BYD laos

ການຕະຫຼາດ

BYD laos

Find all jobs of BYD laos

location_on ບ້ານໂພນພະເນົາ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 3 weekago

date_range 16/07/2020 to 16/09/2020


Company Industry

Job Description:

ຕໍາເເໜ່ງ: Marketing

     ເງື່ອນໄຂສະໝັກວຽກ:

   - ອາຍຸ: 24 ປີຂື້ນໃປ

   - ລະດັບການສຶກສາ: ຊັ້ນສູງຂື້ນໃປ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

   - ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ດ້ານພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຈີນເປັນຢ່າງດີ

   - ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານຄອມພິວເຕີ ( word, excel and power point )

   - ມີປະສົບການດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ມີປະສົບການເປັນAdmin

   - ມີທັກສະດ້ານການວາງແຜນ ແກ້ໄຂບັນຫາ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ

   - ເປັນຄົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ

   - ເງີນເດືອນ: ຂື້ນກັບຄວາມສາມາດ ( ແຈ້ງເວລາສໍາພາດ) 

   - ເບີໂທຕິດຕໍ່: 020 95555048

   - ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ:  ບ້ານ ໂພນພະເນົາ ເມຶອງ ໄຊເສດຖາ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

16/09/2020