Anousith Express co., LTD

Call Center ( ພາກຄໍ່າ )

Anousith Express co., LTD

Find all jobs of Anousith Express co., LTD

location_on Ban Phonsavang, Chanthabouly District, Vientiane Capital

language Language

timer Posted: 1 weekago

date_range 10/02/2020 to 29/02/2020


Company Industry

Job Description:

ຕໍາເເໜ່ງ: Call Center( ພາກຄໍ່າ )

   ໜ້າທີ່:

   - ເປັນແອັດມີ້ນດູເເລເພກກ່ຽວກັບບໍລິການຂົນສົ່ງອາຫານ

   - ຕິດຕາມ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໜ້າໃຫ້ລູກຄ້າ

   - ຮັບອໍເດີ້ ແລະ ຈັດສາຍດ້ານການຂົນສົ່ງ

   ເງື່ອນໄຂສະໝັກວຽກ:

   - ເພດ: ຍີງ

   - ອາຍຸ: 22 ປີຂື້ນໃປ

  - ເຮັດວຽກ: ເວລາ 14:00-21:00 pm ອາທິດໜຶ່ງພັກ 1 ມື້

   - ລະດັບການສຶກສາ: ຊັ້ນສູງຂື້ນໃປ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

   - ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ດ້ານພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ ( word, excel and power point )

   - ມີປະສົບການເປັນAdminດູແລເພກ

   - ມີທັກສະດ້ານການສົນທະນາ ແກ້ໄຂບັນຫາ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ

   - ເປັນຄົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ

   - ເງີນເດືອນ: ຂື້ນກັບປະສົບການ

   - ເບີໂທຕິດຕໍ່: 030 5347919

     Email: hr@cvconnect.la

   - ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ຫ້ອງການອານຸສິດເອັກເພັສ ບ້ານ ໂພນສະຫວ່າງ ເມຶອງ ຈັນທະບູລີ ແຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

29/02/2020