BigTree convenience store

Baristar (ຊົງກາເຟ)

BigTree convenience store

Find all jobs of BigTree convenience store

location_on ບ້ານອາມອນ ແລະ ບ້ານໂພນທັນ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 1 monthago

date_range 01/06/2022 to 31/07/2022


Company Industry

BigTree ຮ້ານສະດວກຊື້ຍຸກໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ 4 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Job Description:

ບໍລິສັດ ບິກທຣີ ການຄ້າ ຈໍາກັດ ມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງນິ້:

ພະນັກງານຫົວໜ້າ Baristar (ຊົງກາເຟ) 2ຕໍາແໜ່ງ 

➢ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ

- ເພດ ຍິງ

- ອາຍຸ 18-30 ປີ

- ມີປະສົບການ ຫລື ຖ້າບໍ່ມີປະສົບການມີພະນັກງານສອນໃຫ້

- ວຸດທິການສຶກສາຈົບມໍ7ຂື້ນໄປ ແລະ ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານຄອມພິວເຕີ

- ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫ້າວຫັນ ແລະສາມາດຮຽນຮູ້ວຽກໄດ້ໄວ

- ສາມາດເຮັດວຽກ ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້,ເຮັດວຽກເປັນທີມ,ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ

➢ ໜ້າວຽກທີ່ຮັບຜີດຊອບ:

- ປຸງແຕ່ງກາເຟພາຍໃນຮ້ານ

- ຂາຍກາເຟ ແລະ ຮັບເງິນນໍາລູກຄ້າ

- ດູແລຈັດການພາຍໃນຮ້ານໃຫ້ສະອາດ ແລະ ເປັນລະບຽບ

- ອະນາໄມຮັກສາຄວາມສະອາດພາຍໃນຮ້ານ

- ເຮັດວຽກຕາມໜ້າທີ່ ແລະ ຕາມການມອບໝາຍ

- ມີຄວາມຮັບຜີດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າວຽກ ແລະ ເມື່ອມີປັນຫາຄວນແກ້ໄຂສະເພາະໜ້າ

➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດ1ຊຸດ  

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 

- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ

- ໃບກວດສຸຂະພາບ

- ໃບສັກຢາຄົບ 3ເຂັມ

-ໃບແຈ້ງໂທດ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

31/07/2022