Anousith Logistics CO.,LTD

ນັກພັດທະນາເວບໄຊ

Anousith Logistics CO.,LTD

Find all jobs of Anousith Logistics CO.,LTD

location_on ບ້ານ ໂພນໄຊ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 3 weekago

date_range 28/04/2022 to 30/06/2022


Company Industry

Job Description:

ບໍລິສັດ Anousith Logistics ຕ້ອງການຮັບສະໝັກ ພະນັກງານ  Web developer 1 ຕໍາແໜ່ງ (ເພດຊາຍ)
 
1 ໜ້າວຽກຂອງແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງ:

- ອອກແບບ ແລະ ພັດທະນາ ລະບົບຂົນສົ່ງ ແລະ ແອັບ ໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ ແລະ ໃຫ້ມີທີມຊັບພອດທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ ບັນຫາຕ່າງໆຂອງລະບົບ
- ເທັກໂນໂລຢີໃນການພັດທະນາແມ່ນຈະເນັ້ນປະສິດຕິພາບເຊັ່ນ: App (ໃຊ້� Flutter ຫຼື React native), Web (ໃຊ້ � React js) ຖານຂໍ້ມູນ: Mongodb
 
2 ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກແຕ່ລະຕໍາແໜ່ງ:
- ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຂອງຄອມພິວເຕີ, ຊ໋ອບແວຕ່າງໆໄດ້ດີ ິວເຕີ ຫຼື ສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ
- ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຂອງຄອມພິວເຕີ, ຊ໋ອບແວຕ່າງໆໄດ້ດີ 
- ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈດ້ານໄອທີ ຫຼື ເຄື່ອງໄອທີ ຢ່າງດີ
- ເປັນຄົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການເຮັດວຽກ, ຮຽນຮູ້ໄວ ແລະ ພ້ອມຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆສະເໝີ
- ມີຄວາມສາມັກຄີ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນທີມ
 
3 ເອກະສານສະໝັກວຽກປະກອບມີ: 
- ຟອມສະໝັກວຽກຂອງບໍລິສັດ
- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ຂອງຜູ້ສະໝັກຜ່ານງານ
- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ຂອງຜູ້ສະໝັກ
- ສໍາເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວ ຂອງຜູ້ສະໝັກ
- ໃບຮັບປະກັນ 
- ສໍາເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວ ຂອງຜູ້ຮັບປະກັນ
- ສໍາເນົາບັດປະຈຳຕົວ ຫຼື ປຶ້ມສໍາມະໂນຄົວ ຂອງຜູ້ຮັບປະກັນ
- ສໍາເນົາໃບສັກວັກຊີນ Covid-19

ເອກະສານທີ່ຍື່ນແລ້ວບໍ່ສາມາດຖອນຄືນໄດ້
 
ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ປະສົບການດັ່ງຂ້າງເທິງນັ້ນ ທີ່ສົນໃຈສະໝັກສາມາດຕິດຕໍ່ມາໄດ້ທີ່ເບີ:
          020 2308 2220 / 020 5546 6376 (ຝ່າຍບຸກຄະລາກອນ) ໃນວັນ ແລະ ເວລາລັດຖະການ.

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

30/06/2022


Job Status Available
Job Type Full-Time
Job Functions IT / Programming / Network

Create Resume

Create your Resume , we'll let employers find your resume so that will increase your opportunity to get job

mode_edit Create Now