Anousith Logistics CO.,LTD

ພະນັກງານຂັບລົດ

Anousith Logistics CO.,LTD

Find all jobs of Anousith Logistics CO.,LTD

location_on ບ້ານ ໂຊກໄຫ່ຍ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 1 monthago

date_range 19/04/2022 to 30/06/2022


Company Industry

Job Description:

ບໍລິສັດ Anousith Logistics ຮັບສະໝັກພະນັກງານ:
ຕຳແໜ່ງ: ພະນັກງານຂັບລົດ ປະຈໍາສູນໂຊກໄຫ່ຍ ຫາ ຕ່າງເເຂວງ

ໜ້າທີ່: ຂັບລົດ ກະຈາຍເຄື່ອງ ຈາກສູນນະຄອນຫຼວງ ລົງແຕ່ລະສູນຄັດເເຍກຕາມຂອບເຂດທີ່ຮັບຜິດຊອບເຖີງຈຸດໝາຍປາຍທາງ

 ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:
- ເພດ (ຊາຍ)
- ອາຍຸ 25- 45 ປີ 
- ມີປະສົບການໃນການຂັບລົດ 3ປີຂຶ້ນໄປ, ມີຄວາມຊໍານານ ໃນເສັ້ນທາງ ທີ່ຕົນເອງຈະສະໝັກ ແລະ ສາມາດຂັບລົດ 6 ລໍ້ ຂຶ້ນໄປໄດ້
- ເປັນຄົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າວຽກ ແລະ ສາມາດຍົກຍໍເຄື່ອງໜັກໄດ້
- ມີຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມ

 ເອກະສານສະໝັກວຽກປະກອບມີ:

- ແບບຟອມບໍລິສັດ
- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 
- ໃບຄໍ້າປະກັນ
- ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ/ສໍາມະໂນຄົວ
- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ຜູູ້ຄໍ້າປະກັນ
- ສໍາເນົາບັດປະຈໍາຕົວ/ສໍາມະໂນຄົວ ຂອງ ຜູ້ຄໍ້າປະກັນ
- ສໍາເນົາໃບຜ່ານງານ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນຜ່ານໂຮງຮຽນສອນຂັບລົດ
- ສໍາເນົາໃບຂັບຂີ່ ຫ້ອງ C ຂື້ນໃປ
- ສໍາເນົາໃບສັກວັກຊີນ COVID-19

 ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ປະສົບການດັ່ງຂ້າງເທິງນັ້ນ ທີ່ສົນໃຈສະໝັກສາມາດຕິດຕໍ່ມາໄດ້ທີ່ເບີ:020 2308 2220/020 5546 6376 (ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ) ໃນວັນ ແລະ ເວລາລັດຖະການ.

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ    ບ້ານ ໂຊກໄຫ່ຍ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ເເຂວງ ນະຄອນຫຼວວຽງຈັນ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

30/06/2022