Anousith Express co., LTD

Marketing EasyShop

Anousith Express co., LTD

Find all jobs of Anousith Express co., LTD

location_on Ban Phonsavang, Chanthabouly District, Vientiane Capital

language Language

timer Posted: 1 weekago

date_range 16/05/2020 to 06/06/2020


Company Industry

Job Description:

ຕໍາເເໜ່ງ: Marketing

   ໜ້າທີ່:

   - ເປັນການຕະຫຼາດລົງແນະນໍາຜະລິດຕະພັນຂອງທາງບໍລິສັດໃຫ້ລູກຄ້າ

   - ຕິດຕາມ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ

   - ພົວພັນລູກຄ້າ ແນະນໍາສາທິດຜະລິດຕະພັນໃຫ້ລຸກຄ້າຮັບຮູ້ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ໆຂອງບໍລິສັດ

   - ຊອກຫາລູກຄ້າໃຫ້ມາຮ່ວມກິດຈະການການຂົນສົ່ງນໍາບໍລິສັດເຮົາ

   ເງື່ອນໄຂສະໝັກວຽກ:

   - ເພດ: ຍິງ

   - ອາຍຸ: 22 ປີຂື້ນໄປ

   - ລະດັບການສຶກສາ: ຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

   - ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ດ້ານພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ ( word, excel and power point )

   - ມີປະສົບການດ້ານການຕະຫຼາດ ແລະ ມີປະສົບການເປັນ Admin ດູແລເພກ

   - ມີທັກສະທາງດ້ານການເຈລະຈາຕໍ່ລອງ ສາມາດນໍາສະເໜີຜະລິດຕະພັນຂອງບໍລິສັດ

   - ມີທັກສະດ້ານການວາງແຜນ ແກ້ໄຂບັນຫາ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ

   - ເປັນຄົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການຊອກຫາລູກຄ້າ

   - ເງີນເດືອນ: ຂື້ນກັບຄວາມສາມາດ ( ແຈ້ງເວລາສໍາພາດ) 

   - ເບີໂທຕິດຕໍ່: 020 23082220

     Email: hr@cvconnect.la

   - ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ຫ້ອງການອານຸສິດເອັກເພັສ ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມຶອງ ຈັນທະບູລີ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

06/06/2020