BigTree convenience store

ຜູ້ຊ່ວຍ - ຈັດຊື້ 

BigTree convenience store

Find all jobs of BigTree convenience store

location_on ຕຶກ CT Pharmacy, ບ້ານ ຊຳເຄ້ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 1 monthago

date_range 01/07/2022 to 31/08/2022


Company Industry

BigTree ຮ້ານສະດວກຊື້ຍຸກໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ 4 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Job Description:

ບໍລິສັດ ບິກທຣີ ການຄ້າ ຈໍາກັດ ມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງນິ້:

ພະນັກງານ ຜູ້ຊ່ວຍ - ຈັດຊື້ 

➢ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:

- ບໍ່ຈໍາກັດເພດ

- ອາຍຸ 25-30ປີ

- ມີປະສົບການ1 ປີຂື້ນໄປ ກ່ຽວກັບການຈັດຊື້ສິນຄ້າອຸປະໂພກ,ບໍລິໂພກ, ເຄີຍເຮັດຢູ່ຮ້ານມິນິມາກມາກ່ອນ

- ວຸດທິການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງຂື້ນໄປ ແລະ ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານຄອມພິວເຕີເປັນຢ່າງດີ

- ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫ້າວຫັນ ແລະສາມາດຮຽນຮູ້ວຽກໄດ້ໄວ

- ສາມາດເຮັດວຽກ ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້,ເຮັດວຽກເປັນທີມ,ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້ 

➢ ໜ້າວຽກທີ່ຮັບຜີດຊອບ:

- ດູແລການຈັດຊື້ສິນຄ້າລົງໜ້າຮ້ານ

- ຫາສິນຄ້າໃຫມ່ໆລົງໜ້າຮ້ານ

- ດູແລສິນຄ້າຝາກຂາຍ ແລະ ວັນໝົດອາຍຸ,ການສັ່ງເຕີມສິນຄ້າໃຫ້ແຕ່ລະສາຂາ

 - ດູແລວຽກການຈັດຊື້ຮ່ວມກັນກັບທີມງານຈັດຊື້

- ຮັບຜີດຊອບໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜີດຊອບສູງ

- ຮັບຜີດຊອບເມື່ອມີບັນຫາຄວນແກ້ໄຂສະເພາະໜ້າ

➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດ1ຊຸດ  

- ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 

- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ

- ໃບກວດສຸຂະພາບ

- ໃບສັກຢາຄົບ 3ເຂັມ

-ໃບແຈ້ງໂທດ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

31/08/2022


Job Status Available
Job Type Full-Time
Job Functions Purchasing / Supply Chain

Create Resume

Create your Resume , we'll let employers find your resume so that will increase your opportunity to get job

mode_edit Create Now