BigTree convenience store

ຜູ້ຊ່ວຍ-ຫົວໜ້າເຂດ

BigTree convenience store

Find all jobs of BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 3 weekago

date_range 01/09/2022 to 31/10/2022


Company Industry

BigTree ຮ້ານສະດວກຊື້ຍຸກໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ 4 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Job Description:

ບໍລິສັດ ບິກທຣີ ການຄ້າ ຈໍາກັດ ມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງນິ້:

ພະນັກງານ ຜູ້ຊ່ວຍ-ຫົວໜ້າເຂດ

➢ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:

- ເພດຊາຍ

- ອາຍຸ 25-35ປີ

- ມີປະສົບການເຮັດວຽກ2 ປີຂື້ນໄປ 

- ວຸດທິການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ

- ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫ້າວຫັນ 

- ສາມາດເຮັດວຽກ ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້,ເຮັດວຽກເປັນທີມ,ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້ 

➢ ໜ້າວຽກທີ່ຮັບຜີດຊອບ:

- ຕິດຕາມເບິ່ງແຍງຮ້ານຄ້າໃຫ້ເປັນໄປຕາມຮູບແບບແລະແນວທາງຂອງບໍລິສັດ

- ຕິດຕາມສິນຄ້າໃກ້ໝົດອາຍຸແລ້ວລາຍງານຫົວໜ້າເຂດ

- ຕິດຕາມສິນຄ້າມາໃຫມ່ໃຫ້ວາງຂື້ນຊັ້ນວາງຂາຍແລະກວດເບິ່ງວ່າໄດ້ຕິດປ້າຍລາຄາແລ້ວຫລືບໍ່

- ຕິດຕາມເບິ່ງແຍງສິນຄ້າແລະຈັດໃຫ້ເປັນໝວດໝູ່

- ເບິ່ງແຍງເລື່ອງສິນຄ້າ ຖ້າຍອດເປັນສູນແລ້ວແຈ້ງໃຫ້ຫົວໜ້າເຂດຮັບຮູ້

- ຊ່ວຍເບິ່ງແຍງແລະອົບໂຮມບຸກຄະລາກອນພາຍໃນຮ້ານ

- ຊ່ວຍດູແລຄວາມເປັນລະບຽບຂອງພະນັກງານ,ຄວາມສະອາດພາຍໃນຮ້ານ,ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງຮ້ານ

- ຮັບຜີດຊອບໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜີດຊອບສູງ

- ຮັບຜີດຊອບເມື່ອມີບັນຫາຄວນແກ້ໄຂສະເພາະໜ້າ

➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດ1ຊຸດ  

- ໃບຜ່ານງານ ( ຖ້າມີ )

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 

- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ

- ໃບກວດສຸຂະພາບ

- ໃບສັກຢາຄົບ 3ເຂັມ

-ໃບແຈ້ງໂທດ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

31/10/2022