CT PHARMACY

ເພສັຊກອນ

CT PHARMACY

Find all jobs of CT PHARMACY

location_on ບ້ານອາມອນ, ເມືອງ ໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 3 weekago

date_range 01/09/2022 to 31/10/2022


Company Industry

Job Description:

ບໍລິສັດ ຊີທີຟາມາຊີມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງນິ້:

ພະນັກງານ ເພສັຊກອນ

➢ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:

- ບໍ່ຈໍາກັດເພດ

- ຈົບເພສັຊ ຊັ້ນສູງ,ປໍຕີ

- ມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາພິເສດ

- ຍິນດີຮັບນັກສຶກສາຈົບໃຫ

- ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫ້າວຫັນ 

➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດ1ຊຸດ  

- ໃບຢັ້ງຢຶນຜ່ານງານ  ຫລື ການລົງເຝິກງານ

- ໃບປະເມີນຜົນການຮຽນ

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 

- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ

- ໃບກວດສຸຂະພາບ

- ໃບສັກຢາຄົບ 3ເຂັມ

-ໃບແຈ້ງໂທດ

ໝາຍເຫດ: ເອກະສານທຸກສະບັບແມ່ນສໍາເນົາ Copy

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

31/10/2022