assessment ໝວດຂໍ້ມູນ

person CEO Interview

assignment Article

 • assignment CEO Interview

  Tag:

  #ເຮັດວຽກ

  ຮຽນບໍ່ເກັ່ງ ເກຮດບໍ່ດີ ແຕ່ຫາວຽກດີໆໄດ້ຄືກັນ

  timer 10/04/2019

  Work-Life Balance ປັບແນວຄິດເພື່ອສົມດຸດຊິວິດກັບການເຮັດວຽກ

  timer 06/04/2019

  15 ບົດຮຽນໃນໂລກຂອງການເຮັດວຽກຈະສອນເຈົ້າ

  timer 05/04/2019

  15 ບົດຮຽນໃນໂລກຂອງການເຮັດວຽກຈະສອນເຈົ້າ

  timer 05/04/2019

  15 ບົດຮຽນໃນໂລກຂອງການເຮັດວຽກຈະສອນເຈົ້າ

  timer 05/04/2019

  5 ເທັກນິກເພື່່ອເພີ່ມສະມາທິໃນການເຮັດວຽກ

  timer 04/04/2019

  5 ເທັກນິກເພື່່ອເພີ່ມສະມາທິໃນການເຮັດວຽກ

  timer 04/04/2019

  ເຄັດບໍ່ລັບ ໃນການເລີມຕົ້ນເຮັດວຽກໃໝ່ເທື່ອທຳອິດ

  timer 02/04/2019

  6 ຂໍ້ຄິດກ່ອນສະໝັກວຽກສໍາລັບເດັກຈົບໃໝ່

  timer 29/03/2019

  ເຄັດບໍ່ລັບ ໃນການເລີ່ມເຮັດວຽກຄັ້ງທໍາອິດ

  timer 27/03/2019

  ເຮັດແນວໃດໃຫ້ມີຄວາມສຸກໃນບ່ອນເຮັດວຽກ

  timer 26/03/2019

  5 ກົນລະຍຸດສ້າງຄວາມໂດດເດັ່ນໃນບ່ອນເຮັດວຽກ

  timer 25/03/2019

  5 ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນເຮັດ​ໃນ​ບ່ອ​ນ​ເຮັດ​ວຽກ

  timer 23/02/2019

  ເປັນຫຍັງພະນັກງານຈຶ່ງລາອອກຈາກວຽກທີ່ເຮັດຢູ່

  timer 21/02/2019

  timer 01/01/1970