Panyathip advertising ບໍລິສັດ ປັນຍາທິບ

[Expired] ພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

Panyathip advertising ບໍລິສັດ ປັນຍາທິບ

Find all jobs of Panyathip advertising ບໍລິສັດ ປັນຍາທິບ

location_on ບ້ານ ສີສະຫວາດ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language Laos, English

timer Posted: 3 monthago

date_range 08/06/2020 to 15/06/2020


Company Industry

ບໍລິສັດ ປັນຍາທິບ ໂຄສະນາ ໄດ້ດຳເນີນກິດຈະການກ່ຽວກັບວຽກອອກແບບແລະເຮັດປ້າຍມາຕັ້ງແຕ່ປີ 2000 ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ. ດ້ວຍປະສົບການທີ່ໃຫ້ບໍລິການກ່ຽວກັບງານສື່ໂຄສະນາໃນລາວມາຫລາຍກວ່າ 17 ປິ ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ຮ່ວມງານກັບຫລາຍໆບໍລິສັດທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນລາວມາຫລາຍ ແລະ ໄດ້ມີການພັດທະນາທີມງານແລະອົງກອນຂອງເຮົາມາໂດຍຕະຫລອດ ແລະ ທັງໄດ້ສະສົມບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການໃນການເຮັດວຽກງານ ການອອກແບບ ແລະ ຜະລິດປ້າຍໂຄສະນາໃນທຸກຮູບແບບ.

Job Description:

ExpiredSalary

None.

Deadline

15/06/2020