BigTree convenience store

ນັກກົດໝາຍທຸລະກິດ

BigTree convenience store

Find all jobs of BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ອາມອນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 1 monthago

date_range 01/10/2022 to 30/11/2022


Company Industry

BigTree ຮ້ານສະດວກຊື້ຍຸກໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ 4 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Job Description:

ບໍລິສັດ ບິກທຣີ ການຄ້າ ຈໍາກັດ ມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ01ຕໍາແໜ່ງດັ່ງນິ້:

ພະນັກງານ ນັກກົດໝາຍທຸລະກິດ

➢ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:

- ບໍ່ຈໍາກັດເພດ

- ອາຍຸ 25ປີ - 40ປີ

- ມີປະສົບການ3ປີ ຂື້ນໄປ

- ເຮັດວຽກປະຈໍາຢູ່ບໍລິສັດ

- ວຸດທິການສຶກສາຈົບກົດໝາຍຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ໃນສາຂາກົດໝາຍ

- ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ ເປັນຢ່າງດີ

- ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫ້າວຫັນ ໃນການເຮັດວຽກ

- ມີມະນຸດສໍາພັນທີ່ດີ,ອັດທະຍາໄສດີ ແລະ ເປັນຄົນຕົງຕໍ່ເວລາ

- ສາມາດເຮັດວຽກ ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້,ເຮັດວຽກເປັນທີມ,ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້ 

➢ ໜ້າວຽກທີ່ຮັບຜີດຊອບດັ່ງນີ້:

- ດູແລກົດໝາຍທຸລະກິດພາຍໃນບໍລິສັດ

- ດູແລເອກກະສານທຸລະກິດພາຍໃນບໍລິສັດ

 - ດູແລກວດສອບຮ່າງສັນຍາ ແລະ ເອກກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- ເຮັດຮ່າງສັນຍາຕ່າງໆກ່ຽວກັບກົດໝາຍ ແລະ ພົວພັນແລ່ນເອກກະສານທາງພາກລັດ

- ຊ່ວຍເຈລະຈາແກ້ໄຂປັນຫາສະເພາະໜ້າໄດ້

- ເຮັດວຽກຕາມໜ້າທີ່ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ

- ມີຄວາມຮັບຜີດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າວຽກແລະເມື່ອມີປັນຫາຄວນແກ້ໄຂສະເພາະໜ້າ

➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດ1ຊຸດ  

- ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ

- ໃບກວດສຸຂະພາບ

- ໃບສັກຢາຄົບ 3ເຂັມ

-ໃບແຈ້ງໂທດ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

30/11/2022