BigTree convenience store

ຜູ້ຊ່ວຍຈັດຊື້

BigTree convenience store

Find all jobs of BigTree convenience store

location_on ບ້ານ ໜອງໜ່ຽງ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 6 dayago

date_range 19/10/2021 to 31/10/2021


Company Industry

BigTree ຮ້ານສະດວກຊື້ຍຸກໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ 4 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Job Description:

Company Description

BigTree Convenien store is opening 4 branches in Vientiane Capital, We are looking for staff to join our team many positions 

Job Description

Big tree conveniene store ຮັບສະໝັກພະນັກງານຕຳແໜ່ງ: ຜູ້ຊ່ວຍຈັດຊື້ 

ໜ້າທິ່

 -  ຊ່ວຍວຽກຜູ້ຈັດການໃນການຈັດຊື້ ແລະ ຊອກຫາແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງສິນຄ້າເພື່ອສະໜອງສິນຄ້າເຂົ້າຮ້ານ

-  ຊອກຫາວັດຖຸດິບໃນການປຸງແຕ່ງອາຫານເພື່ອສະໜອງໃຫ້ກັບຮ້ານຄ້າ

- ອອກຄຳສັ່ງຊື້ສິນຄ້າໃຫ້ແກ່ຮ້ານຄ້າຕ່າງໆ

- ເຮັດລາຍງານຍອດຂາຍ ແລະ ອັບເດດສິນຄ້າໃໝ່ເຂົ້າຮ້ານຕະຫຼອດເວລາ

- ກວດສອບໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າສິນຄ້າໝົດອາຍຸມື້ໃດ ແລະ ສັ່ງເພີ່ມເຕີມໃຫ້ຍອດຂາຍພຽງພໍຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການ

- ຕິດຕາມການສົ່ງມອບສິນຄ້າວ່າຕົງເວລາຫຼືບໍ່ ຕາມໃບສັ່ງຊື້

ເງື່ອນໄຂສະໝັກວຽກ

   -   ອາຍຸ 22 ປີຂຶ້ນໄປ

   -  ເຮັດວຽກ 8:00-17:00 ອາທິດໜຶ່ງພັກ 1 ມື້

  -  ປະສົບການ 1 ປີ ຂື້ນໄປ

  -  ລະດັບການສຶກສາ: ຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

   -  ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານ ດ້ານພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ ( word, excel  )

   -  ມີທັກສະດ້ານການສົນທະນາ ແກ້ໄຂບັນຫາ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ

   -  ເປັນຄົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້

ເອກະສານປະກອບມີ: 

            - ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ

            - ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່

            - ໃບຮັບປະກັນ

            - ໃບປະກາດ/ໃບຄະເເນນ/ໃບຜ່ານງານ

ສົນໃຈສະໝັກວຽກ  ແມ່ນສາມາດ ກົດສະໝັກຜ່ານລີ້ງທາງລຸ່ມນີ້

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

$100 to $200

Deadline

31/10/2021


Job Status Denied
Job Type Full-Time
Job Functions Purchasing / Supply Chain

Create Resume

Create your Resume , we'll let employers find your resume so that will increase your opportunity to get job

mode_edit Create Now

JOBS YOU MAY LIKE

pageview See more