BigTree convenience store

ພະນັກງານ Cashier (ແຄັດເຊຍ) ກະແລງຈໍານວນ3ຕໍາແໜ່ງ 

BigTree convenience store

location_on ບ້ານ ໜອງໜ່ຽງ,ບ້ານເມືອງນ້ອຍ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ແລະ ບ້ານສາຍລົມ ເມືອງຈັນທະບູລີ ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

mode_edit ກະລຸນາສ້າງບັນຊີປະຫວັດຂອງທ່ານກ່ອນຈຶ່ງຈະສາມາດສົ່ງຟອມເພື່ອ "ສະໝັກວຽກນີ້" ໄດ້


Create Resume

Create your Resume , we'll let employers find your resume so that will increase your opportunity to get job

mode_edit Create Now