Anousith Logistics CO.,LTD

ພະນັກງານສົ່ງເຄື່ອງ(ລົດຈັກ)

Anousith Logistics CO.,LTD

Find all jobs of Anousith Logistics CO.,LTD

location_on ບ້ານ ໂພນໄຊ ເມືອງ ໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

language Language

timer Posted: 1 monthago

date_range 19/04/2022 to 30/06/2022


Company Industry

Job Description:

ບໍລິສັດ Anousith Logistics ຕ້ອງການ ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຕຳແໜ່ງ ພະນັກງານສົ່ງເຄື່ອງ, ປະຈໍາໜ່ວຍບໍລິການດັ່ງນີ້: 
1. ທ່ານາເເລ້ງ   1 ຕໍາແໜ່ງ
2. ຫຼັກ 21        1 ຕໍາແໜ່ງ
3. ນາຊາຍທອງ  1 ຕໍາເເຫນ່ງ

4. ສະພານທອງ   1ຕໍາເເໜ່ງ

 ໜ້າທີ່:
- ຮັບພັດສະດຸຈາກລູກຄ້າ ໃນເຂດບໍລິການຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ
- ສົ່ງພັດສະດຸໃຫ້ລູກຄ້າ ໃນເຂດບໍລິການຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ

 ເງື່ອນໄຂສະໝັກວຽກ:
- ເພດຊາຍ ອາຍຸ 18ປີ ຂຶ້ນໄປ
- ມີໃບຂັບຂີ່ A
- ມີຍານພາຫະນະເປັນຂອງຕົນເອງ
- ຊໍານານພື້ນທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ເປັນຄົນມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນໜ້າວຽກທີ່ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ
- ມັກຮັກໃນວຽກບໍລິການ

 ເອກະສານປະກອບມີ: 

- ແບບຟອມບໍລິສັດ
- ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ
- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
- ໃບຮັບປະກັນ 
- ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ແລະ ບັດປະຈໍາຕົວ ຫຼື ສໍາມະໂນຄົວ ຂອງຜູ້ຮັບປະກັນ
- ສໍາເນົາໃບຂັບຂີ່
- ສໍາເນົາໃບປະກາດ/ໃບຄະເເນນ 
- ສໍາເນົາໃບສັກວັກຊີນ COVID-19
(ເອກະສານທີ່ຍື່ນແລ້ວບໍ່ສາມາດຖອນຄືນໄດ້)

 ສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ມີເງື່ອນໄຂ ຄືດັ່ງຂ້າງເທິງນັ້ນ ທີ່ສົນໃຈສະໝັກສາມາດຕິດຕໍ່ມາໄດ້ທີ່ເບີ:
           020 2308 2220 / 020 5546 6376 (ຝ່າຍບຸກຄາລາກອນ) ໃນວັນ ແລະ ເວລາລັດຖະການ.

Search more jobs on full job listing page: All available jobs

* Please click on below button "Apply for this job" to submit CV via our website

Salary

None.

Deadline

30/06/2022