EasySpeed

ພະນັກງານຂົນສົ່ງ ( ລົດຈັກ EASYS PEED )

EasySpeed

Find all jobs of EasySpeed

location_on ບ້ານ ໂພນໄຊ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ເເຂວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 4 monthago

date_range 28/04/2022 to 30/09/2022


Company Industry

Job Description:

ຮັບສະໝັກພະນັກງານຂົນສົ່ງພັດສະດຸ Rider ຂອງ Easy Speed ຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດັ່ງລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

ກະເຊົ້າ ເລີ່ມ 8:00-17:00ໂມງ

ກະເເລງເລີ່ມ 15:00-23:00ໂມງ

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ໜ້າວຽກ ຂອງການສະໝັກ:
- ສາມາດເຮັດວຽກເຕັມເວລາ ຫຼື ເວລາຫວ່າງ
- ຮູ້ເສັ້ນທາງໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນຢ່າງດີ
- ມັກຮັກໃນການຂັບຂີ່ ແລະ ການບໍລິການ
- ເປັນຄົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ  ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບມອບໝາຍ
- ລາຍໄດ້ດີ ອີງຕາມຄວາມຂະຫຍັນ

- ເພດຊາຍ ອາຍຸ 18ປີ ຂຶ້ນໄປ
- ມີໃບຂັບຂີ່ A
- ມີຍານພາຫະນະເປັນຂອງຕົນເອງ
- ຊໍານານພື້ນທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

 ໜ້າທີ່:
- ຮັບພັດສະດຸຈາກລູກຄ້າ ໃນເຂດບໍລິການຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
- ສົ່ງພັດສະດຸໃຫ້ລູກຄ້າ ໃນເຂດບໍລິການຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ

 ເອກະສານປະກອບມີ: 

- ແບບຟອມບໍລິສັດ
- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
- ໃບຮັບປະກັນ 
- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ແລະ ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ ຂອງຜູ້ຮັບປະກັນ
- ສໍາເນົາໃບຂັບຂີ່
- ສໍາເນົາໃບປະກາດ/ໃບຄະເເນນ 
- ສໍາເນົາໃບສັກວັກຊີນ COVID-19
(ເອກະສານທີ່ຍື່ນແລ້ວບໍ່ສາມາດຖອນຄືນໄດ້)

 ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ຄືດັ່ງຂ້າງເທິງນັ້ນ ທີ່ສົນໃຈສະໝັກສາມາດຕິດຕໍ່ມາໄດ້ທີ່ເບີ:
           020 2308 2220 / 020 5546 6376 (ຝ່າຍບຸກຄາລາກອນ) ໃນວັນ ແລະ ເວລາລັດຖະການ.

 

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

30/09/2022