Anousith Logistics CO.,LTD

ພະນັກງານບຸກຄາລາກອນ

Anousith Logistics CO.,LTD

Find all jobs of Anousith Logistics CO.,LTD

location_on ບ້ານ ໂຊກໄຫ່ຍ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ເເຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 3 weekago

date_range 01/09/2022 to 30/09/2022


Company Industry

Job Description:

ບໍລິສັດ ອານຸສິດ ໂລຈິສຕິກ ຈຳກັດ

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຕຳແໜ່ງ ບຸກຄາລາກອນ  1 ຕໍາແໜ່ງ

ປະຈໍາຢູ່ສູນໂຊກໃຫຍ່ ບ້ານໂຊກໃຫຍ່ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 
ໜ້າທີ່:

1.ຮັບພະນັກງານ
2.ຕິດຕາມການມາວຽກຂອງພະນັກງານ,​ ການນຸ່ງຖື, ການລາພັກຕ່າງໆ
3.ຕິດຕາມການອານາໄມຂອງພະນັກງານອານາໄມ ,​ຕິດຕາມການຈັດສັນພື້ນທີ່ບ່ອນຈອດລົດ
4.ຕິດຕາມຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍພາຍໃນສູນຄັດແຍກ
5.ປະສານງານວຽກງານຕ່າງທັງພາຍໃນ ແລະ ພາຍນອກ 
6.ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມ, ສະຫຼຸບລາຍງານປະຈຳອາທິດ ແລະ ປະຈຳເດືອນໃຫ້ຫົວໜ້າບຸກຄະລາກອນ 
7.ນອກເໜືອຈາກວຽກດັ່ງກ່າວແລ້ວ, ຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດຕາມການມອບໝາຍຂອງຫົວໜ້າພະເເນກ
ເງື່ອນໄຂສະໝັກວຽກ:
ເພດຊາຍ ອາຍຸ 23 ປີຂຶ້ນໄປ
ເຮັດວຽກ 8:30-17:30 ອາທິດໜຶ່ງພັກ 1 ມື້
ລະດັບການສຶກສາ: ຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ໃນ ສາຂາ ບໍລິຫານ ສາຂາກົດໝາຍ ແລະ ສາຂາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
ມີປະສົບການເຮັດວຽກ ໃນຂະແໜງດັ່ງກ່າວ 1 ປີ ຂຶ້ນໄປ
ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ດ້ານພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິ້ວເຕີ ( Word, Excel and Power point )
 ,ມີທັກສະການສື່ສານທີ່ດີ, ມີຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້
 ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ, ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້ 
ເອກະສານປະກອບມີ: ແບບຟອມສະໝັກວຽກຂອງບໍລິສັດ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່, ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ, ໃບຮັບປະກັນ ( ເບີ ເເລະ ບັດປະຈໍາຕົວຜູ້ຮັບປະກັນ ), ສໍາເນົາໃບປະກາດ/ໃບຄະເເນນ/ໃບຜ່ານງານ, ສໍາເນົາໃບສັກວັກຊີນ COVID-19, ໃບແຈ້ງໂທດ, ໃບຢັ້ງຢືນສຸຂະພາບ.
(ເອກະສານທີ່ຍື່ນແລ້ວບໍ່ສາມາດຖອນຄືນໄດ້)
ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ຄືດັ່ງຂ້າງເທິງນັ້ນ ທີ່ສົນໃຈສະໝັກສາມາດຕິດຕໍ່ມາໄດ້ທີ່ເບີ:
 020 2308 2220 / 020 5546 6376 (ຝ່າຍບຸກຄາລາກອນ) ໃນວັນ ແລະ ເວລາລັດຖະການ.

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

30/09/2022