Anousith Logistics CO.,LTD

ພະນັກງານງານຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ

Anousith Logistics CO.,LTD

Find all jobs of Anousith Logistics CO.,LTD

location_on ບ້ານ ໂຊກໃຫ່ຍ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 1 monthago

date_range 03/08/2022 to 30/09/2022


Company Industry

Job Description:

ບໍລິສັດ ອານຸສິດ ໂລຈິສຕິກ ຈໍາກັດ

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ໃນຕໍາແໜ່ງ: ພະນັກງານງານຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ 3 ຕຳແໜ່ງ.

ປະຈໍາສູນຄັດແຍກໂຊກໃຫຍ່ ບ້ານໂຊກໃຫຍ່ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເສັ້ນທາງ 450 ປີ.
1. ໜ້າທີ່:
- ຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວຽກງານພາຍໃນສູນ 
- ຄວບຄຸມເວລາ ການເຂົ້າ-ອອກລົດ 
- ບໍລິຫານຄວບຄຸມພາຫະນະ-ໂຊເຟີ້ ແລະ ຄຸນນະພາບລະບົບການຂົນສົ່ງ
- ຄວບຄຸມການສ້ອມແປງລົດ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາລົດ 
2. ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກ:
- ເພດ: ຊາຍ 
- ອາຍຸ: 25 ປີຂຶ້ນໄປ; 
- ລະດັບການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງ, ປະລິນຍາຕີຂຶ້ນໄປ (ສາຂາວິສາວະກໍາຂົນສົ່ງ, ສ້ອມແປງລົດຍົນ ຫຼືສາຂາອື່ນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ);
- ມີປະສົບການເຮັດວຽກດ້ານການຄວບຄຸມພາຫະນາ, ການສ້ອມແປງລົດ ແລະ ບໍາລຸງຮັກສາລົດ ຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີຂຶ້ນໄປ;
- ມີທັກສະໃນການປະສານວຽກງານໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ ແລະ ສາມາດເຮັດບົດລາຍງານໄດ້;
- ມີມີມະນຸດສຳພັນດີ, ມີພາວະຄວາມເປັນຜູ້ນຳ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູູງຕໍ່ໜ້າທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ;
- ມີຄວາມຮູ້ດ້ານຄອມພີວເຕີ້ຢ່າງດີ (Word, Excel, Powerpoint);
- ມີຄວາມຊື່ສັດສຸຈະລິດ ແລະ ຂະຫຍັນຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ, ມີຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມໄດ້; 
- ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້ ແລະ ສາມາດຂັບລົດໄດ້.
- ເຮັດວຽກ: 6 ມື້/ອາທິດ
3. ເອກະສານສະໝັກວຽກປະກອບມີ: ແບບຟອມຂອງບໍລິສັດ, ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່; ບັດປະຈໍາຕົວ;ໃບຮັບປະກັນ (ເບີ ເເລະ ບັດປະຈໍາຕົວຜູ້ຮັບປະກັນ); ໃບຂັບຂີ່; ໃບປະກາດ/ໃບຄະເເນນ/ໃບຜ່ານງານ; ໃບສັກວັກຊີນ ຄົບ 2 ເຂັມຂຶ້ນໄປ; ຮູບ 3x4  ຈໍານວນ 2 ໃບ.
- ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ປະສົບການດັ່ງຂ້າງເທິງນັ້ນ ທີ່ສົນໃຈສະໝັກສາມາດຕິດຕໍ່ມາໄດ້ທີ່ເບີ: 
020 2308 2220 / 020 5546 6376 (ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ) ໃນວັນ ແລະ ເວລາລັດຖະການ.

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

30/09/2022