Anousith Logistics CO.,LTD

ນັກອອກແບບ UX/UI 

Anousith Logistics CO.,LTD

Find all jobs of Anousith Logistics CO.,LTD

location_on ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 3 weekago

date_range 25/08/2021 to 30/09/2021


Company Industry

Job Description:

 ບໍລິສັດ Anousith Logistics ຕ້ອງການຮັບສະໝັກ  ນັກອອກແບບ UX/UI    1 ຕໍາແໜ່ງ

    ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງ:
 1. ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບຂົນສົ່ງ ແລະ ແອັບ ໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ໃຫ້ມີທີມຊັບພອດທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ ບັນຫາຕ່າງໆຂອງລະບົບ
 2. ເທັກໂນໂລຢີໃນການພັດທະນາແມ່ນຈະເນັ້ນປະສິດຕິພາບເຊັ່ນ: App (ໃຊ້ Flutter ຫຼື React native), Web (ໃຊ້ React js) ຖານຂໍ້ມູນ: Mongodb

 ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກໃນແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງ:  

1. ນັກອອກແບບ UX/UI (ເງິນເດືອນ 250 - 300 USD)
- ເພດ: ຍິງ ຫຼື ຊາຍ  
- ອາຍຸ: 23 ປີ ຂຶ້ນໄປ
- ມີປະສົບການເຮັດວຽກໃນສາຍດັ່ງກ່າວ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ ຂຶ້ນໄປ
- ມີຄວາມຮູ້ໃນການອອກແບບເວັບໄຊສ ແລະ ແອັບມືຖືເປັນຢ່າງດີ
- ສາມາດອອກແບບ Pototype ໃຫ້ທີມພັດທະນາໄດ້ດີ (Adobe XD, Figma, Sketch)
- ມີຄວາມຮູ້ເລື່ອງການເຮັດວຽກຂອງລະບົບຕ່າງໆ

 ເວລາເຮັດວຽກ: 08:00 - 17:30ໂມງ (ຈັນ-ເສົາ)
 ເອກະສານສະໝັກວຽກປະກອບມີ: ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ໃບຄໍ້າປະກັນ, ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ/ສໍາມະໂນຄົວ, ສໍາເນົາໃບປະກາດ, ສໍາເນົາໃບຄະແນນ, ສໍາເນົາໃບຜ່ານງານ 
 ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ປະສົບການດັ່ງຂ້າງເທິງນັ້ນ ທີ່ສົນໃຈສະໝັກສາມາດຕິດຕໍ່ມາໄດ້ທີ່ເບີ: 
020 2308 2220 / 020 5546 6376 (ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ) ໃນວັນ ແລະ ເວລາລັດຖະການ.
 ຫຼື ຍື່ນເອກະສານໃດ້ ບໍລິສັດ Anousith Logistics  ສາຂາຕານມີໄຊ ເມືອງໄຊທານີ ເເຂວງນະຄອນຫຼວງ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

30/09/2021