ບໍລິສັດ ພອນສັກ Phonesack Group Co.,Ltd

[ປິດຮັບແລ້ວ] Accounting Supervisor

ບໍລິສັດ ພອນສັກ Phonesack Group Co.,Ltd

ເບິ່ງວຽກທັງໝົດຂອງ ບໍລິສັດ ພອນສັກ Phonesack Group Co.,Ltd

location_on Unit 15, Sithong Road Pakthang Sikhottabong Vientiane Capital

language ພາສາ

timer ລົງປະກາດເມື່ອ: 6 ເດືອນກ່ອນ

date_range 16/10/2018 to 12/11/2018


ບໍລິສັດກ່ຽວກັບ

ລາຍລະອຽດວຽກ:

ປິດຮັບແລ້ວເງິນເດືອນ

ບໍ່ລະບຸ

ປິດຮັບວັນທີ່

12/11/2018


ສະຖານະ Expired
ເວລາເຮັດວຽກ Full-Time
ໝວດວຽກ ບັນຊີ / ສາງ

ສ້າງຊີວະປະຫວັດ

ເພື່ອໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດໄດ້ວຽກງານເພີ່ມຂຶ້ນ ຝາກປະຫວັດໄວ້ນຳພວກເຮົາ
ພຽງໃຊ້ເວລາ 5 ນາທີໃນການກອກປະຫວັດ

mode_edit ສ້າງປະຫວັດເລີຍ

JOBS YOU MAY LIKE

cvConnect.la -  ເພັງໄຊ ການຄ້າ

ການຕະຫຼາດ 1 ຕຳແໜ່ງ

ການຕະຫຼາດ / ໂຄສະນາ / ປະຊາສຳພັນ

cvConnect.la - ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ການຕະຫຼາດ (ວິຊາການຮັບຜິດຊອບລູກຄ້າ)

ການຕະຫຼາດ / ໂຄສະນາ / ປະຊາສຳພັນ

cvConnect.la - ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

Project Manager

ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ທົ່ວໄປ / ຮອງຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ / ຜູ້ບໍລິຫານ

cvConnect.la -  ເພັງໄຊ ການຄ້າ

ບັນຊີ 1 ຕຳແໜ່ງ

ບັນຊີ / ສາງ

cvConnect.la - ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ວິຊາການຄຸມພາກສະໜາມ

ວິສະວະກຳ

cvConnect.la - ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ການຕະຫຼາດ (online)

ການຕະຫຼາດ / ໂຄສະນາ / ປະຊາສຳພັນ

cvConnect.la - ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

Site Construction Manager

ວິສະວະກຳ

cvConnect.la -  Asia Investment, Development and  Construction Sole Co., Ltd

Project Manager

ຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ທົ່ວໄປ / ຮອງຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ / ຜູ້ບໍລິຫານ

cvConnect.la - ບໍລິສັດ vk ການຄ້າ

ຮັບພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ

ອື່ນໆ

cvConnect.la - ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ການຕະຫຼາດທ່ອງທ່ຽວ

ການຕະຫຼາດ / ໂຄສະນາ / ປະຊາສຳພັນ

cvConnect.la - ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ການຕະຫຼາດ ການບິນ

ການຕະຫຼາດ / ໂຄສະນາ / ປະຊາສຳພັນ

cvConnect.la - Khouanchay Trading

ບຸກຄະລາກອນ

ບຸກຄະລາກອນ / ຈັດຫາບຸກຄະລາກອນ

cvConnect.la - ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ການຕະຫຼາດ

ການຕະຫຼາດ / ໂຄສະນາ / ປະຊາສຳພັນ

cvConnect.la - ທີມຈັດຫາງານຊີວີຄອນເນັກ

ບຸກຄະລາກອນ (HR)

ບຸກຄະລາກອນ / ຈັດຫາບຸກຄະລາກອນ

cvConnect.la -  Asia Investment, Development and  Construction Sole Co., Ltd

Site Construction Manager

ວິສະວະກຳ

pageview ເບິ່ງວຽກທັງໝົດ