ເລີ່ມເຮັດວຽກໃໝ່ເງິນເດືອນໜ້ອຍ ເຮັດແນວໃດດີ?

timer

remove_red_eye 681 views


cvConnect.la - ເລີ່ມເຮັດວຽກໃໝ່ເງິນເດືອນໜ້ອຍ ເຮັດແນວໃດດີ?

          ນັກສຶກສາທີ່ຈົບໃໝ່ຫຼາຍຄົນຄາດຫວັງວ່າ ເງືອນເດືອນກ້ອນທໍາອິດວາງໄວ້ຂ້ອນຂ້າງສູງ ເຖິງຈະບໍ່ເຄີຍມີປະສົບການການເຮັດວຽກມາກ່ອນກໍຕາມ ຫຼາຍຄົນຄິດຫາວິທີເພີ່ມເງິນເດືອນດ້ວຍການປ່ຽນບ່ອນເຮັດວຽກຕະຫຼອດ ເຊິ່ງມັນເປັນຄ່ານິຍົມທີ່ຜິດ ນອກນັ້ນຍັງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຖືກເບິ່ງວ່າເປັນຄົນທີ່ບໍ່ອົດທົນກັບວຽກທີ່ເຮັດ ມື້ນີ້ ຊີວີຄອນເນັກ ຂໍສະເໜີວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າເພີ່ມເງິນເດືອນໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ເຕີບໂຕໃນໜ້າທີ່ໄດ້ໄວ.

 

  • ພາສາທີ່ 3,4,5 ຕ້ອງໃຫ້ໄດ້

          ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວການຈ່າຍເງິນເດືອນຂອງແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບຖານເງິນເດືອນຂອງແຕ່ລະບໍລິສັດ ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຫາກເຈົ້າຫາກໍຮຽນຈົບ ບໍ່ມີປະສົບການເຮັດວຽກມາກ່ອນແຕ່ຢາກໄດ້ເງິນເດືອນຫຼາຍ ເຈົ້າຕ້ອງມີຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ພາສາທີ 3 ນອກຈາກພາສາອັງກິດ ກໍອາດເປັນພາສາຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ, ເກົາຫຼີ ຫຼື ຝຣັ່ງ ເພາະໃນບໍລິສັດສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີເງິນພິເສດຄ່າພາສາໃຫ້ແກ່ພະນັກງານປະມານ 2000 – 5000 ບາດ ເຊິ່ງຖ້າເຈົ້າຮູ້ພາສາຫຼາຍເທົ່າໃດເຈົ້າກໍຈະໄດ້ເງິນເດືອນສູງຂຶ້ນນໍາອີກດ້ວຍ.

 

  • ໝັ່ນຫາຄວາມຮູ້ເພີ່ມເຕີມ

          ເຖິງຈະຍັງບໍ່ມີປະສົບການໃນການເຮັດວຽກ ຫຼື ມີຄວາມຮູ້ເລື່ອງຂອງການເຮັດວຽກໃນສາຍນັ້ນ ແຕ່ເຈົ້າສາມາດພັດທະນາຄວາມສາມາດຂອງຕົນເອງດ້ວຍການຫາຄວາມຮູ້ເພີ່ມເຕີມໃນສາຍອາຊີບທີ່ເຈົ້າເຮັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການອ່ານໜັງສື, ການເຂົ້າຮ່ວມງານເຝິກອົບຮົມ, ການສໍາມະນາຈາກໜ່ວຍງານພາຍນອກ ລວມໄປເຖິງການຕິດຕາມຂ່າວສານບ້ານເມືອງໃນແວດວົງສາຍວຽກຂອງເຈົ້າ

 

  • ບໍ່ເລືອກວຽກ

          ການທີ່ກ້າວຂຶ້ນເປັນຫົວໜ້າວຽກໄດ້ ເຈົ້າຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການໃນວຽກງານທີ່ເຈົ້າເຮັດແບບຮອບດ້ານ ບໍ່ເລືອກວຽກ, ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍຢ່າງ, ຫຼາຍໜ້າທີ່ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນພຽງແຕ່ເອກະສານນ້ອຍໆກໍຕາມ ເພາະວຽກທຸກໜ້າທີ່ລ້ວນແຕ່ມີຄວາມສໍາຄັນກ່ຽວເນື່ອງກັນໝົດ.

 

  • ກ້າຄິດ ແລະ ກ້າລົງມື

          ຖ້າຫາກເຈົ້າເຮັດວຽກ ແລະ ມີປະສົບການດ້ານວຽກທີ່ເຈົ້າຮັບຜິດຊອບມາໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ບໍລິສັດກໍາລັງພົບກັບບັນຫາ ຫຼື ຕ້ອງການຕົວຊ່ວຍ ເຈົ້າຄວນສະເໜີຕົນເອງ ຫຼື ສະເໜີໂປຣເຈັກໃໝ່ໆ ເພື່ອຈະໄດ້ຮ່ວມເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊຸກຍູ້ອົງກອນໃຫ້ກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ ຫຼື ຊ່ວຍແກ້ບັນຫາໃຫ້ກັບບໍລິສັດ ຖ້າຫາກເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ດີ ເຮັດໃຫ້ຜົນງານຂອງເຈົ້າອາດເຂົ້າຕາຜູ້ບໍລິຫານ ຍັງຈະເພີ່ມໂອກາດໃນການໄດ້ຮັບການໂປຣໂໝດວຽກໃຫ້ກັບເຈົ້າເອງອີກດ້ວຍ.

 

  • ປັບປຸງຕົນເອງສະໝໍ່າສະເໝີ

          ບໍ່ມີໃຜທີ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດວຽກຜິດພາດ ແຕ່ການເຮັດວຽກຜິດພາດນັ້ນຕ້ອງຮູ້ຈັກວິທີການຈັດການກັບບັນຫາ ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງ ບໍ່ພຽງແຕ່ການເຮັດຜິດພາດແລ້ວຈົມຢູ່ກັບບັນຫາຈົນສົ່ງຜົນກັບວຽກທີ່ເຮັດຢູ່ໃນປັດຈຸບັນ.

 

  • ຮຽນຕໍ່ປະລິນຍາໂທ

          ຖ້າຫາກວ່າເຮັດວຽກມາໄດ້ໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ແລະ ຮູ້ວ່າຕ້ອງການຈະກ້າວໜ້າໃນວຽກງານໃດ ເຈົ້າຄວນສຶກສາຕໍ່ລະດັບປະລິນຍາໂທໃນສາຂາທີ່ເຈົ້າຮຽນມາ ເພື່ອເປັນການເພີ່ມໂອກາດຄວາມກ້າວໜ້າໃນຕໍາແໜ່ງໜ້າທີ່ທີ່ເຈົ້າຮັບຜິດຊອບຢູ່ ຫຼື ໃຊ້ເປັນໃບເບີກທາງໃນກໍລະນີທີ່ເຈົ້າຕ້ອງການປ່ຽນວຽກ ເຂົ້າໄປເຮັດວຽກໃນບໍລິສັດໃຫຍ່ໆ ນອກຈາກນີ້ການຮຽນຕໍ່ໃນລະດັບປະລິນຍາໂທ ຍັງຈະຊ່ວຍເພີ່ມເຄືອຂ່າຍໃນການເຮັດວຽກທີ່ກົງກັບວຽກງານຂອງເຈົ້າອີກດ້ວຍ.

 

          ທັງໝົດນີ້ເປັນວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າມີໂອກາດເພີ່ມເງິນເດືອນໃນບໍລິສັດເກົ່າທີ່ເຈົ້າເຮັດຢູ່ ເຊິ່ງຖ້າຫາກເຈົ້າບໍ່ເຄີຍມີປະສົບການການເຮັດວຽກມາກ່ອນ ການທີ່ຈະສະສົມປະສົບການເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຕ້ອງໃຊ້ເວລາປະມານ 1-2 ປີ ຫຼື ຖ້າຫາກເຈົ້າຕ້ອງການປ່ຽນວຽກໃໝ່ເຈົ້າຕ້ອງນໍາປະສົບການ ຄວາມສາມາດທີ່ມີມາຂຽນໃສ່ Resume ໃໝ່, ອັບເດດຂໍ້ມູນໃຫ້ມີຄວາມໜ້າສົນໃຈ ເມື່ອເຖິງເວລານັ້ນເຈົ້າຈະສາມາດເອີ້ນເງິນເດືອນໄດ້ຕາມທີ່ຕ້ອງການ.

 

 

Jobsdb.com

Tags:

Share on your timeline: