BigTree convenience store

ຜູ້ຊ່ວຍສາງ

BigTree convenience store

Find all jobs of BigTree convenience store

location_on ບ້ານ ໂຊກໃຫຍ່ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຖະໜົນ450ປີ

language Language

timer Posted: 1 monthago

date_range 01/04/2022 to 31/05/2022


Company Industry

BigTree ຮ້ານສະດວກຊື້ຍຸກໃໝ່ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການ 4 ສາຂາໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

Job Description:

ບໍລິສັດ ບິກທຣີ ການຄ້າ ຈໍກັດ ມິຄວາມຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານດັ່ງນິ້:

ພະນັກງານ ຜູ້ຊ່ວຍສາງ3ຕໍາແໜ່ງ

➢ ເງື່ອນໄຂ ແລະ ຄຸນສົມບັດ:

- ເພດຊາຍ

- ອາຍຸ 22-35ປີ

- ມີປະສົບການ1ປີຂື້ນໄປ

- ມີທີ່ພັກໃຫ້ຢູ່ຟຣີ

- ມີລົດຖຽວເປັນຂອງຕົວເອງ

- ວຸດທິການສຶກສາຈົບຊັ້ງສູງຂື້ນໄປແລະສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

- ມີຄວາມຮູ້ພື້ນຖານດ້ານພາສາອັງກິດແລະຄອມພິວເຕີ Word, Excel

- ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ,ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຫ້າວຫັນ ແລະສາມາດຮຽນຮູ້ວຽກໄດ້ໄວ

- ສາມາດເຮັດວຽກ ພາຍໃຕ້ຄວາມກົດດັນໄດ້,ເຮັດວຽກເປັນທີມ,ສາມາດເຮັດວຽກລ່ວງເວລາໄດ້ 

- ເອກະສານຍື່ນແລ້ວບໍ່ສາມາດຖອນຄືນໄດ້ແລະເອກະສານທຸກຢ່າງຕ້ອງເປັນສໍາເນົາກ່ອບປີ້

➢ ໜ້າວຽກທີ່ຮັບຜີດຊອບ:

- ຮັບເຄື່ອງPO

- ເບີກເຄື່ອງ-ສົ່ງເຄື່ອງໃຫ້ແຕ່ລະສາຂາ

- ອະນາໄມສາງ-ຈັດສາງ,ດູແລສາງ

- ເຮັດວຽກຕາມໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍ

- ຮັບຜີດຊອບເມື່ອມີປັນຫາຄວນແກ້ໄຂສະເພາະໜ້າ

➢ ເອກະສານປະກອບມີ:

- ໃບປະກາດ1ຊຸດ  

- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ 

- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫລື ສໍາມະໂນຄົວ

- ໃບກວດສຸຂະພາບ

- ໃບສັກຢາຄົບ 3ເຂັມ

-ໃບແຈ້ງໂທດ

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

31/05/2022


Job Status Available
Job Type Full-Time
Job Functions Product / Brand Management

Create Resume

Create your Resume , we'll let employers find your resume so that will increase your opportunity to get job

mode_edit Create Now