄຊຈອງທີ່ພັກຕ່າງໆ ເຊິ່ງນັກທ່ອງທ່ຽວສ່ວນຫຼາຍຮູ້ຈັກເຮົາຜ່ານເວບໄຊ
 1. ຍົກໃຫ້ເຫັນຕົວຢ່າງອຸປະສັກທີ່ເຮົາພົບພໍ້ໃນການເຮັດທຸລະກິດ ແລະວິທີແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ

ປັນຫາແມ່ນເລື່ອງການຈັດການພາຍໃນຮ້ານແລະບ້ານພັກ ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີປະສົບການໃນການບໍລິີຫານ ເລີຍເຮັດໃຫ້ເກີດອຸປະສັກໃນດ້ານຕ່າງໆ . ເຊິ່ງທ່ານເດຊາ ໄດ້ມີການແກ້ໄຂໂດຍການຈັດລະບົບໃໝ່ໂດຍການນຳໃຊ້ໂປແກຣມເພື່ອບັນທຶກຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ເພະາໃນເມື່ອກ່ອນໃຊ້ການຈົດຂຽນບັນທຶກຂໍ້ມູນ ເຮັດໃຫ້ການບໍລິຫານຊັກຊ້າ ແລະ ບໍໄດ້ດີຢ່າງທີ່ຄວນ

 1. ການວາງແຜນໃນອະນາຄົດແມ່ນແນວໃດ?
 2. Sailomyen café  & Hostel ໃຫ້ກວ້າງອອກໄປໂດຍການເປີດເຟຣນຊາຍ ເນື່ອງຈາກໃນຕອນນີ້ທາງຮ້ານໄດ້ມີການຈັດລະບົບໃຫ້ມີຄວາມໝັ່້ນຄົງ ແລະ ຊອກຫາທາງແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆ ເພື່ອຄວບຄຸມຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ເພາະທຸລະກິດ café & Hostel ກຳລັງເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈຂອງຫຼາຍຄົນ . ຄົນທີ່ກຳລັງຈະເຮັດທຸລະກິດສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນມັກຈະເຮັດໄປຕາມກະແສໂດຍບໍ່ມີການວາງແຜນລ່ວງໜ້າ ຫຼື ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ຫຼາຍທີ່ຈະເຮັດທຸລະກິດນັ້ນໆ ເຊິ່ງເປັນເຫດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງ. ຖ້າຖາມວ່າທຸລະກິດທີ່ເຮັດໃນຕອນນີ້ສ່ຽງບໍ່ ແນ່ນອນຢູ່ແລ້ວວ່າສ່ຽງ ແຕ່ຖ້າເຮົາມີຈັດລະບົບທີ່ດີ  ອີກບໍ່ດົນ Sailomyen café  & Hostel ຈະເປີດເຟຣນຊາຍແນ່ນອນ
 3. ຫຍັງຝາກເຖິງຄົນທີ່ກຳລັງເຮັດທຸລະກິດ ຫຼື ວາງແຜນຈະເຮັດທຸລະກິດ?

 ແນະນຳສຳລັບຄົນທີ່ກຳລັງຈະເຮັດທຸລະກິດ ແມ່ນໃຫ້ສຶກສາກ່ອນວ່າ ເຮົາມັກເຮັດທຸລະກິດນີ້ບໍ່, ຖ້າເຮັດທຸລະກິດໄປແລ້ວພົບບັນຫາ ເຮົາຢາກຈະດຳເນີນທຸລະກິດຕໍ່ບໍ ຫຼື ລອງສະໝັກເປັນພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບທຸລະກິດນັ້ນໆກ່ອນ ເຮົາຈະຮູ້ໂລດວ່າເຮົາມັກ ຫຼື ບໍ່ມັກທີ່ຈະເຮັດທຸລະກິດນີ້

ເຊີນຊວນລູກຄ້າໃຫ້ມາໃຊ້ ບໍລິການຮ້ານເຮົາ

ສຳລັບຄົນໃນນະຄອນຫຼວງຢາກໃຫ້ລອງມາສຳຜັດກັບບັນຍາກາດຮ້ານຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ກິ່ນອາຍຂອງກາເຟ ພ້ອມທັງມີເຄື່ອງດື່ມຫຼາກຫຼາຍປະເພດ ເຊັ່ນ ກາເຟ , ຊາຂຽວ ແລະ ຍັງມີອາຫານວ່າງຫຼາກຫຼາຍເມນູພ້ອມໃຫ້ທ່ານໄດ້ລອງຊິມ. ສຳລັບ ຄົນທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງ ຫຼື ນັກທ່ອງທ່ຽວສາມາດມາພັກໄດ້ເຊິ່່ງຫ້ອງນອນເຮົາຈະແບ່ງເປັນ 2 ປະເພດຄຶ: ປະເພດຫ້ອງທີ່ນອນລວມກັນຫຼາຍຄົນ ແລະ ຫ້ອງນອນແບບສ່ວນຕົວ ພ້ອມທັງຄວາມສະດວກສະບາຍຕ່າງໆທີ່ພ້ອມໃຫ້ບໍລິການທຸກໆທ່ານ.

 

Tags: #ເດຊາ ລາດສະວົງ #ສາຍລົມເຢັນ ຄາເຟ #ເຟຣນຊາຍ # ຮ້ານ Sailomyen café  & Hostel

Share on your timeline:


Popular article:

ບົດສຳພາດ: ທ່ານ ຢາສຸໂອະ ພິລາພັນເດຊ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສຳພາດ: ທ່ານ ຢາສຸໂອະ ພິລາພັນເດຊ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການ ບໍລິສັດ ລາວໂຕໂຢຕ້າ ບໍລິການ ຈຳກັດ

timer


ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ກິຣິຍາ ບັນຈົງພັກດີ ຫົວໜ້າບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາ ບໍລິສັດ ຫຍ້າສີຟ້າ BlueGrass Design Group - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ກິຣິຍາ ບັນຈົງພັກດີ ຫົວໜ້າບໍລິຫານ ແລະ ພັດທະນາ ບໍລິສັດ ຫຍ້າສີຟ້າ BlueGrass Design Group

timer


ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ກິພອນ ວົງສະຫວັດ ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວລາວເຊັນເຊັສ - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ກິພອນ ວົງສະຫວັດ ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ທ່ອງທ່ຽວລາວເຊັນເຊັສ

timer


ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ຄໍາພະໄພວັນ ວົງໄຊ ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ ບໍລິສັດ ລາວອຸດສາຫະກໍາ ກະສິກໍາ ຈໍາກັດ - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ຄໍາພະໄພວັນ ວົງໄຊ ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ ບໍລິສັດ ລາວອຸດສາຫະກໍາ ກະສິກໍາ ຈໍາກັດ

timer


ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ບຸນນະຜົນ ອິນທະຊຸມ ອໍານວຍການ ME SHOP - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ບຸນນະຜົນ ອິນທະຊຸມ ອໍານວຍການ ME SHOP

timer


ບົດສໍາພາດ: Mr Giuseppe PERUZZI (Pino) ເຈົ້າຂອງຮ້ານ Villa Opera Italiane Cuisine & 1931 Bar - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: Mr Giuseppe PERUZZI (Pino) ເຈົ້າຂອງຮ້ານ Villa Opera Italiane Cuisine & 1931 Bar

timer


ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ນາງ ຈາລີ່ ລັດຕະນະວົງ ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ ເສື່ອນອນ ດາວເພັດ - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ນາງ ຈາລີ່ ລັດຕະນະວົງ ຜູ້ຈັດການທົ່ວໄປ ເສື່ອນອນ ດາວເພັດ

timer


ບົດສຳພາດ: ທ່ານ ຫຸມດາວເພັດ ອິນທະລາດ ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານທຸລະກິດໂຮງງານນໍ້າດື່ມພຽວເລ່ - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສຳພາດ: ທ່ານ ຫຸມດາວເພັດ ອິນທະລາດ ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານທຸລະກິດໂຮງງານນໍ້າດື່ມພຽວເລ່

timer


ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ສົມບູນ ແກ້ວວິມານ ຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານ ZEUS - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ສົມບູນ ແກ້ວວິມານ ຜູ້ຈັດການຮ້ານອາຫານ ZEUS

timer


ບົດສໍາພາດ: ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ວິທະຍາໄລ ເຄວສ ແລະ ທິບວາລີ - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ຮອງຜູ້ອໍານວຍການ ວິທະຍາໄລ ເຄວສ ແລະ ທິບວາລີ

timer


ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ພົງປຣະເສີດ ກັນລະຍາ ປະທານບໍລິສັດ Bazaar-B Cash & Carry - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ພົງປຣະເສີດ ກັນລະຍາ ປະທານບໍລິສັດ Bazaar-B Cash & Carry

timer


ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ວິສະນຸພອນ ແສງພົມເພັດ ເຈົ້າຂອງຮ້ານ LOKO Clothing - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ວິສະນຸພອນ ແສງພົມເພັດ ເຈົ້າຂອງຮ້ານ LOKO Clothing

timer


ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ອຸໄທ ໄຊອຸດົມ C.T.O ແລະ ເປັນຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ບໍລິສັດ ລາວໄອທີພັດທະນາ ຈໍາກັດ ຫຼື Lao IT Dev Co., Ltd - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ອຸໄທ ໄຊອຸດົມ C.T.O ແລະ ເປັນຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງ ບໍລິສັດ ລາວໄອທີພັດທະນາ ຈໍາກັດ ຫຼື Lao IT Dev Co., Ltd

timer


ບົດສໍາພາດ : ທ່ານ ຄໍາມີ ດວງສະຫວັນ ເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານ Retro - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ : ທ່ານ ຄໍາມີ ດວງສະຫວັນ ເຈົ້າຂອງຮ້ານອາຫານ Retro

timer


ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ກາຣຸນ ຫຼວງໂຄດ ເຈົ້າຂອງຮ້ານ Bakery by Boris - cvConnect Find Jobs in Laos

ບົດສໍາພາດ: ທ່ານ ກາຣຸນ ຫຼວງໂຄດ ເຈົ້າຂອງຮ້ານ Bakery by Boris

timer


ຮຽນບໍ່ເກັ່ງ ເກຮດບໍ່ດີ ແຕ່ຫາວຽກດີໆໄດ້ຄືກັນ - cvConnect Find Jobs in Laos

ຮຽນບໍ່ເກັ່ງ ເກຮດບໍ່ດີ ແຕ່ຫາວຽກດີໆໄດ້ຄືກັນ

timer


ເປັນຫຍັງນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ Start ເງິນເດືອນບໍ່ເທົ່າກັນ - cvConnect Find Jobs in Laos

ເປັນຫຍັງນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ Start ເງິນເດືອນບໍ່ເທົ່າກັນ

timer


pageview Read more