ທີມງານຈັດຫາງານ CVCONNECT

Chef Western Thai

ທີມງານຈັດຫາງານ CVCONNECT

Find all jobs of ທີມງານຈັດຫາງານ CVCONNECT

location_on ບ້ານ ທາດຂາວ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ແຂວງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 2 weekago

date_range 03/02/2020 to 20/02/2020


Company Industry

ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ ຄືພະແນກໜຶ່ງຂອງບໍລິສັດເຮົາຈະເຮັດໜ້າທີ່ຈັດຫາຄົນໃຫ້ກັບບໍລິສັດຕ່າງໆທີ່ເປັນລູກຄ້າເຮົາ ສະນັ້ນໃຜທີ່ສະໝັກວຽກຕຳແໜ່ງນີ້ໝາຍເຖິງຈະໄດ້ເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດອື່ນບໍ່ແມ່ນບໍລິສັດຊີວີຄອນເນັກໂດຍກົງ,  ໂດຍທ່ານສາມາດກົດສະໝັກວຽກຜ່ານເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາໄດ້ລຸ່ມນີ້

CVConnect recruitment team is a group of people at CVConnect company working together to hire for a new positions or positions within an organization. This may consist of two HR professionals, the entire office, or any number of individuals in between. Likewise, the location and practices of the recruitment team may vary.

ທ່ານສາມາດກົດສະໝັກວຽກຜ່ານເວັບໄຊຂອງພວກເຮົາໄດ້ລຸ່ມນີ້

you can submit your resume by click on "Apply for this job" button below

Job Description:

ຕໍາເເໜ່ງ: Chef Western Thai

ເຮັດວຽກ 18:00 - 23:30 ໂມງ ອາທິດ1ພັກ1ມື້.

ເງີນເດືອນ 20,000  ฿

ໜ້າວຽກ ແລະ ເງືອ່ນໄຂ:

  - ສາມາດເຮັດອາຫານໄທ ແລະ ອາຫານຢູໂຣບໄດ້.

  - ບໍ່ຈໍາກັດວຸດທິການສຶກສາ.

  - ມີຄວາມຮັກໃນວຽກບໍລິການ.

  - ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າທີ່.

  - ພ້ອມທີ່ຈະພັດທະນາ ແລະມີຄວາມດຸໝັ່ນໃນໜ້າວຽກ.

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

20/02/2020