LAO JAPAN SCHOOL

ພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

LAO JAPAN SCHOOL

Find all jobs of LAO JAPAN SCHOOL

location_on ບ້ານ ໂພສີ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 6 dayago

date_range 19/05/2020 to 31/05/2020


Company Industry

Job Description:

LAO JAPAN SCHOOL
ຮັບສະຫມັກພະນັກງານ
ໂຮງຮຽນລາວ-ຍີ່ປຸ່ນນໍາໃຊ້ຫລັກສູດຂອງກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ສອນໂດຍຄຸລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດເນັ້ນຫນັກວິທີການສອນ ແບບຍີ່ປຸ່ນນໍາໃຊ້ການຮຽນແບບປະຕິບັດຕົວຈິງ ແລະ ສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ເດັກຮັກການຮຽນດ້ວຍຕົນເອງ. ໂຮງຮຽນຈະເປີດດໍາເນີນການໃນ ເດືອນກັນຍາ 2020 ແລະ ຈະໄດ້ມີການເຝິກອົບຮົມຄູໃນໄວໆນີ້. ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຕ້ອງການຮັບສະຫມັກພະນັກງານຕາມເງື່ອນໄຂດັ່ງລຸ່ມນີ້:
ຄູລ້ຽງເດັກ 1 ຕໍາແຫນ່ງ
ຄູອະນຸບານ 3 ຕໍາແຫນ່ງ
ພະນັກງານຫ້ອງການ 1 ຕໍາແຫນ່ງ
- ວຸດທິການສຶກສາຈົບຊັ້ນປະລິນຍາຕີຂື້ນໄປໃນດ້ານການສິດສອນ ເບິ່ງແຍງເດັກ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
- ໃຊ້ພາສາລາວໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງເຫມາະສົມ ພ້ອມທັງສາມາດສື່ສານເປັນພາສາອັງກິດໄດ້, ແລະ ຖ້າໄດ້ພາສາ ຕ່າງປະເທດອື່ນຕື່ມ ຈະພິດຈາລະນາເປັນພິເສດ
- ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ມີມະນຸດສໍາພັນ ແລະ ທັກສະການສື່ສານທີ່ດີ
- ຮັກ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ດູແລເດັກນ້ອຍດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈຈາກມຸມມອງຂອງເດັກ
- ມີມາດຕະຖານການເຮັດວຽກ ແລະ ມັກຮຽນຮູ້ສິ່ງໃຫມ່ໆເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມສາມາດຂອງຕົນຢູ່ສະເຫມີ - ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດກິດຈະກໍາການຮ່ວມກັບທີມ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເພື່ອນຮ່ວມງານໄດ້
ທ່ານສາມາດສົ່ງໃບສະຫມັກຂອງທ່ານພ້ອມຊີວະປະຫວັດ,ໃບຜ່ານງານ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆທີ່ຈໍາເປັນມາຕາມທີ່ຢູ່ນີ້:
WhatsApp: 020 5663 6555 ຫຼື Email: info@laosjapanschool.com ຖະຫນົນ 13ເຫນືອ, ບ້ານໂພສີ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທລະສັບ: 020 5663 6555, ເວບໄຊທ໌: www.laosjapanschool.com

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

31/05/2020