Anousith Logistics CO.,LTD

Marketing Manager

Anousith Logistics CO.,LTD

Find all jobs of Anousith Logistics CO.,LTD

location_on ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 1 weekago

date_range 11/10/2020 to 01/11/2020


Company Industry

Job Description:

ຕໍາເເໜ່ງ: Marketing Manager

  ໜ້າທີ່:

  - ເຮັດໜ້າທີ່ໃນການລົງໄປຊອກເຊົ່າແຕ່ລະສາຂາໃນແຕ່ລະເຂດທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ

  - ເຮັດສັນຍາການເຊົ່າຕຶກ-ຫ້ອງການຕ່າງໆ

 ເງື່ອນໄຂສະໝັກວຽກ:

   - ອາຍຸ: 24 ປີຂື້ນໃປ

   - ລະດັບການສຶກສາ: ຊັ້ນສູງຂື້ນໃປ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

   - ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຄອມພິວເຕີ ( word, excel and power point )

   - ມີປະສົບການ 1 ປີຂຶ້ນໄປ

   - ມີທັກສະດ້ານການວາງແຜນ ແກ້ໄຂບັນຫາ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ

   - ເປັນຄົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ

   - ເງີນເດືອນ: ຂື້ນກັບຄວາມສາມາດ ( ແຈ້ງເວລາສໍາພາດ) 

   - ເບີໂທຕິດຕໍ່: 020 23082220 ຫຼື ກົດສະໝັກຜ່ານລິ້ງເລີຍ

   - ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ:  ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມຶອງ ຈັນທະບູລີ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

01/11/2020