Anousith Logistics CO.,LTD

ພະນັກງານບໍລິການລູກຄ້າປະຈໍາສາຂາ ຫຼັກ21,ໂນນສະຫວ່າງ,ໜອງດ້ວງ

Anousith Logistics CO.,LTD

Find all jobs of Anousith Logistics CO.,LTD

location_on ບ້ານ ໂພນໄຊ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 1 monthago

date_range 18/04/2022 to 30/06/2022


Company Industry

Job Description:

ບໍລິສັດ Anousith Logistics ຮັບສະໝັກພະນັກງານຕຳແໜ່ງ:
 ພະນັກງານບໍລິການລູກຄ້າ ປະຈໍາສາຂາ

1. ຫລັກ21        2  ຕໍາເເຫນ່ງ 
2. ໂນນສະຫວ່າງ  2 ຕໍາແຫນ່ງ
3. ຫນອງດ້ວງ    1 ຕໍາເເຫນ່ງ
 ໜ້າທີ່:
- ຕ້ອນຮັບລູກຄ້າທີ່ເຂົ້າມາໃຊ້ບໍລິການ
- ລົງບັນຊີລາຍຈ່າຍປະຈຳວັນ
- ຮັບເຄື່ອງຈາກລູກຄ້າທີ່ມາໃຊ້ບໍລິການ
 ເງື່ອນໄຂສະໝັກວຽກ:
- ເພດ ຊາຍ ອາຍຸ 22 ປີຂຶ້ນໄປ
- ເຮັດວຽກ 8:00-17:30 ອາທິດໜຶ່ງພັກ 1 ມື້
- ລະດັບການສຶກສາ: ຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
- ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ດ້ານພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ (word, excel and power point)
- ມີທັກສະດ້ານການສົນທະນາ ແກ້ໄຂບັນຫາ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ
- ມີທັກສະໃນການໃຊ້ຄອມ, ຄີຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
- ເປັນຄົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ
 ເອກະສານສະໝັກວຽກປະກອບມີ: 
- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ຜູ້ຮັບປະກັນ
- ໃບຮັບປະກັນ ( ເບີເເລະບັດປະຈໍາຕົວຜູ້ຮັບປະກັນ )
- ໃບຂັບຂີ່ ( ຖ້າມີ )
- ໃບປະກາດ/ໃບຄະເເນນ/ໃບຜ່ານງານ
- ໃບສັກວັກຊີນ COVID-19
 ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ປະສົບການດັ່ງຂ້າງເທິງນັ້ນ ທີ່ສົນໃຈສະໝັກສາມາດຕິດຕໍ່ມາໄດ້ທີ່ເບີ: 
     020 2308 2220 /020 55466376 (ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ) ໃນວັນ ແລະ ເວລາລັດຖະການ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

30/06/2022


Job Status Available
Job Type Full-Time
Job Functions Customer Service / Receptionist

Create Resume

Create your Resume , we'll let employers find your resume so that will increase your opportunity to get job

mode_edit Create Now